Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Opintojen rahoitus

Kuka voi saada opintotukea?

Voit saada opintoihin taloudellista tukea, kun sinut on hyväksytty oppilaitokseen ja opiskelet siellä päätoimisesti. Lisäksi otetaan huomioon taloudellisen tuen tarve ja jatkossa myös opinnoissa edistyminen.

Tukea voi saada perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.Voit saada opintotukea, jos olet aikuisten perusopetuksessa eli suoritat oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyä perusopetusta.

Suomessa opiskelua varten opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset.

Lue lisää Kelan sivuilta siitä, kuka voi hakea opintotukea

Myös erilaiset järjestöt ja säätiöt tukevat opiskelua apurahoilla ja stipendeillä. Näitä myönnetään eri perusteilla.

Lue lisää apurahoista