Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Kansanopistot

""

Pitkät linjat ι Perusopetus ι Lukio ι Lyhytkurssit ι Hakeminen

Katso haussa olevat kansanopistojen pitkät linjat

Suomessa toimii 87 kansanopistokampusta. Kampuksia on eri puolilla maata Ahvenanmaalta Ylitornioon. Ruotsinkielisiä kansanopistoja on 16.

Taustayhteisön ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään:

 • sitoutumattomat
 • kristilliset
 • yhteiskunnalliset
 • ja erityisopistot.

Kansanopistot järjestävät sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Voit opiskella sekä pitkillä opintolinjoilla että lyhytkursseilla suorittaa peruskoulun ja lukion loppuun. Opistot ovat sisäoppilaitoksia.

Kansanopistojen pitkät opintolinjat

""

Kansanopistojen pitkät opintolinjat (vähintään kahdeksan viikkoa) alkavat useimmiten elo-syyskuun vaihteessa ja päättyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Linjojen kesto vaihtelee, mutta useimmiten opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Pitkiä opintolinjoja ovat muun muassa:

 • Kansanopistojen omat linjat, joiden sisällöt opistot suunnittelevat itse. Niillä voi opiskella esimerkiksi yhteiskunnallisia aineita, viestintää, kieliä, taideaineita tai hoitoalaa. Linjoilla on usein mahdollisuus opiskella myös yliopistollisia arvosanoja avoimina yliopisto-opintoina. Maahanmuuttajille on omia opintolinjoja.
 • Ammatillisen koulutukset linjat, joista valtaosa tarjoaa opintoja vapaa-ajan toiminnan ja liikunnan ohjaamiseen. Kansanopistoissa voi opiskella esimerkiksi lastenohjaajaksi, nuoriso-ohjaajaksi, artesaaniksi, media-assistentiksi, viittomakielen ohjaajaksi, erä-oppaaksi tai koulunkäyntiavustajaksi.
 • Linjat, joilla voi suorittaa peruskoulun oppimäärän, 10-luokan tai lukio-opintoja. Lukiolinjoilla voi opiskella sekä yksittäisiä aineita että suorittaa ylioppilastutkinnon.

Aikuisten perusopetus kansanopistoissa

Voit suorittaa peruskoulun loppuun ja täydentää vanhoja opintojasi noin 30 kansanopistossa eri puolella Suomea.

 • Voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja
 • Voit opiskella yksittäisiä oppiaineita ja kerrata aikaisempia opintoja
 • Voit suorittaa kesken jääneen peruskoulun loppuun
 • Voit suorittaa koko peruskoulun oppimäärän.

Lue lisää aikuisten perusopetuksesta.

Aikuisten lukiokoulutus kansanopistoissa

Kansanopistossa voit

 • korottaa arvosanoja
 • opiskella yksittäisiä oppiaineita ja kerrata aikaisempia opintoja
 • suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun
 • suorittaa lukion koko oppimäärän
 • suorittaa ylioppilastutkinnon tai täydentää tutkintoasi
 • suorittaa ylioppilastutkinnon vähintään kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon pohjalta.

Lue tarkemmin aikuisten lukiokoulutuksesta.

Kansanopistojen lyhytkurssit

Kansanopistojen lyhytkursseilla voi keskittyä esimerkiksi kielten teho-opiskeluun, pa­rantaa tietotekniikan taitoja, taikka opiskella öljyvärimaalausta tai huonekalujen entisöintiä. Tarjolla on myös työpaikan ihmissuhdekursseja, eläkeläistoimintaa ja koko perheen luontokursseja. Lyhytkurssien pituus vaihtelee viikonlopusta muutamaan viikkoon.

Hakeminen kansanopistojen koulutuksiin

Kansanopistot päättävät itsenäisesti koulutustensa hakuajoista ja pääsyvaatimuksista. Haet opiskelijaksi joko vapaamuotoisella hakemuksella, opiston omalla hakulomak­keella tai yhteishaussa. Lyhytkursseille haet suoraan opistoon.

Kansanopistot-fi-verkkopalvelu