Skip to content

Uusi lukio – lukiokoulutus ja ylioppilastutkinto uudistuvat

Lukion opiskelijat istuvat penkillä koulun pihalla

Uudessa lukiossa

 • saat entistä vahvemman laaja-alaisen yleissivistyksen
 • saat hyvät valmiudet siirtyä korkeakouluopintoihin
 • laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka avulla opinnot sujuvat ja siirtyminen korkeakouluopintoihin helpottuu
 • saat valmiuksia omaksua, yhdistää ja käyttää tietojasi ja taitojasi sekä soveltaa oppimasi monipuolisesti myös oppiainerajojen yli
 • voit kehittää valmiuksiasi jatko-opintoihin, työelämään, yrittäjyyteen, yhteiskuntaan ja kansainvälisyyteen.

Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus säilyy edelleen kolmivuotisena. Myös opetuksen määrä säilyy ennallaan. Voit halutessasi suorittaa lukion neljässä vuodessa kuten tähän asti.

Milloin lukion uudet opetussuunnitelmat ovat käytössä?

Lukiokoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään syksystä 2021. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos aloitat lukio-opinnot syksyllä 2021 tai myöhemmin, opiskelet uuden opetussuunnitelman mukaan. Jos aloitat opiskelut ennen tätä, käyt lukion loppuun nykyisen opetussuunnitelman mukaan.

Lukioon voi hakea jatkuvassa haussa 

Haet lukioon peruskoulun jälkeen yhteishaun kautta. Mahdollisille yhteishaussa vapaiksi jääneille lukiopaikoille voit hakea jatkuvan haun kautta. Lukiot tiedottavat hakuajoista ja -menettelyistä.

Millä valintaperusteilla opiskelijat valitaan?

Yhteishaussa lukio-opiskelijat valitaan yhteisten valintaperusteiden mukaan. Saat valintapisteitä perusopetuksen päättötodistuksen perusteella. Joihinkin lukiokoulutuksiin voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe tai muita lisänäyttöjä. Jatkuvassa haussa lukiot päättävät valintaperusteista sekä tarkemmista hakuajoista ja -menettelyistä.

Uudessa lukiossa opinnot lasketaan opintopisteissä

Lukiossa suoritat sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Lisäksi voit liittää opintoihisi lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja lukion tarjonnan mukaisesti.

Opiskeltavat oppiaineet ovat samat kuin tähän asti, mutta opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opintojaksoissa. Lukio päättää opintojaksojen laajuudet. Nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä.

Lukiokoulutukseen sisältyvät opinnot ja opintopisteet

Oppiaineryhmä ja oppiaine Pakolliset opinnot opintopisteinä (op) Valinnaiset opinnot opintopisteinä
Äidinkieli ja kirjallisuus  12 6
Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
A-kielenä 12 4
B1-kielenä 10 4
Vieraat kielet, B2- ja B3-kielet  16 + 16
Matematiikan yhteiset opinnot 2
Matematiikan lyhyt oppimäärä 10 4
Matematiikan pitkä oppimäärä 18 6
Biologia 4 6
Maantiede 2 6
Fysiikka 2 12
Kemia 2 8
Filosofia 4 4
Psykologia 2 8
Historia 6 6
Yhteiskuntaoppi 6 2
Uskonto tai elämänkatsomustieto 4 8
Terveystieto 2 4
Liikunta 4 6
Musiikki 2 tai 4 4
Kuvataide  2 tai 4 4
Opinto-ohjaus 4
Temaattiset opinnot 6
Pakolliset opinnot yhteensä 94 tai 102
Valinnaiset opinnot yhteensä 20
Opinnot yhteensä vähintään 150 op

Aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen laajuus on 88 opintopistettä. Lue lisää aikuisten lukiokoulutuksesta.

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) koostuu 50 opintopisteestä. Lue lisää lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta

Mikä on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma?

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi lukion opetushenkilöstön tuella opiskelusuunnitelman opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi. Suunnitelma sisältää

 • opiskelusuunnitelman
 • ylioppilastutkintosuunnitelman
 • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Päivität henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi säännöllisesti opintojen edetessä.

Opiskelijat voivat laatia omat henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat jo ennen kuin uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

Ylioppilastutkinto muuttuu

Myös ylioppilastutkinto uudistetaan. Osa uuden lain myötä tulevista muutoksista koskee jo syksyn 2019 tutkintoa, esimerkiksi kokeiden uusimismahdollisuuksia. Myös lukihäiriö, sairaus tai vamma ja vieraskielisyys otetaan huomioon jo tällöin. Seuraavia muutoksia on tulossa:

 • Hyväksyttyjä kokeita voi uusia rajoituksetta.
 • Tutkinnon suorittanut voi uusia myös hylättyjä kokeita rajoituksetta.
 • Tutkinnon suorittamisen aikana hylätyn kokeen voi uusia nykyisen kahden kerran sijasta kolme kertaa.

Muutokset tulevat koskemaan kokonaisuudessaan kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa syksyllä 2020 aloittavia lukiolaisia. Lue lisää ylioppilastutkinnosta Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta

Ylioppilaskokeissa kirjoitettavien aineiden valinnalla on entistä suurempi painoarvo

Vuodesta 2020 pääväylä korkeakouluihin on todistusvalinta. Se tarkoittaa, että jatkossa on aiempaa enemmän väliä, mitä aineita ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaa ja miten kokeissa menestyy. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat julkaisseet vuoden 2020 todistusvalintojen pistetaulukot, joista käy ilmi kirjoitetun aineen arvosanasta annettava pistemäärä.

Lue lisää korkeakoulujen todistusvalinnoista