Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Opintososiaaliset edut ja opiskelijamaksut

Oppivelvollisen edut ja maksut | Muiden kuin oppivelvollisten maksut | Korkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus  | Avoin ammattikorkeakoulu | Avoin yliopisto | Korkeakoulujen täydennyskoulutus | Kansanopistot | Kansalais- ja työväenopistot | Kesäyliopistot

Oppivelvollisen opiskelijan edut ja maksut toisella asteella

Oppivelvollisuusikä on noussut 18 vuoteen elokuun 2021 alusta. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisille koulutus on maksuton.

Maksuttomuus oppivelvollisuuskoulutuksissa

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
  • ateriat päätoimisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa ovat opiskelijalle maksuttomia niinä päivinä, kun opiskelu tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuspaikkana voi olla esimerkiksi myös työpaikka. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvilla ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan.
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Uudet säännökset maksuttomuudesta on voimassa 1.8.2021 alkaen.

Milloin maksuttomuus ei toteudu?

Seuraavissa tapauksissa koulutus tai oppimateriaalit ovat maksullisia:

 • Opiskelija maksaa edelleen erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.
 • Jos opiskelija on jo suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon taikka niitä vastaavat ulkomaiset opinnot.
 • Opiskelija on päättänyt keväällä 2021 perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tai ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen.
 • Kun opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden edut ja maksut toisen asteen koulutuksissa

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
  • ateriat päätoimisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa ovat opiskelijalle maksuttomia niinä päivinä, kun opiskelu tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuspaikkana voi olla esimerkiksi myös työpaikka. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvilla ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan.

Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan periä maksu.

Ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksessa opiskelu voi olla maksullista, sillä koulutuksen järjestäjällä on lupa periä opiskelijalta kohtuullinen opiskelumaksu.

Sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutus on maksutonta, jos opiskelija suorittaa lukion koko oppimäärän. Aikuislukiossa aineopiskelijoilta voidaan periä opiskelijamaksuja.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen on muille kuin oppivelvollisille maksullinen. Perusmaksu on 14 euroa ja maksu kultakin kokeelta on 28 euroa.

Korkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset tutkintoon johtavat koulutukset ovat  maksuttomia. Vieraskieliset koulutukset ovat maksuttomia EU- ja Eta-alueen maiden sekä Sveitsin kansalaisille.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki

Tutkintoa suorittava korkeakouluopiskelijat saavat Kelan ateriatukea eli aterian normaalihintaa halvemmalla.

Voit saada ateriatukea, jos suoritat Suomessa

 • alempaa korkeakoulututkintoa
 • ylempää korkeakoulututkintoa
 • ammattikorkeakoulututkintoa
 • ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • opintotukeen oikeuttavaa ammatillista tai erikoistumiskoulutusohjelmaa.

Lue lisää ateriatuesta Kelan sivuilta

Korkeakoulujen vieraskielisten koulutusten lukuvuosimaksu

Korkeakoulujen vieraskielisissä koulutuksissa on käytössä lukuvuosimaksu.

Lue lisää lukuvuosimaksusta

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelumaksu voi olla opintojakso-, lukukausi- tai vuosikohtainen ja se vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Tarkemmat hinnat löydät  ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opetus on maksullista. Kunkin kurssin maksu riippuu kurssin laajuudesta eli opintopistemäärästä. Opintojakson lisäksi voi olla materiaali- tai muita maksuja. Myös pelkän tentin suorittaminen maksaa.

Korkeakoulujen täydennyskoulutus

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen täydennyskoulutus on maksullista. Lisätietoja saat korkeakouluista.

Kansanopistojen koulutukset

Kansanopistoissa on sekä maksullista että maksutonta koulutusta. Myös oppimateriaali, asuminen ja ruokailu voi olla maksullista. Kysy tarkemmat hintatiedot suoraan asianomaisesta kansanopistosta.

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut koulutukset ovat maksuttomia samalla tavalla kuin toisen asteen koulutukset.

Kansalais- ja työväenopistot

Kansalais- ja työväenopistojen kurssit ovat maksullisia.

Kesäyliopistot

Opiskelu kesäyliopistossa on maksullista.