Skip to content

Kymppiluokan, VALMA-koulutuksen ja LUVA-koulutuksen valinnat ovat valmiit.  Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 14.8. Lue lisää valinnoista ja paikan vastaanottamisesta

 

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin. Voit hakea näissä hauissa yhteishauissa täyttämättä jääneitä paikkoja.
Katso haettavat koulutukset sekä tarkat hakuajat.

Voit hakea ammatillisen koulutuksen ja lukion vapaille paikoille jatkuvan haun kautta. Etsi ajankohtaisia koulutuksia Hae-toiminnolla tai katso oppilaitosten omat verkkosivut. Lisätietoja koulutuksista ja hakemisesta saat oppilaitoksista. 

Ylioppilastutkinto

""

Ylioppilastutkinto järjestetään lukio-opintojen päätteeksi, keväällä tai syksyllä. Ylioppilaskirjoitukset pidetään yhtä aikaa kaikissa lukioissa ja lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Ylioppilastutkinnon voit suorittaa kokonaan yhdellä tutkintokerralla tai hajautettuna enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan.

Tutustu Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin digitaalisen kokeen suorittamisesta Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

Mistä ylioppilastutkinto koostuu?

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Ylioppilastutkinnossa suoritat äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävän kokeen sekä valintasi mukaan vähintään kolme koetta seuraavissa aineissa:

 • matematiikka
 • toinen kotimainen kieli
 • yksi vieras kieli
 • reaaliaineet.

Pakollisten kokeiden lisäksi voit osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Kun olet suorittanut kaikki pakolliset kokeet hyväksyttävästi saat ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin olet suorittanut kaikki pakolliset kokeet hyväksytysti. Sinun tulee suorittaa lukion oppimäärä (75 kurssia) ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista.

Milloin voit osallistua ylioppilastutkintoon?

Voit osallistua ylioppilastutkintoon, kun

 • opiskelet lukiossa ja olet opiskellut kyseisen aineen pakolliset kurssit
 • uusit hyväksytyn yo-kokeen tai hylätyn kokeen (tutkinnon suorittamisen aikana hylätyn pakollisen kokeen voi uusia kolme kertaa, muuten ei mitään rajoituksia)
 • täydennät tutkinnon oppiaineissa, joiden kokeisiin et ole aikaisemmin osallistunut tai jos suoritat aineen eritasoisen kokeen
 • olet suorittanut ulkomaisen lukion oppimäärän
 • olet suorittanut tai suoritat parhaillaan ammatillisen perustutkinnon.

Jos olet suorittanut vähintään kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon voit osallistua ylioppilastutkintoon ilman lisäopintoja. Lyhyemmän tutkinnon suorittaneelle ylioppilastutkintolautakunta määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopinnot.

Voit osallistua ylioppilastutkintoon myös ammatillisten opintojen aikana, jos olet suorittanut vähintään puolentoista vuoden pituisia ammatillisia opintoja.

Ilmoittaudu ylioppilastutkintoon

Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan lukion rehtorille kirjallisesti. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneilta peritään tutkintomaksu (perusmaksu ja koekohtaiset maksut). Saat lisätietoja ilmoittautumisesta ja maksuista lukioista.

Ylioppilastutkinto muuttuu

Ylioppilastutkinto uudistetaan. Osa tulevista muutoksista koskee jo syksyn 2019 tutkintoa, esimerkiksi kokeiden uusimismahdollisuuksia. Myös lukihäiriö, sairaus tai vamma ja vieraskielisyys otetaan huomioon jo tällöin. Seuraavia muutoksia on tulossa:

 • Hyväksyttyjä kokeita voi uusia rajoituksetta.
 • Tutkinnon suorittanut voi uusia myös hylättyjä kokeita rajoituksetta.
 • Tutkinnon suorittamisen aikana hylätyn kokeen voi uusia nykyisen kahden kerran sijasta kolme kertaa.

Lue lisää ylioppilastutkinnosta Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta