Skip to content

 Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 2.7.−15.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun tulokset ovat valmiita. Jos saat paikan 28.6. mennessä, ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Jos saat  opiskelupaikan myöhemmin, ota paikka vastaan korkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Varasijoja täytetään 31.7. asti.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 22.5. klo 8.00 – 24.7.  klo 15.00. Katso koulutukset

 

Erityislukiot

Opettaja seisoo kartan edessä.

Joillakin lukioilla on erityinen koulutustehtävä, jolloin lukion opetustarjonnassa korostuu tietty tehtäväalue. Tällaisia lukioita kutsutaan erityislukioiksi. Lukio voi kokonaisuudessaan painottua tähän erityistehtävään (esimerkiksi musiikki) tai lukiossa on tavallisen lukiokoulutuksen lisäksi erityistehtäväalue (esimerkiksi luonnontieteet, urheilu). Opiskelijat voivat hieman poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Opiskelija suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä valitun erityisalan opintoja.

Erityisalueet ovat

  • luonnontieteiden, kielten ja taideaineiden erityislukiot
  • kristillinen lukio
  • urheilulukiot
  • kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava koulutus (IB-linjat)
  • Reifeprüfung-tutkintoon johtava koulutus
  • steinerkoulut
  • kansainväliset koulut.

Muut kuin erityislukiot voivat painottaa opetuksessaan tiettyjä erityisaloja tai aineita (esim. taide- ja taitoaineet, media, yrittäjyys, luonnontieteet tai kielet). Tällaiset lukiot noudattavat valtakunnallista tuntijakoa, mutta tarjolla on lisäksi omia lukion syventäviä tai soveltavia kursseja.

Hakeminen erityislukioihin

Haet erityislukioihin kevään yhteishaussa. Jotkut lukiot voivat järjestää pääsykokeita tai vaatia lisänäyttöjä, esimerkiksi urheilulukiot.

Lisätietoja hakemisesta yhteishaussa lukioon.

Luonnontieteiden, kielten ja taideaineiden erityislukiot

Osassa lukioissa on mahdollista suuntautua luonnontieteisiin, kieliin tai taiteisiin.

Kristillisiin arvoihin perustuva kasvatus ja opetus

Suomen kristillinen yhteiskoulu järjestää kristillisiin arvoihin perustuvaa lukiokoulutusta.

Urheilulukiot

Urheilulukiossa voit yhdistää lukio-opiskelun joustavasti urheiluvalmennuksen kanssa. Opintojen aikana suoritat lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon samalla kun urheilet omien tavoitteidesi mukaisesti.

Myös muut kuin urheilulukiot voivat tarjota valmennus- ja/tai harjoitusaikaa yhdessä tai useammassa lajissa opiskelun ohella. Yleensä opiskelu on järjestetty omilla linjoilla.

Hakeminen

Haet urheilulukioihin yhteishaun kautta. Täytettyäsi hakulomakkeen:

  • Täytä lisäksi urheilijan lisätietolomake ja lähetä se hakuaikana suoraan oppilaitokseen. Avaa lisätietolomake

Urheilijan lisätietolomakkeella oppilaitos selvittää hakijan urheilijastatuksen.

Steiner-koulut

Steiner-lukioissa opiskelu tapahtuu steinerpedagogiikan mukaan, mutta lukiokoulutukseen voi hakea myös muut kuin steiner-kouluissa opiskelleet.