Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Erikoislukiot

""

Joillakin lukioilla on erityinen koulutustehtävä, jolloin lukion opetustarjonnassa korostuu tietty tehtäväalue. Tällaisia lukioita kutsutaan erikoislukioiksi. Lukio voi kokonaisuudessaan painottua tähän erityistehtävään (esimerkiksi musiikki). Lukiossa voi myös tavallisen lukiokoulutuksen lisäksi olla erityinen alue (esimerkiksi luonnontieteet, urheilu).

Kun opiskelet erikoislukiossa, tuntijako on yleensä hieman erilainen kuin valtakunnallisessa lukiokoulutuksessa. Suoritat lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä oman valintasi mukaiset erityisalan opinnot.

Erikoislukioissa voi olla seuraavia erityisalueita:

  • luonnontieteiden, kielten ja taideaineiden erikoislukiot
  • kristillinen lukio
  • urheilulukiot
  • kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava koulutus (IB-linjat)
  • Deutsches Internationales Abitur (entinen Reifeprüfung) -tutkintoon johtava koulutus
  • Steinerkoulut
  • kansainväliset koulut.

Myös tavalliset lukiot voivat painottaa opetuksessaan tiettyjä erityisaloja tai aineita (esimerkiksi taide- ja taitoaineet, luonnontieteet tai kielet). Tällöin lukiokoulutus noudattaa kokonaisuudessaan valtakunnallista tuntijakoa. Lukion painotettuja aineita opiskelet syventävien tai soveltavien kurssien avulla.

Näin haet erikoislukioihin

Erikoislukioihin haet yleensä kevään yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Jotkut lukiot voivat järjestää pääsykokeita tai vaatia lisänäyttöjä, esimerkiksi urheilulukiot.

Helsingin saksalaiseen kouluun, International School of Helsinki ja Helsingin eurooppalaiseen kouluun haet kuitenkin suoraan oppilaitoksiin. Lue lisää hakemisesta kansainvälisiin koulutuksiin

Lisätietoja hakemisesta yhteishaussa lukioon

Luonnontieteiden, kielten ja taideaineiden erityislukiot

Osassa lukioissa on mahdollista suuntautua luonnontieteisiin, kieliin tai taiteisiin.

Kristillisiin arvoihin perustuva kasvatus ja opetus

Suomen kristillinen yhteiskoulu järjestää kristillisiin arvoihin perustuvaa lukiokoulutusta.

Urheilulukiot

Urheilulukiossa voit yhdistää lukio-opiskelun joustavasti urheiluvalmennuksen kanssa. Opintojen aikana suoritat lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon samalla kun urheilet omien tavoitteidesi mukaisesti.

Myös muut kuin urheilulukiot voivat tarjota valmennus- ja/tai harjoitusaikaa yhdessä tai useammassa lajissa opiskelun ohella. Yleensä opiskelu on järjestetty omilla linjoilla.

Hakeminen

Haet urheilulukioihin yhteishaun kautta. Täytettyäsi hakulomakkeen:

Täytä lisäksi urheilijan lisätietolomake ja lähetä se hakuaikana suoraan oppilaitokseen.

Lisätietoja hakemisesta urheilijoiden koulutukseen ja lisätietolomake Olympiakomitean sivuilla

Urheilijan lisätietolomakkeella oppilaitos selvittää hakijan urheilijastatuksen.

Steiner-koulut

Steiner-lukioissa opiskelu tapahtuu steinerpedagogiikan mukaan, mutta lukiokoulutukseen voi hakea myös muut kuin steiner-kouluissa opiskelleet.