Skip to content

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku järjestetään 7.1.2021−20.1.2021 klo 15.00. Ensimmäisessa haussa voit hakea vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston koulutuksiin sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen. Katso haussa olevat koulutukset tästä. 

 

Opintososiaaliset edut ja opiskelijamaksut

Ammatillinen koulutusLukio ja aikuislukio | Ylioppilastutkinto | Korkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus  | Avoin ammattikorkeakoulu | Avoin yliopisto | Korkeakoulujen täydennyskoulutus | Kansanopistot | Kansalais- ja työväenopistot | Kesäyliopistot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen perustutkintokoulutus ja valmentava koulutus ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan periä maksu. Ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon johtava koulutus voi olla maksullinen.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa olevan opiskelijan päivittäinen ateria on maksuton sellaisina päivinä, jolloin hän HOKSin mukaan on läsnä koulutuspaikassa. Asuminen oppilaitoksen asuntolassa voi olla maksullista.

Lukio ja aikuislukio

Sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutus on maksutonta, jos suoritat lukion koko oppimäärän. Aikuislukiossa aineopiskelijoilta voidaan periä opiskelijamaksuja.

Ylioppilastutkinto

Perusmaksu ylioppilastutkintoon osallistumisesta on 14 euroa. Maksu kultakin kokeelta on 28 euroa.

Korkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset tutkintoon johtavat koulutukset ovat  maksuttomia. Vieraskieliset koulutukset ovat maksuttomia EU- ja Eta-alueen maiden sekä Sveitsin kansalaisille.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki

Tutkintoa suorittava korkeakouluopiskelijat saavat Kelan ateriatukea eli aterian normaalihintaa halvemmalla.

Voit saada ateriatukea, jos suoritat Suomessa

  • alempaa korkeakoulututkintoa
  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • ammattikorkeakoulututkintoa
  • ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
  • opintotukeen oikeuttavaa ammatillista tai erikoistumiskoulutusohjelmaa.

Lue lisää ateriatuesta Kelan sivuilta

Korkeakoulujen vieraskielisten koulutusten lukuvuosimaksu

Korkeakoulujen vieraskielisissä koulutuksissa on käytössä lukuvuosimaksu.

Lue lisää lukuvuosimaksusta

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelumaksu voi olla opintojakso-, lukukausi- tai vuosikohtainen ja se vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Tarkemmat hinnat löydät  ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opetus on maksullista. Kunkin kurssin maksu riippuu kurssin laajuudesta eli opintopistemäärästä. Opintojakson lisäksi voi olla materiaali- tai muita maksuja. Myös pelkän tentin suorittaminen maksaa.

Korkeakoulujen täydennyskoulutus

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen täydennyskoulutus on maksullista. Lisätietoja saat korkeakouluista.

Kansanopistot

Kansanopistoissa on sekä maksullista että maksutonta koulutusta. Myös oppimateriaali, asuminen ja ruokailu voi olla maksullista. Kysy tarkemmat hintatiedot suoraan asianomaisesta kansanopistosta.

Kansalais- ja työväenopistot

Kansalais- ja työväenopistojen kurssit ovat maksullisia.

Kesäyliopistot

Opiskelu kesäyliopistossa on maksullista.