Skip to content

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun tulokset valmiita. Korkeakoulut ilmoittavat valinnan tuloksesta hakijoille. 

 

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta alkaa keväällä 2018

Oikeustieteellisellä alalla siirrytään yhteisvalintaan vuonna 2018.

Yhteisvalinnassa on mukana Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston ja Turun yliopiston viisi suomenkielistä hakukohdetta.

Yhteiset valintaperusteet ja yhteinen valintakoe

Ensikertalaiskiintiö

75 prosenttia (75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, ns. ensikertalaisuuskiintiö)

Jokaiseen hakukohteeseen valitaan 60 prosenttia yhteispisteiden ja 40 prosenttia koepisteiden perusteella.

Oikeustieteellisen alan valintaperusteet

Kevään 2018 hakuohjeet ja valintaperusteet on julkaistu yhteisvalinnan omilla nettisivuilla www.oikeustieteet.fi.

Ensikertalaiskiintiö

Yliopistot varaavat osan aloituspaikoista hakijoille, jotka hakevat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa.

Hakija on ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

  • hän ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa.
  • hän ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Lisätietoja

Lue lisää ensikertalaiskiintiöstä