Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishakujen vuosikello 2021

""

Kuvan voi klikata auki pdf-versioksi.

Kuvassa on korkeakoulujen yhteishaun aikataulut vuonna 2021 koottuna vuosikelloon. Seuraavassa vuosikellon sisältö tekstimuotoisena:

Tammikuussa:

Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku (vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutus) 7.1.–20.1.2021.

Maaliskuussa:

Korkeakoulujen toinen yhteishaku (suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset) 17.3.–31.3.2021.

Huhti-toukokuussa:

Korkeakoulut järjestävät valintakokeita kevään yhteishauissa.

Toukokuussa:

Korkeakoulut julkaisevat kevään toisen yhteishaun todistusvalintojen tulokset viimeistään 31.5.2021. Muut tulokset julkaistaan 9.7.2021.

Kesäkuussa:

Korkeakoulut julkaisevat ensimmäisen yhteishaun valintatulokset viimeistään 4.6.2021.

Heinäkuussa:

Korkeakoulut julkaisevat toisen yhteishaun muiden kuin todistusvalintojen valintatulokset viimeistään 9.7.2021.

Hyväksyttyjen hakijoiden pitää ottaa opiskelupaikkaansa vastaan viimeistään 16.7.2021 kello 15.

Elokuussa:

Korkeakoulut voivat ottaa varasijoilta uusia opiskelijoita 2.8.2021 kello 15 asti.

Korkeakoulut järjestävät kevään yhteishakujen lisähaut 2.–25.8.2021 aikavälillä.

Syyskuussa:

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku järjestetään 1.–15.9.2021. Tämä yhteishaku toteutetaan uudistuneessa Opintopolku.fi-palvelussa. Tutustu syksyn yhteishaun koulutustarjontaan.

Loka-marraskuussa:

Korkeakoulut järjestävät valintakokeita syksyn yhteishaussa.

Korkeakoulut julkaisevat syksyn yhteishaun valintatulokset viimeistään 26.11.2021.

Hyväksyttyjen hakijoiden pitää ottaa vastaan paikkaansa viimeistään 3.12.2021 kello 15.

Marras-joulukuussa:

Korkeakoulut järjestävät syksyn yhteishakujen lisähaut 29.11.–10.12.2021 aikavälillä.