Skip to content

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen puhelinpalvelu on kiinni 30.8.–4.11.2019. Puhelinpalvelu on auki 5.11.2019 lähtien klo 9–11 tiistaista torstaihin. Lue lisää ohjaus- ja neuvontapalveluista 

 

Mikä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa muuttuu vuoteen 2020 mennessä?

Yliopistojen todistusvalinnat 2020

Todistusvalinnan kriteerejä päivitetty 18.6.2019 seuraavasti:

  • Täydennetty äidinkielen kynnysehtojen määrittely johdantotekstiin
  • Poistettu maininta kynnysehtojen määrittelystä myöhemmin ja lisätty puuttuvat kynnysehdot kriteeristöön
  • Ruotsin kielen pistetaulukkoon lisätty vaihtoehtoiseksi painotetuksi aineeksi suomi
  • Turun yliopiston Italian kielen koulutukselle lisätty uusi pistemalli, sillä koulutuksessa vaadittu italian kielen osaamistaso on muuttunut. (Lisätiedot: Turun yliopiston hakijapalvelut hakijapalvelut@utu.fi)
  • Lisätty uusia koulutuksia

Ylioppilastutkinnon pisteytyksen periaatteet ovat yliopistokoulutuksissa samat, mutta koulutukset ovat soveltaneet pisteytysperiaatteita omien tarpeidensa mukaan.

Tälle sivulle on koottu tiedot vuoden 2020 yliopistokoulutusten todistusvalinnoista. Yliopistojen vuoden 2020 opiskelijavalinnan tarkemmista valintaperusteista ilmoitetaan vuoden 2019 lopussa.

Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä vaihtelee koulutuksittain. Huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita voi olla enimmillään kuusi. Kaikissa koulutuksissa annetaan pisteitä äidinkielestä, jonka lisäksi pisteytettäväksi voidaan määritellä matematiikka sekä yksi tai useampi reaaliaine tai kieli. Koulutus määrittelee itse, mistä aineista pisteitä annetaan. Jos hakijalla ei ole arvosanaa kaikissa koulutuksen edellyttämissä aineissa, hän ei saa niistä pisteitä. Hän voi kuitenkin tulla valituksi todistusvalinnassa, jos muista aineista saadut pisteet ovat riittävät.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan aina hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan.

Koulutus on voinut valita todistusvalinnalle yhden tai useamman kynnysehdon. Kynnysehto on tietyn ylioppilaskokeen hyväksytty suoritus tai sen suorittaminen tietyllä arvosanalla. Hakija on mukana koulutuksen todistusvalinnassa vain, jos kynnysehdot täyttyvät. Jos esimerkiksi koulutuksen kynnysehtona on kemian M, on hakijan kirjoitettava kemia vähintään arvosanalla M. Jos hakija ei ole kirjoittanut kemiaa tai on saanut siitä arvosanaksi A:n, B:n tai C:n, hän ei voi tulla hyväksytyksi kyseisen koulutuksen todistusvalinnassa. Jos kynnysehdoksi on määritelty äidinkieli, tarkoitetaan sillä suomi/ruotsi/saame äidinkielenä koetta tai suomi/ruotsi toisena kielenä koetta. Jos kynnysehdoksi on määritelty suomi/ruotsi/saame äidinkielenä, tarkoitetaan sillä vain ko. kielen äidinkielen koetta ja suomi/ruotsi toisena kielenä kokeen suorittanut ei täytä kynnysehtoa.

Joissakin koulutuksissa voi todistusvalinnan pisteyttämisen sijaan tai sen rinnalla olla suoravalintaa. Suoravalinnalla tarkoitetaan todistukseen perustuvaa valintaa, jossa tutkinnonsuoritusoikeus annetaan suoraan tietyn aineen tietyn arvosanan perusteella. Osaa koulutuksista voi päättää suoravalinnan käytöstä myöhemmin.

Yliopistokoulutuksissa tutkinnonsuoritusoikeus annetaan yhdellä päätöksellä sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Joissain poikkeustapauksissa tutkinnonsuoritusoikeus annetaan pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon (esim. lastentarhanopettajakoulutus). Jos koulutuksessa annetaan tutkinnonsuoritusoikeus pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon, on siitä maininta koulutuksen yhteydessä.

Lue lisää Opiskelijavalinnan hankkeen sivuilta

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnat 2020

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Samalla todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Tälle sivulle on koottu tiedot vuoden 2020 ammattikorkeakoulutusten todistusvalinnasta.

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla on omat hakunsa.

Ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallien käyttö on ohjeistettu kunkin pisteytysmallin kohdalla. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen osalta noudatetaan ylioppilastutkinnon pisteytysmallin käytön ohjeita.

Ammattikorkeakoulujen koulutuksien tarkemmat aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot ilmoitetaan viimeistään koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä alkusyksystä 2019.

Todistusvalinnan rinnalla ammattikorkeakouluissa säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät.

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnasta ja pisteytysmalleista tiedotettiin 14.5.

Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi verkkosivuilta

Lisätietoja todistusvalinnoista

Lue lisätietoja todistusvalintojen lisäämisestä ja muusta opiskelijavalintojen kehittämisestä tulevina vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin aiheesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.