Skip to content

9.−24.1.2018 klo 15 korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun 1. hakuaika. Haussa olevat koulutukset.

 

Lääketieteellisen alan yhteisvalinta alkaa keväällä 2018

Mikä muuttuu ι Valintakoe ι Ensikertalaiskiintiö

Keväästä 2018 alkaen samassa yhteishaussa voi hakea opiskelemaan  vain

 • lääketiedettä
 • hammaslääketiedettä tai
 • eläinlääketiedettä.

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutukset siirtyvät yhteisvalintaan kevään 2018 yhteishausta alkaen.

Mikä muuttuu keväällä 2018

 • Hakija voi hakea lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen koulutuksiin korkeakoulujen yhteishaussa. Huom! Jatkossa voi hakea esimerkiksi useampaan lääketieteen koulutukseen, mutta ei samanaikaisesti hammaslääketieteen ja lääketieteen koulutuksiin tai eläinlääketieteeseen.
 • Hakija saa yhden (1) ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen.
 • Osa paikoista on varattu ensikertalaisille

Yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Tarkemmat tiedot löytyvät koulutuskuvauksista

Valintakoe

Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen siinä yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen yhteisvalinnassa. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Lääketieteen yhteisvalinnan koulutukset

 • Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v)
  Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
 • Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
  Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö
  Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Hammaslääketieteen yhteisvalinnan koulutukset

 • Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
  Ruotsinkieliseen hammaslääkärikoulutukseen ei ole hakua vuonna 2018
 • Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
  Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 • Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 • Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Eläinlääketiede

 • Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
  Eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Ensikertalaiskiintiö

Yliopistot varaavat osan aloituspaikoista hakijoille, jotka hakevat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa.

Hakija on ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • hän ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa.
 • hän ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Lisätietoja

Lue lisää ensikertalaiskiintiöstä