Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Ulkomailla opiskelu

Vaihto-opiskelu | Kansainvälinen työharjoittelu | Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla | Kielikurssit, harrastuskurssit ja täydennyskoulutus | Kesälukio

Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan joko itsenäisesti tai erilaisten vaihto-ohjelmien kautta. Opintojen tavoitteet, järjestelyjen vaatima omatoimisuus sekä ulkomailla oleskelun pituus ja kustannukset vaihtelevat paljon.

Jos haluat kerätä kielitaitoa ja kokemusta voit lähteä ulkomaille monella muullakin tavalla.

Lisätietoa näistä ja muista opiskelumahdollisuuksista ulkomailla saat parhaiten Maailmalle.net-sivustolta.

Vaihto-opiskelu

Jos opiskelet ammattikorkeakoulussa, yliopistoissa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomaisessa oppilaitoksessa. Ulkomailla oleskelun pituus vaihtelee muutamasta viikosta lukuvuoteen. Voit osallistua vaihto-ohjelmaan kautta tai lähteä matkaan omatoimisesti.

Lue lisää vaihto-opiskelusta Maailmalle.net-palvelusta

Kansainvälinen työharjoittelu

Kun osallistut kansainväliseen työharjoitteluun työskentelet oman alasi koulutusta vastaavissa tehtävissä. Harjoitteluun voivat osallistua sekä korkeakouluopiskelijat että ammattiin opiskelevat. Ulkomailla työskentelyn pituus vaihtelee muutamasta viikosta yli vuoteen.

Lue lisää harjoittelusta ulkomailla Maailmalle.net-palvelusta

Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla

Jos haluat pidemmäksi aikaa ulkomaille, voit hakea ulkomaiseen oppilaitokseen suorittamaan kokonaisen tutkinnon. Näin voit opiskella esimerkiksi sellaista oppiainetta, jota Suomessa ei ole tarjolla. Hankit omatoimisesti opiskelupaikan ja hoidat kaikki käytännön järjestelyt itse.

Lue lisää korkeakoulututkinnon suorittamisesta ulkomailla Maailmalle.net-palvelusta.

Kielikurssit, harrastuskurssit ja täydennyskoulutus

Voit lähteä ulkomaille myös lyhyemmäksi aikaa. Kurssit voivat kestää viikon tai olla useamman kuukauden kestäviä ja niitä järjestetään sekä nuorille että aikuisille. Ulkomaisten kurssinjärjestäjien lisäksi myös kotimaiset kansanopistot sekä kansalais- ja työväenopistot järjestävät opintomatkoja, kielikursseja ja harrastuskursseja ulkomaille.

Katso lisää Kansanopistojen sivuilta.

Kesälukio

Kesälukiot on tarkoitettu yli 15-vuotiaille opiskelijoille, jossa on 1 – 2 viikon opintojaksot. Monet kesälukiot keskittyvät tiettyyn teemaan ja osassa on mahdollista suorittaa lukion kursseja.  Kesälukiossa voit muun muassa parantaa kielitaitoasi, osallistua kansainväliseen opetukseen tai lähteä kesälukioon muuhun maahan.

Lue kesälukiosta Suomen kesälukioseuran sivuilta