Skip to content

Korkeakoulujen yhteishakujen vuosikello 2021

""

Kuvan voi klikata auki pdf-versioksi.

Kuvassa on korkeakoulujen yhteishaun aikataulut vuonna 2021 koottuna vuosikelloon. Seuraavassa vuosikellon sisältö tekstimuotoisena:

Tammikuussa:

Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku (vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutus) 7.1.–20.1.2021.

Maaliskuussa:

Korkeakoulujen toinen yhteishaku (suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset) 17.3.–31.3.2021.

Huhti-toukokuussa:

Korkeakoulut järjestävät valintakokeita kevään yhteishauissa.

Toukokuussa:

Korkeakoulut julkaisevat kevään toisen yhteishaun todistusvalintojen tulokset viimeistään 31.5.2021. Muut tulokset julkaistaan 9.7.2021.

Kesäkuussa:

Korkeakoulut julkaisevat ensimmäisen yhteishaun valintatulokset viimeistään 4.6.2021.

Heinäkuussa:

Korkeakoulut julkaisevat toisen yhteishaun muiden kuin todistusvalintojen valintatulokset viimeistään 9.7.2021.

Hyväksyttyjen hakijoiden pitää ottaa opiskelupaikkaansa vastaan viimeistään 16.7.2021 kello 15.

Elokuussa:

Korkeakoulut voivat ottaa varasijoilta uusia opiskelijoita 2.8.2021 kello 15 asti.

Korkeakoulut järjestävät kevään yhteishakujen lisähaut 2.–25.8.2021 aikavälillä.

Syyskuussa:

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku järjestetään 1.–15.9.2021. Tämä yhteishaku toteutetaan uudistuneessa Opintopolku.fi-palvelussa.

Loka-marraskuussa:

Korkeakoulut järjestävät valintakokeita syksyn yhteishaussa.

Korkeakoulut julkaisevat syksyn yhteishaun valintatulokset viimeistään 26.11.2021.

Hyväksyttyjen hakijoiden pitää ottaa vastaan paikkaansa viimeistään 3.12.2021 kello 15.

Marras-joulukuussa:

Korkeakoulut järjestävät syksyn yhteishakujen lisähaut 29.11.–10.12.2021 aikavälillä.