Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Kansainvälinen lukiokoulutus

Tyttö kirjoittaa taululle englannin tunnilla.

Kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava koulutus (IB-linjat)

IB-tutkintoon (International Baccalaureate) johtavaa englanninkielistä opetusta annetaan IB-linjoilla erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa. IB-opetus on jo valmistavalla luokalla osittain englanninkielistä. Toisena ja kolmantena vuonna opetuskieli on englanti.

Reifeprüfung-tutkintoon johtava koulutus

Reifeprüfung-tutkinto on saksalainen ylioppilastutkintoa vastaava päättötutkinto, jonka voi suorittaa Helsingin Saksalaisessa koulussa. Koulun opetuskieli on saksa. Lukioon pääsyn edellytyksenä on hyvä saksan kielen taito (Sprachdiplom I).

Kansainväliset koulut

Helsingin eurooppalainen koulu

Helsingin eurooppalainen koulu on toiminut vuodesta 2008. Koulussa noudatetaan Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmia, mikä antaa oppilaalle oikeuden suorittaa päättötutkintona European Baccalaureate (EB) -tutkinto.

Helsingin kansainvälinen koulu

Helsingin kansainvälinen koulu (International School of Helsinki) tarjoaa kansainvälisen opetussuunnitelman mukaista opetusta englannin kielellä. Se palvelee lähinnä paluumuuttajien, lähetystöjen sekä yritysten ulkomaalaisten työntekijöiden lapsia pääkaupunkiseudulla. Opetus tähtää kansainväliseen IB-tutkintoon.

Lue lisää lukiokoulutuksesta ulkomailla.