Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Kansainvälinen lukiokoulutus

""

Tähän on koottu tietoa yleisimmistä kansainvälisistä lukiokoulutuksista Suomessa. Koulutuksissa noudatetaan kansainvälisiä opetussuunnitelmia. Tutkinnot antavat saman jatko-opintokelpoisuuden kuin kansalliset ylioppilastutkinnot.

IB-linja eli kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava koulutus

Voit osallistua IB-tutkintoon (International Baccalaureate) johtavaan englanninkieliseen opetukseen lukioiden IB-linjoilla. Jo valmistavalla ensimmäisellä luokalla opiskelet osittain englanninkielellä. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelet kokonaan englanniksi.

IB-linjoille haet kevään ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Lue lisää miten haet yhteishaussa lukioon.

Katso video IB-lukiosta

Helsingin kansainvälinen koulu

International School of Helsinki (Helsingin kansainvälinen koulu) tarjoaa kansainvälisen opetussuunnitelman mukaista opetusta englannin kielellä. Se palvelee lähinnä paluumuuttajien, lähetystöjen sekä yritysten ulkomaalaisten työntekijöiden lapsia pääkaupunkiseudulla. Opetus tähtää kansainväliseen IB-tutkintoon. Hakeminen tapahtuu suoraan oppilaitokseen.

Tutustu hakemismenettelyyn Helsingin kansainvälisen koulun sivuilla.

Deutsches Internationales Abitur (entinen Reifeprüfung)

Saksalaisen koulun lukio muodostuu luokista 10–12. Luokka 10 käsittää valmistavan vaiheen ja luokat 11 ja 12 tutkintovaiheen, jonka päätteeksi suoritat saksalaisen kansainvälisen lukion päättötutkinnon eli Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA).

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on

  • perusopetuksen päättötodistus (todistus siitä, että olet käynyt 9 vuotta koulua)
  • Saksan kielidiplomi I (das Deutsche Sprachdiplom I) tai todistus vastaavan tasoisesta saksan kielen taidosta.

Koulutus ei kuulu yhteishakuun. Haet koulutukseen Opintopolun kautta Helsingin saksalaisen koulun lukion omalla hakulomakkeella. Saat lisää tietoa koulutuksesta ja hakemisesta koulutuksen kuvauksesta.

Helsingin eurooppalainen koulu

Helsingin eurooppalaisessa koulussa voit suorittaa päättötutkintona European Baccalaureate (EB) -tutkinto. Yläkoulu-lukio alkaa tasolta S1 (vastaa suomalaisen alakoulun kuudetta luokkaa) jatkuen seitsemän vuoden ajan, kunnes opiskelijat saavuttavat eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) vuoden S7 lopuksi.

Lue lisää opiskelusta ja hakemisesta koulutukseen Helsingin eurooppalaisen koulun sivuilla.