Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Ylioppilastutkinto

""

Ylioppilastutkinto järjestetään lukio-opintojen päätteeksi, keväällä tai syksyllä. Ylioppilaskirjoitukset pidetään yhtä aikaa kaikissa lukioissa ja lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Ylioppilastutkinnon voit suorittaa kokonaan yhdellä tutkintokerralla tai hajautettuna enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Tutustu Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin digitaalisen kokeen suorittamisesta Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

Mistä ylioppilastutkinto koostuu?

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Valitset kolme muuta tutkintosi pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta:

 • matematiikka
 • toinen kotimainen kieli
 • yksi vieras kieli
 • reaaliaineet.

Pakollisten kokeiden lisäksi voit osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Matematiikassa ja toisessa kotimaisessa kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vieraissa kielissä voidaan järjestää kahden eri tason mukaiset kokeet. Saat lukio-opinnoistasi riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen osallistut.

Kun olet suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai muun ylioppilastutkinnon suorittamiseen oikeuttavan tutkinnon tai koulutuksen saat ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin olet suorittanut kaikki pakolliset kokeet hyväksytysti.

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Voit lisätä tutkintoosi uusia ylimääräisiä aineita, kunnes tutkinto on valmis tai kolme tutkintokertaa on käytetty.

Voit uusia hyväksytyn tai hylätyn kokeen  seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Voit myös täydentää tutkinnon oppiaineissa, joiden kokeisiin et ole aikaisemmin osallistunut tai suorittaa aineen eritasoisen kokeen.

Ylioppilastutkinnon uudistuksia vuonna 2022

Keväästä 2022 alkaen vaaditaan ylioppilastutkinnon valmiiksi saamiseen viisi koetta. Tämä koskee niitä kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkinnossa. Kokelas, joka suorittaa osan kokeista syksyllä 2021 (tai keväällä 2021 ja syksyllä 2021) ja loput keväällä 2022, suorittaa tutkinnon nykyisen mallin mukaan.

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suorittaminen vaaditaan jatkossakin kaikilta kokelailta, ja muut vaadittavat neljä koetta tulee valita seuraavista ryhmistä:

 1. vieras kieli
 2. toinen kotimainen kieli
 3. matematiikka
 4. reaali.

Vähintään yhden kokeen tulee jatkossakin olla pitkän oppimäärän koe. Kokelas valitsee kokeita vähintään kolmesta eri ryhmästä.

Milloin voit osallistua ylioppilastutkintoon?

Voit osallistua ylioppilastutkintoon, kun

 • opiskelet lukiossa ja olet suorittanut kyseisen aineen pakolliset aineet
 • olet aiemmin suorittanut lukion oppimäärän tai ulkomaisen lukion oppimäärän
 • olet suorittanut tai suoritat parhaillaan ammatillisen perustutkinnon (vähintään 90 osaamispistettä pitää olla suoritettuna)
 • muun vähintään kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon tai sitä vastaavat opinnot sekä Ylioppilastutkintolautakunnan määräämät lisäopinnot.

Ilmoittaudu ylioppilastutkintoon

Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan lukion rehtorille kirjallisesti. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneilta peritään tutkintomaksu (perusmaksu ja koekohtaiset maksut). Saat lisätietoja ilmoittautumisesta ja maksuista lukioista.

Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta

Voit lukea lisää ylioppilastutkinnosta ja kokeiden suorittamisen käytännön asioista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

Lue lisää ylioppilastutkinnosta Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta