Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Etälukiossa opiskelu on joustavaa

Etälukiossa pääosa opiskelusta on opettajan ohjaamaa verkko-opiskelua. Sen lisäksi kurssi voi sisältää joitakin lähiopetustunteja. Etäopiskelussa hyödynnetään normaaliin tapaan oppikirjoja ja muuta kirjallista materiaalia sekä verkko-oppimateriaalia. Etäopiskelijana sinulla on yleensä mahdollisuus saada opettajalta myös lähiohjausta. Halutessasi voit suorittaa lähes kaikki opintosi verkossa.

Etälukio soveltuu sinulle, jos

  • olet lukiolainen ja haluat täydentää kurssitarjontasi
  • olet ammatillisen oppilaitoksen opiskelija (esimerkiksi kahden tutkinnon suorittaja)
  • ammattikorkeakoulun opiskelija (tuki- ja kertausopiskeluun)
  • haluat aikuisena päivittää yleissivistäviä tietojasi
  • asut tilapäisesti ulkomailla.

Jos olet kiinnostunut lukion etäopinnoista, niin voit ottaa yhteyttä lukioon, jossa etäopiskelumahdollisuus. Lukiossa laadit yhdessä opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan tai rehtorin kanssa yksilöllisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Suunnitelma sisältää etäopiskelun tavoitteet ja aikataulun. Voit ilmoittautua etäopintoihin koko lukuvuoden ajan.

Missä voi opiskella etänä?

Etäopiskelu on mahdollista jo yli sadassa lukiossa eri puolella Suomea. Katso lukiot, joissa etäopiskelumahdollisuus

Etäopintoja muussa kuin omassa oppilaitoksessa?

Jos opiskelet lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja haluat valita etäopintoja jonkin muun oppilaitoksen etäkurssitarjonnasta, on sinun ensin neuvoteltava oman oppilaitoksesi rehtorin, opinto-ohjaajan ja tarvittaessa opettajan kanssa etäopintojen käytännöistä (ilmoittautuminen, maksut yms.). Ennen etäopintojen aloittamista on hyvä varmistaa etäopintojen hyväksyminen opintojen osaksi.

Mitä etäopinnot maksavat?

Koko lukion oppimäärän suorittaminen on etäopiskelijalle maksutonta. Yksittäisiä etäkursseja suorittavat opiskelijat maksavat koulutuksen järjestäjän määrittelemän kurssi- tai ainemaksun (hinta vaihtelee oppilaitoksittain). Opiskelijan itsensä maksettavaksi tulevat normaaliin tapaan oppikirjat, opiskeluun liittyvät tietoliikennekulut, mahdolliset matkakulut, ylioppilastutkintomaksut yms.