Skip to content

Turvallisuusala ammattikorkeakoulussa

Poliisiopiskelijoita poliisiauton edessa. Kuva: Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisin koulutus ι Rikosseuraamusalan koulutus ι Turvallisuusalan koulutus

Turvallisuusala liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Toiminta on usein lakisääteistä.

Työ vaatii tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä sekä vastuuntuntoisuutta.

Alan koulutukseen valittavilta ja alalla työskenteleviltä edellytetään sopivaa terveydentilaa. Ei saa olla sellaista sairautta tai vammaa, joka estää ammatissa toimimisen ja muiden terveyden tai turvallisuuden. Työn kuormituksen vuoksi pitää olla riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto.

Alan työtehtävät

  • Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia.
  • Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta.
  • Yksityisellä sektorilla työpaikkoja on muun muassa vartiointiliikkeissä sekä yritysten ja muiden organisaatioiden turvallisuustehtävissä.

Poliisin koulutus

Poliisi 2

Poliisin perus- ja jatkotutkintokoulutusta annetaan Poliisiammattikorkeakoulussa (Polamk) Tampereella.

Polamkissa voi suorittaa poliisi (AMK) -tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Poliisi (YAMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden poliisipäällystön virkoihin, esimerkiksi komisarioksi. Esimiestaidon ja työnjohdon erikoistumisopinnot antavat kelpoisuuden alipäällystövirkoihin, esimerkiksi ylikonstaapeliksi. Vain poliisikoulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea poliisin jatkokoulutuksiin.

Haku poliisikoulutukseen

Poliisiammattikorkeakoulu ei ole mukana yhteishaussa, vaan Polamkiin voi hakea koko vuoden ajan. Hakijalta vaaditaan muun muassa Suomen kansalaisuus ja B-luokan ajokortti.

Lue koulutukseen hakemisesta Poliisiammattikorkeakoulun sivuilta.

Lue poliisiopiskelijoiden haastatteluja Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla ja katso videoita poliisikoulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla.

Rikosseuraamusalan koulutus

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestävät yhdessä rikosseuraamusalan koulutuksen. Sen tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä henkilöitä ‎rikosseuraamusalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutus on ainoa tämän alan koulutus Suomessa.  Aikaisemmin alaa kutsuttiin vankeinhoidoksi.

Rikosseuraamusalan koulutus järjestetään myös aikuiskoulutuksena, jossa opinnot voi suorittaa monimuoto-opiskeluna.

Valmistuneen tutkintonimike on sosionomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Lisätietoja

Laurea-ammattikorkeakoulu

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Turvallisuusalan koulutus

Turvallisuusalan tradenomin ydinosaamisalueita ovat

  • riskienhallinta
  • turvallisuusjohtaminen
  • liiketoimintaosaaminen
  • henkilöturvallisuus
  • tietoturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen sekä
  • toiminnan, toimitilojen ja ympäristön turvallisuus.

Turvallisuusalan koulutuksen suorittaneet työskentelevät riskienhallintatehtävissä, yritysturvallisuuden asiantuntijoina tai yrittäjinä. Heidän tavoitteenaan on taata, että organisaatio ja sen palvelut toimivat häiriöttä.

Työhön kuuluu turvallisuuspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, ohjausta, toteutusta ja johtamista. Lisäksi työ sisältää henkilöstön, omaisuuden sekä yrityksen ja asiakkaiden tietojen suojaamista.