Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Taiteet ja kulttuuriala ammattikorkeakoulussa

""

Media-ala ι Esittävä taide ja musiikki ι Muotoilu ι Muut alat ι Opintojen sisältö ι Ylempi AMK-tutkinto

Taiteet ja kulttuurialalta voi valmistua kulttuurialan ja liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoihin. Taiteet ja kulttuuriala kattaa lähes kaikkien luovien alojen koulutuksen.  Siihen kuuluvat lähes kaikki taiteen alat, kuten musiikki, esittävä taide, kuvataide, muotoilu, media ja viestintäalat.

Taiteet ja kulttuurialaan kuuluvat myös konservoinnin ja restauroinnin koulutus, kulttuurituotannon ja ohjaustoiminnan koulutus sekä eräiltä osin vaatetusalan koulutus.

Media-ala

Media-alan koulutukseen sisältyy mm.

 • elokuva ja televisio
 • journalismi
 • animaatio
 • peli-, av- ja internettuotanto
 • kustannusala
 • mainosala
 • yritys- ja yhteisöviestintä

Tutustu tällä hetkellä tarjolla oleviin medianomikoulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Esittävä taide ja musiikki

Esittävän taiteen ja musiikin alan koulukseen sisältyy

 • teatteri- ja nukketeatteriala
 • sirkus
 • tanssinopettaja
 • pop/jazz-musiikki, muusikko ja musiikkipedagogi

Muotoilu

Muotoilun alan koulutukseen sisältyy muun muassa

 • teollinen muotoilu
 • sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu
 • tekstiili- ja vaatetussuunnittelu sekä
 • taideteollinen suunnittelu kuten korumuotoilu.

Tutustu tarjolla oleviin muotoilun alan koulutuksii Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Kuvataide, konservointi, restaurointi, kulttuurituotanto ja vaatetusala

Kulttuurialalle kuuluvat myös kuvataiteen, valokuvan, konservoinnin, restauroinnin, kulttuurituotannon ja vaatetusalan koulutukset. Kulttuurialalla on yksitoista eri tutkintonimikettä. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaa neljässä vuodessa.

Mitä opinnot sisältävät?

Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Monet kulttuurin koulutusyksiköt ovat opiskelijamäärältään pieniä, ja kullakin yksiköllä on oma, toisista selkeästi poikkeava profiilinsa ja luonteensa.

Koulutuksen lähtökohdat vaihtelevat oman alueen elinkeinoelämän tarpeista valtakunnallisiin ja osin kansainvälisiin koulutustehtäviin. Opetuksen sisältöjä, tavoitteita ja muotoja painotetaan korkeakoulun omien pedagogisten tavoitteiden mukaisesti.

Yhteistä kulttuurialan koulutusyksiköille on vahva kehityshakuisuus, jatkuva oman toiminnan arviointi ja laadun kehittämispyrkimys sekä monipuolinen vuorovaikutus ja yhteistyö elinkeinoelämän ja kulttuurikentän kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia vaativissa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää 1−2 vuotta. Keskeisen osan opintoja muodostaa työelämälähtöinen opinnäytetyö.

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on sama kelpoisuus julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla.

Tutustu tarjolla oleviin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kulttuurialan koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistaan.