Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku päättyy 20.9. klo 15. Tallenna hakulomakkeesi ennen  hakuajan päättymistä.  Tutustu haussa oleviin koulutuksiin.

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ammattikorkeakoulussa

Liiketalouden opiskelijat seisovat pöydän ääressä. Kuva: Olli Häkämies

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuu tradenomeja. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3,5 vuotta.

Perusopinnot luovat pohjan omaan ammattialaan, jota syvennetään ammattiopinnoissa. Koulutukseen kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, jossa pääsee soveltamaan opittuja asioita ja hankkimaan tietoja yrityksen toiminnasta käytännössä. Harjoittelu tarjoaa yleensä myös hyvän mahdollisuuden löytää pysyvä työpaikka. Viidentoista opintopisteen opinnäytetyö tehdään usein yrityksen toimeksiannosta ja se osaltaan tukee opiskelijoiden erikoistumista valitsemalleen osa-alueelle.

Hakijalta edellytetään lukion suorittamista tai ammatillista perustutkintoa. Myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa väylän opintoihimme myös niille, joilta puuttuu tuo vaadittava pohjakoulutus.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon voit opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muistathan, että englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa.

Tradenomi-tutkinnon voi suorittaa kuudella osa-alueella

Liiketalous

Liiketalouden koulutuksessa opiskelija saavuttaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen kattaen yrityksen ja organisaatioiden toiminnan keskeiset piirteet. Opiskelija on myös perehtynyt alaan kuuluvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lisäksi opiskelija on saanut syvällisempää osaamista ammattikorkeakoulun tarjoamilla erikoisalueilla. Näitä voivat olla esimerkiksi henkilöstöhallinto ja johtaminen, yritysjuridiikka, julkishallinto, kansainvälinen liiketoiminta, logistiikka, mainonta, markkinointi, myynti, rahoitus, taloushallinto sekä yrittäjyys.

Opiskelu on monipuolista ja siinä yhdistyy käytännön tekeminen ja sitä tukevan riittävän teorian opiskelu. Opetus toteutetaan monipuolisin menetelmin hyödyntäen mm. lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, ryhmissä työskentelyä ja verkko-opetusta. Ammatillisia valmiuksia kehitetään tiimityö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa hiovien ryhmätöiden ja yrityksille tehtävien projektien avulla. Tutkintoon kuuluvia opintoja on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, mikä edistää kansainvälistä uraa. Tutkinnon voi opiskella suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Liiketalouden opinnot sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut liiketoiminnasta, yritysten toiminnan kehittämisestä ja yrittäjyydestä. Sinua odottavat monipuoliset työtehtävät erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa organisaatioissa ja julkishallinnossa, usein eri kielillä ja eri kulttuureissa. On myös tärkeää, että olet kiinnostunut siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu, sillä liiketoiminnan kautta rakennetaan tulevaisuutta – joko olemassa olevan yritystoiminnan tai oman yrittäjyyden avulla.

Liiketoiminnan logistiikka

Opiskelijat syventävät liiketaloudellista osaamistaan logistiikan eri osa-alueilla; hankintatoiminnassa, kuljetus-, varastointi- ja logistiikkapalveluissa sekä informaatiologistiikassa. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat mm. ostaja, kuljetussuunnittelija, vienti-/tuontiassistentti, materiaalisuunnittelija, logistiikkapäällikkö

Johdon assistenttityö ja kielet

Johdon assistenttityön ja kielten koulutuksessa opiskelija saavuttaa ainutlaatuisen yhdistelmän kielten, viestinnän, liiketalouden ja assistenttityön osaamista. Ohjelma valmentaa työskentelyyn monialaisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa suomen tai englannin kielellä.

Tietojenkäsittely

Katso luonnontieteiden ala.

Kirjasto- ja tietopalveluala 

Kirjasto ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuu tiedonhallintaan ja asiakaspalveluun erikoistuneita ammattilaisia, joilla on kokonaisnäkemys informaatiolukutaidon ja systemaattisen tiedonhallinnan merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Opinnoissa painotetaan yhteisöllistä työotetta, aineistojen tuntemusta ja tietoteknisiä valmiuksia sekä viestintätaitoja.

Turvallisuusala

Turvallisuusalan tradenomin ydinosaamisalueita ovat

  • riskienhallinta
  • turvallisuusjohtaminen
  • liiketoimintaosaaminen
  • henkilöturvallisuus
  • tietoturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen sekä
  • toiminnan, toimitilojen ja ympäristön turvallisuus.

Lue lisää turvallisuusalasta.

Katso kaupan, talouden ja rahoituksen ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa mahdollisuuden jatkaa opintoja kolmen vuoden työskentelyn jälkeen. Se on rinnakkainen tutkinto yliopistojen maisteritutkinnoille.

Ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen keskeisenä piirteenä on yritysten toiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä, jonka voi suorittaa työn ohessa. Koulutusohjelmiin hakevilta edellytetään kolmen vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutusohjelmista valmistuvien tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK) ja englanninkielinen tutkintonimike Master of Business Administration.

Katso kaupan, talouden ja rahoituksen ylemmät ammattikorkeakoulut Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivelle.