Skip to content

Kymppiluokan, VALMA-koulutuksen ja LUVA-koulutuksen valinnat ovat valmiit.  Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 14.8. Lue lisää valinnoista ja paikan vastaanottamisesta

 

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin. Voit hakea näissä hauissa yhteishauissa täyttämättä jääneitä paikkoja.
Katso haettavat koulutukset sekä tarkat hakuajat.

Voit hakea ammatillisen koulutuksen ja lukion vapaille paikoille jatkuvan haun kautta. Etsi ajankohtaisia koulutuksia Hae-toiminnolla tai katso oppilaitosten omat verkkosivut. Lisätietoja koulutuksista ja hakemisesta saat oppilaitoksista. 

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Erityinen tuki ammatillisessa perustutkinnossa ja valmentavassa koulutuksessa

Voit saada erityistä tukea, jos  tarvitset oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä oppimisen ja opiskelun tukea. Sinulle suunnitellaan yksilöllisesti tarvittavat tukitoimet ja ne kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunitelmaan eli HOKSiin.  Hae koulutukseen yhteishaussaTarvittaessa voit hakea harkinnanvaraisessa haussa.

Jos tarvitset laaja-alaista ja monipuolista  erityistä tukea vaikeiden oppimisvaikeuksien, vaikean vamman tai sairauden takia, voit hakea vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Silloin opetus järjestetään ammatillisissa erityisoppilaitoksissa tai erityisryhmissä yleisissä ammattioppilaitoksissa. Erityinen tuki suunnitellaan yhteistyössä mahdollisten kuntoutustahojen kanssa.
Hae koulutukseen vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen.

Ammatilliseen tutkintoon valmentava koulutus – VALMA

Ammatilliseen tutkintoon valmentavassa koulutuksessa voit saada myös erityistä tukea. VALMA-koulutus antaa sinulle valmiuksia hakeutua ammatilliseen koulutukseen ja paremmat edellytykset ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Sovitut tukitoimet kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan eli HOKSiin.  Lue lisää valmentavasta koulutuksesta

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta. TELMA-koulutus antaa sinulle valmiuksia hyvään ja toimintakyvyn mukaiseen itsenäiseen elämään.

TELMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se muodostuu seuraavista valinnaisista koulutuksen osista:

  • ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen
  • opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
  • työelämään valmentautuminen.

Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisten tavoitteidesi ja valmiuksiesi perusteella. Koulutus kestää enintään kolme vuotta.

Hakeminen koulutuksiin

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa voit hakea:

  • erityisenä tukena järjestettävään ammatillisiin perustutkintoihin
  • ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA).

Oppilaitokset päättävät valintaperusteista. Lue lisää yksittäisten koulutusten sisällöistä ja valintaperusteista oppilaitoksen koulutuksen kuvauksesta.

Lue lisää miten haet vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen