Skip to content

Korkeakoulujen lisähaku 3.−14.12. Hae ajoissa, sillä hakuaika voi kestää vain muutaman päivän.  Katso koulutukset.

 

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan määräaikaan mennessä, sillä muuten menetät sen.
Kirjaudu Oma Opintopolkuun muilla selaimilla kuin Internet Explorer.

 

Ammattikorkeakoulujen valinnat 2018

Ammattikorkeakoulut: keskeisimmät muutokset vuoden 2018 valintaperustesuosituksissa

Todistusvalintojen määrä laajenee jo vuonna 2018. Esimerkiksi ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön todistusvalinnan kaikissa hakutoiveissa. (Aiemmin todistusvalintaa käytettiin vain ensisijaisissa hakukohteissa.)

Todistusvalinta yo-tutkinnon suorittaneille

Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella tehtävä todistusvalinta tulee käyttöön päivätoteutuksiin kaikilla muilla aloilla lukuun ottamatta seuraavia: kulttuuriala, merenkulunala ja rakennusarkkitehtuurikoulutus.

Valintatapa käytetään hakijan kaikkiin (1–6) hakutoiveisiin. Ammattikorkeakoulut voivat halutessaan määritellä alimmat pisterajat tai kynnysehdot todistusvalintaa käyttäviin koulutuksiin.

Syksyllä ylioppilastutkinnon suorittavat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa. Ammattikorkeakoulut päättävät valintatavan käytöstä ja aloituspaikkamäärästä koulutuksittain.

Katso tarkemmat tiedot koulutusten kuvauksissa Opintopolussa.

Mahdollisuus kiintiöidä aloituspaikkoja ammatillisella tutkinnolla hakeville

Ammattikorkeakoulut voivat asettaa kiintiön ammatillisella tutkinnolla hakeville (ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet). Hakijat valitaan pistejärjestyksessä kiintiön sisällä. Ammattikorkeakoulut päättävät kiintiön käytöstä ja koosta koulutuksittain.

Valintakoekutsuja ei enää lähetetä

Päivätoteutuksena toteuttavien koulutuksien osalta valintakoekutsuja ei enää lähetetä vaan valintakoetiedot ilmoitetaan hakijalle hakuohjeissa. Katso tarkemmat tiedot koulutuksen kuvauksissa Opintopolussa.

Valintakoekutsuja lähetetään kuitenkin edelleen:

  • kulttuurialan koulutuksissa
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksissa
  • osassa humanistisen ja kasvatusalan koulutuksissa.

Lisäksi lähetetään kutsuja niissä koulutuksissa, jotka karsivat hakijoita valintakokeeseen, eli seuraavissa:

  • vieraskielinen koulutus
  • kulttuuriala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • osa humanistisen ja kasvatusalan hakukohteista.Näissä koulutuksissa valintakoekutsut lähetetään edelleen sähköpostitse viimeistään noin viikko ennen valintakoetta.

Varasijoille jäävien hakijoiden määrän rajaus

Ammattikorkeakoulut määrittelevät koulutuksittain rajaavatko varasijalle jäävien hakijoiden määrää. Kaikissa koulutuksen valintatavoissa ei välttämättä ole varasijatäyttöä käytössä lainkaan.

Työkokemukseksi hyväksytään myös harjoittelu

Jos koulutuksen valintaperusteissa käytetään työkokemusta valintaan vaikuttavana tekijänä (esim. rakennusmestari), hyväksytään hakemuksella ilmoitetuksi työkokemukseksi myös harjoittelu/työssä oppiminen, joka on kuulunut haussa käytettyyn tutkintoon.

Lisätietoja valintaperusteista löytyy Opintopolku.fi-sivuilta koulutusten valintaperusteista. Myös ammattikorkeakoulujen hakijapalveluista saa tietoja valintaperusteista.

SAT-testin käyttöönotto vieraskielisissä koulutuksissa

Ammattikorkeakoulujen vieraskielisissä koulutuksissa tulee käyttöön laajemmin SAT-testiin pohjautuva valintamenettely. Ammattikorkeakoulut voivat ottaa käyttöön SAT-testin yhtenä vieraskielisen koulutuksen valintatapana. SAT-testiä käytetään muiden valintatapojen rinnalla, joten hakijat osallistuvat valintakokeeseen normaalisti. Tarkat koulutuksen käyttämät SAT-testin osiot löytyvät valintaperusteista.

Valintaperustesuosituksen mukaan hyväksytään ainoastaan uusimuotoinen SAT-testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu).

Lisätietoja

Lisätietoa SAT-testistä

 

 


AMK-valintaperusteet

Hakijoiden kannattaa tarkistaa eri alojen valintaperusteet ja liitteiden palautusajat hyvissä ajoin. Löydät ne koulutuksen kuvauksista.

AMK valintaperustesuositukset