Skip to content

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen puhelinpalvelu on kiinni 30.8.–4.11.2019. Puhelinpalvelu on auki 5.11.2019 lähtien klo 9–11 tiistaista torstaihin. Lue lisää ohjaus- ja neuvontapalveluista 

 

Miten opiskelijat valitaan lukioon?

Lukion opiskelijoita rappusilla. Kolme istuu ja yksi seisoo.

Voit hakea lukioon peruskoulun päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella. Lukioon voidaan ottaa opiskelijaksi myös hakija, jolla on riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen, vaikka peruskoulun päättötodistusta tai vastaavaa todistusta ei olisikaan. Tällöin hakijan on haettava lukioon harkinnanvaraisen haun kautta ja lukio arvioi erikseen hakijan valmiudet suoriutua lukio-opinnoista.

Keskiarvo valintaperusteena

Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvo

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli
 • vieraat kielet
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • terveystieto
 • maantieto

Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on erillinen koulun antama todistus.

Lukiot valitsevat opiskelijat keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee

 1. hakutoivejärjestys
 2. keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä eli arvotaan.

Lukiot voivat halutessaan määrätä etukäteen alarajan keskiarvolle.

Painotettavat oppiaineet

Joissain lukiokoulutuksissa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Näissä tapauksissa lukiot voivat keskiarvoa laskiessaan ottaa huomioon erityisesti painotettavien oppiaineiden arvosanat.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lukioissa voi olla myös pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Niiden pistemäärä voi olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä. Lukiot voivat myös päättää koepisteiden alarajan, jota alemmilla pisteillä ei voi tulla valituksi vaikka hakijan kokonaispistemäärä näyttäisi riittävän opiskelijaksi ottamiseen.

Muu koulutus, harrastukset tai muut lisänäytöt

Lukiot voivat ottaa huomioon myös hakijan muun koulutuksen, harrastukset tai muita lisänäyttöjä. Lisänäyttöjen pistemäärä yhdessä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kanssa voi olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä.

Esimerkki

Haet lukioon, jonka keskiarvoraja on 7 ja pääsykokeiden ja lisänäyttöjen alaraja 6 pistettä. Keskiarvorajan ylittämisen lisäksi sinun on osallistuttava pääsykokeeseen, josta voit saada 0-5 pistettä. Ilmoitat myös lukion omalla lisätietolomakkeella aiemmat harrastuksesi ja saavutuksesi, joista voit saada 0-5 pistettä. Tarvitset siis pisteitä sekä pääsykokeesta että lisänäytöistä, vaikka keskiarvosi olisi enemmän kuin 7.

Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/2006, muutosasetus 948/2007).