Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Opinnot lukiossa

""

Uudessa lukiossa opinnot lasketaan opintopisteissä

Lukiossa suoritat sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Lisäksi voit liittää opintoihisi lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja lukion tarjonnan mukaisesti.

Opiskeltavat oppiaineet ovat samat kuin tähän asti, mutta opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opintojaksoissa. Lukio päättää opintojaksojen laajuudet. Nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä.

Lukiokoulutukseen sisältyvät opinnot ja opintopisteet

Oppiaineryhmä ja oppiaine Pakolliset opinnot opintopisteinä (op) Valinnaiset opinnot opintopisteinä
Äidinkieli ja kirjallisuus  12 6
Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
A-kielenä 12 4
B1-kielenä 10 4
Vieraat kielet, B2- ja B3-kielet  16 + 16
Matematiikan yhteiset opinnot 2
Matematiikan lyhyt oppimäärä 10 4
Matematiikan pitkä oppimäärä 18 6
Biologia 4 6
Maantiede 2 6
Fysiikka 2 12
Kemia 2 8
Filosofia 4 4
Psykologia 2 8
Historia 6 6
Yhteiskuntaoppi 6 2
Uskonto tai elämänkatsomustieto 4 8
Terveystieto 2 4
Liikunta 4 6
Musiikki 2 tai 4 4
Kuvataide  2 tai 4 4
Opinto-ohjaus 4
Temaattiset opinnot 6
Pakolliset opinnot yhteensä 94 tai 102
Valinnaiset opinnot yhteensä 20
Opinnot yhteensä vähintään 150 op

Aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen laajuus on 88 opintopistettä. Lue lisää aikuisten lukiokoulutuksesta.

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) koostuu 50 opintopisteestä. Lue lisää lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta

Mikä on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma?

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi lukion opetushenkilöstön tuella opiskelusuunnitelman opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi. Suunnitelma sisältää

  • opiskelusuunnitelman
  • ylioppilastutkintosuunnitelman
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Päivität henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi säännöllisesti opintojen edetessä.

Opiskelijat voivat laatia omat henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat jo ennen kuin uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

Lukiodiplomit

Lukiossa voit suorittaa muiden opintojen ohella lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa, kuten kotitaloudessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa, teatteritaiteessa ja kuvataiteessa.

Voit suorittaa opintoja myös etänä

Lukiossa on mahdollista opiskella jonkin oppiaineen tai sen osa myös itsenäisesti työskennellen etäopetuksena. Tarkempia tietoja itsenäisestä opiskelusta ja oppiaineista saa lukiosta.

Opinto-ohjausta lukio-opintoihin

Saat opintojen aikana ohjausta opiskeluusi ja valintojesi tueksi. Ohjauksen avulla ymmärrät erilaisten lukioaikaisten valintojesi vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiisi.

Lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi laadit itsellesi henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään

  • opiskelusuunnitelman
  • ylioppilastutkintosuunnitelman
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Lukio-opintojen alussa sinut perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Lukioaikana voit tutustua sekä työelämään että opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Lukio-opintojen loppuvaiheessa saat tietoa lukion jälkeisistä jatko-opinnoista.

Jos tarvitset tukea

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea järjestetään myös lukiossa. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi opinnoissa tilapäisesti jälkeen jäämisestä. Jokaisella opiskelijalle annetaan mahdollisuus onnistua ja kehittyä oppimisessa.