Skip to content

 Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 2.7.−15.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun tulokset ovat valmiita. Jos saat paikan 28.6. mennessä, ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Jos saat  opiskelupaikan myöhemmin, ota paikka vastaan korkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Varasijoja täytetään 31.7. asti.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 22.5. klo 8.00 – 24.7.  klo 15.00. Katso koulutukset

 

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ylioppilaskirjoitukset pidetään yhtä aikaa kaikissa lukioissa ja lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Ylioppilastutkinnon voit suorittaa kokonaan yhdellä tutkintokerralla tai hajautettuna enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan.

Mistä ylioppilastutkinto koostuu?

Ylioppilastutkinnossa täytyy suorittaa vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on pakollinen kaikille. Kolme muuta pakollista koetta opiskelija voi valita seuraavista:

  • toisen kotimaisen kielen koe (suomi tai ruotsi)
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaalikoe.

Pakollisten kokeiden lisäksi voit osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Pakolliset kokeet hyväksyttävästi suorittaneet saavat ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Opiskelijan tulee suorittaa lukion oppimäärä ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista.

Ylioppilastutkintoon saa osallistua

  • lukiossa opiskeleva, kun on opiskellut kyseisen aineen pakolliset kurssit
  • hyväksytyn kokeen uusija (uusimismahdollisuuksia yksi) tai hylätyn kokeen uusija (hylätyn pakollisen kokeen voi uusia kaksi kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana)
  • tutkinnon täydentäjä niissä aineissa, joiden kokeisiin ei ole aikaisemmin osallistunut tai jo suorittamansa aineen eritasoiseen kokeeseen
  • ulkomaisen lukion oppimäärän suorittanut
  • ammatillisen perustutkinnon suorittanut tai tutkintoa suorittava.

Jos olet suorittanut vähintään kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon voit osallistua ylioppilastutkintoon ilman lisäopintoja. Lyhyemmän tutkinnon suorittaneelle ylioppilastutkintolautakunta määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopinnot.

Voit osallistua ylioppilastutkintoon myös ammatillisten opintojen aikana, jos olet suorittanut vähintään puolentoista vuoden pituisia ammatillisia opintoja.

Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan lukion rehtorille kirjallisesti. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneilta peritään tutkintomaksu (perusmaksu ja koekohtaiset maksut).