Skip to content

Ammatillinen koulutus

Katso pk-pohjaiset ammatilliset perustutkinnot

Katso yo-pohjaiset ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisessa peruskoulutuksessa saat ammatillisen perustutkinnon, ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Saat lisäksi jatko-opintojen ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutuksen jälkeen olet valmis työelämään tai voit syventää osaamistasi jatkokoulutuksessa, esimerkiksi näyttötutkinnoissa.

Voit suorittaa ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Peruskoulun tai lukion päättävä nuori hakee ensisijaisesti kevään yhteishaussa. Opintopolusta löydät kaikki ammatilliset perustutkinnot, joihin voit hakea yhteishaussa.

Ammatillisten tutkintojen suorittamiseen kuluva aika riippuu pohjakoulutuksestasi ja aiemmasta osaamisestasi:

  • Peruskoulun jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta.
  • Lukion jälkeen perustutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta.

Suoritettuasi ammatillisen perustutkinnon voit hakea jatko-opintoihin joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Katso myös: Aikuisten ammatilliseen koulutukseen