Skip to content

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin: linkit AMK-valintakokeessa tarvittavaan tunnisteeseen on nyt lähetetty tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Löydät linkin tunnisteeseen myös hakemukseltasi kirjautumalla Oma Opintopolkuun

Todistusvalintojen tulokset on nyt julkaistu. Voit tarkistaa oman tilanteesi Oma Opintopolusta.

 

Opinnot lukiossa

""

Lukiossa opiskelet seuraavia kursseja:

  • pakollisia kursseja
  • syventäviä kursseja
  • soveltavia kursseja.

Pakolliset kurssit ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava.

Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja, joista voit valita omiin opintoihisi sopivia. Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukio voi tarjota sinulle paikallisia syventäviä kursseja.

Soveltavien kurssien tarjonta vaihtelee eri lukioissa. Voit valita tarjonnasta itsellesi sopivia opintoja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit ja taiteiden väliset kurssit. Paikalliset soveltavat kurssit voivat olla:

  • menetelmäkursseja tai aineksia eri oppiaineista sisältäviä kursseja
  • oman lukiosi tai muun oppilaitoksen tarjoamia ammatillisia opintoja
  • muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja.

Soveltaviin kursseihin voi lisäksi kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Soveltavista kursseista voit valita itsellesi sopivia.

Opiskelijat voivat jo syksystä 2019 alkaen laatia omat henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat lukio-opintoihin. Lue lisää henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta

Opinto-ohjausta lukio-opintoihin

Saat opintojen aikana ohjausta opiskeluusi ja valintojesi tueksi. Ohjauksen avulla ymmärrät erilaisten lukioaikaisten valintojesi vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiisi.

Lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi laadit itsellesi henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään

  • opiskelusuunnitelman
  • ylioppilastutkintosuunnitelman
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Lukio-opintojen alussa sinut perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Lukioaikana voit tutustua sekä työelämään että opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Lukio-opintojen loppuvaiheessa saat tietoa lukion jälkeisistä jatko-opinnoista.

Lukiodiplomit

Lukiossa voit suorittaa muiden opintojen ohella lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa, kuten kotitaloudessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa, teatteritaiteessa ja kuvataiteessa.

Voit suorittaa opintoja myös etänä

Lukiossa on mahdollista opiskella jonkin oppiaineen määrätty kurssi tai sen osa myös itsenäisesti työskennellen esimerkiksi etäopetuksena. Tarkempia tietoja itsenäisestä opiskelusta ja oppiaineista saa lukiosta.

Jos tarvitset tukea

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea järjestetään myös lukiossa. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi opinnoissa tilapäisesti jälkeen jäämisestä. Jokaisella opiskelijalle annetaan mahdollisuus onnistua ja kehittyä oppimisessa.

Lukio-opinnot ovat kurssimuotoisia

Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus koostuu seuraavista kursseista:

Oppiaine Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määrä
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3
A-kieli 6 2
B-kieli 5 2
muut kielet 8+8
Matematiikka
– yhteinen opintokokonaisuus 1
– lyhyt oppimäärä 5 2
– pitkä oppimäärä 9 3
Ympäristö ja luonnontieteet
– Biologia 2 3
– Maantiede 1 3
– Fysiikka 1 6
– Kemia 1 4
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
– Filosofia 2 2
– Psykologia 1 4
– Historia 3 3
– Yhteiskuntaoppi 3 1
– Uskonto tai elämänkatsomustieto 2 4
– Terveystieto 1 2
Taito- ja taideaineet 5
– Liikunta 2 3
– Musiikki 1–2 2
– Kuvataide 1–2 2
Opinto-ohjaus 2 0
Pakolliset kurssit 47–51
Syventävät kurssit vähintään 10
Teemaopinnot  3
Kurssit yhteensä vähintään 75

Voit lukion rinnalla saada ammatillisen perustutkinnon

Jos opiskelet lukiossa, voit samanaikaisesti suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon. Oppilaitosten opintotarjonnasta voit muodostaa oman opintotarjottimen, josta valitset opintoja. Samanaikaisesti suoritetut opinnot kestävät yleensä noin neljä vuotta. Lisätietoja lisäopinnoista saat lukioista.