Skip to content

Mikä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa muuttuu vuoteen 2020 mennessä?

Todistusvalinta laajenee vuoteen 2020 mennessä

Nykyistä merkittävästi suurempi osa korkeakoulujen opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella, ns. todistusvalinnassa. Todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

 • Todistusvalinnasta pääasiallinen väylä korkeakouluopintoihin
 • Todistusvalinta koskee myös ammatillisella tutkinnolla hakevia
 • Valtaosa todistusvalinnan opiskelupaikoista varataan ensikertalaisille
 • Korkeakouluopintoihin valitaan lisäksi nykyistä enemmän opiskelijoita avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella
 • Yhteispistevalinnasta on tarkoitus luopua. (Todistuksista ja pääsykokeesta saatavat pisteet lasketaan yhteen.)
 • Sähköisten valintakokeiden määrä kasvaa

Valintakokeet

 • Todistusvalinnan lisäksi järjestetään valintakokeita niille, joita ei voida valita todistuksen perusteella.
 • Todistusvalinnassa valituille tai osana valintakoetta voidaan lisäksi järjestää soveltuvuuskoe, jos se on kyseisessä koulutuksessa tutkimustiedon pohjalta perusteltua.

Muut hakuväylät korkeakouluihin

 • Korkeakoulut kehittävät korkeakouluissa jo opiskelevien mahdollisuuksia vaihtaa alaa tai korkeakoulua opintojen aikana, ns. siirto-opiskelijoiden valinnalla.
 • Lisäksi kehitetään tutkinnon jo suorittaneille reittejä uusiin korkeakouluopintoihin.
 • Korkeakouluopintoihin valitaan nykyistä enemmän opiskelijoita avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

Miksi todistusvalinta?

 • Tavoitteena nopeuttaa ja sujuvoittaa korkeakouluopintoihin pääsemistä
 • Pääsykoepainotteinen järjestelmä on koettu raskaaksi ja kalliiksi
 • Menestys toisen asteen opinnoissa kertoo kyvykkyydestä selviytyä korkeakouluopinnoissa
 • Toisen asteen opintoja otetaan paremmin huomioon valinnassa

Lisätietoja

Lue lisätietoja todistusvalintojen lisäämisestä ja muusta opiskelijavalintojen kehittämisestä tulevina vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin aiheesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Luonnos yliopistojen todistusvalinnan pisteytystyökalusta esiteltiin 7.11.

Lue lisää Helsingin yliopiston opo-kirjeestä