Skip to content

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa käytettävät pisteytysmallit 2020

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta  ι Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta ι Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit ovat käytössä kevään 2020 yhteishausta lähtien kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Täytettävistä opiskelupaikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

 

Ammattikorkeakoulujen pisteytysmallit sekä lisätietoa todistusvalinnasta löydät www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

 

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

(käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön)

Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Hakija voi tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä. Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran. Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli) (Taulukko 1). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit.

Taulukko 1. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmalli

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pl. kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus) ​

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

AINE AINE / TASO L E M C B A
Äidinkieli1) 46 41 34 26 18 10
Matematiikka Pitkä 46 43 40 35 27 19
Lyhyt 40 35 27 19 13 6
Vieras/toinen kotimainen kieli2) Pitkä 46 41 34 26 18 10
Keskipitkä 38 34 26 18 12 5
Lyhyt 30 27 21 15 9 3
Ainereaali tai vieras kieli3) Fysiikka 30 27 21 15 9 3
Kemia 30 27 21 15 9 3
Biologia 30 27 21 15 9 3
Maantiede 30 27 21 15 9 3
Terveystieto 30 27 21 15 9 3
Psykologia 30 27 21 15 9 3
Filosofia 30 27 21 15 9 3
Historia 30 27 21 15 9 3
Yhteiskuntaoppi 30 27 21 15 9 3
Uskonto/ET 30 27 21 15 9 3
Vieras kieli (pitkä/lyhyt) 30 27 21 15 9 3

1 Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä
2 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan
3 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur

Tasasijasäännöt

Mikäli viiden aineen tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Yo-arvosanat:
  1. Äidinkieli
  2. Matematiikka
  3. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli
 3. Ylitäyttö/Alitäyttö/Arvonta

Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka äidinkielen arvosana tuottaa paremmat pisteet tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on äidinkielestä sama arvosana, siirrytään seuraavaan määriteltyyn aineeseen.

Vähimmäispisteet

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada viiden aineen yhteen lasketuista pisteistä voidakseen tulla valituksi.

Kynnysehdot

Kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja/tai arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta, joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi. Esimerkiksi kynnysehto pitkän matematiikan C:stä/lyhyen matematiikan E:stä tarkoittaa, että jokaisen hakijan tulee täyttää kyseinen kynnysehto riippumatta muiden aineiden tuottamasta yhteispistemäärästä.

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pl. kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen (taulukko 2) ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä (enimmäispistemäärä 150 pistettä) (taulukko 3). Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa voi tulla valituksi riippumatta siitä, minkä alan ammatillinen perustutkinto hakijalla on. Näyttötutkintona suoritettua ammatillista tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.

Taulukko 2. Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä)

YHTEISET TUTKINNON OSAT PISTEET
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1
ARVOSANA-ASTEIKKO TODISTUKSEN ARVOSANAT
Asteikko 1-3 3 2 1
Asteikko 1-5 5 4 3 2 1

1 1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan
hyväksytty/hylätty-asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti.
Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.

Taulukko 3. Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä)

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0

Tasasijasäännöt

Mikäli kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo
 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 4. Ylitäyttö/Alitäyttö/Arvonta

Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, jonka viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosana tuottaa paremmat pisteet tulee valituksi. Jos molemmilla hakijoilla on viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta sama pistemäärä, siirrytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arvosanaan.

Vähimmäispisteet

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada voidakseen tulla valituksi.

Kynnysehdot

Pisteytysmalliin asetettu kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta (esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen kynnysehto arvosana 4), joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi riippumatta muiden yhteisten tutkinnon osien ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottamasta yhteispistemäärästä.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit

European Baccalaureate-tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen todistusvalintojen pisteytysmallit taulukot 4-6.

Taulukko 4. European Baccalaureate (EB)-tutkinnon pisteytysmalli

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pl. kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

AINE /
RYHMÄ
TUTKINTO TASO / AINE ARVOSANA
YO L E M C B A
EB 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame,
suomi/ruotsi toisena
kielenä
46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
EB Pitkä matematiikka
YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
EB Lyhyt matematiikka
Vieras/toinen
kotimainen
kieli1)
YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
EB L2
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National
Language
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ainereaali
tai vieras
kieli2)
YO, EB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, EB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, EB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Muut reaaliaineet3) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L2
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5

1 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur, ​C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur (B), A=Approbatur​
L1=language 1, L2=language 2, L3=language 3, L4=language 4, L5=language 5​

Taulukko 5. International Baccalaureate (IB)-tutkinnon pisteytysmalli

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pl. kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

AINE / RYHMÄ TUTKINTO TASO / AINE ARVOSANA
YO L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame,
suomi/ruotsi toisena kielenä
46 41 34 26 18 10
IB A-kieli
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics

Mathematics (Higher level HL
ja Standard level SL)

Teoreettinen matematiikka (HL ja SL)

 

Soveltava matematiikka (HL)

YO Lyhyt Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
IB Soveltava matematiikka (SL), Mathematical Studies
Vieras/toinen
kotimainen kieli1)
YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli),
B-kieli (englanti)
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
IB Muut B-kielet
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli
Ainereaali tai
vieras kieli2)
YO, IB Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, IB Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Muut reaaliaineet3) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB A-kieli (ei sama kuin äidinkieli),
B-kieli (englanti)
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
IB AB-kieli

1 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan
2 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
3 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur
AB= ab initio -kieli (lukiossa aloitettu kieli)

Taulukko 6. Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon pisteytysmalli

(käytössä kaikilla koulutusaloilla, pl. kulttuuriala ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus)

Enimmäispistemäärä 198 pistettä.

AINE/RYHMÄ TUTKINTO TASO / AINE ARVOSANA
YO L E M C B A
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4
Äidinkieli YO Suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa
Matematiikka YO Pitkä Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
RP/DIA1) Matematiikka
Vieras/toinen
kotimainen kieli2)
YO Pitkä Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli) englanti
YO Keskipitkä Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-kieli
YO Lyhyt Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli
Ainereaali tai
vieras kieli3)
YO, RP/DIA Fysiikka 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Kemia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Biologia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Maantiede 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Filosofia 30 27 21 15 9 3
YO, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
YO, DIA Uskonto tai elämänkatsomustieto 30 27 21 15 9 3
DIA Muut reaaliaineet4) 30 27 21 15 9 3
YO Pitkä Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti
YO Lyhyt Vieras kieli 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-kieli tai B3-kieli

1 Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnosta matematiikan arvosana voidaan huomioida myös vastaavuustodistuksesta, mikäli ko. aineesta ei ole suoritettu suullista tai kirjallista koetta.
2 Paras pisteitä tuottava arvosana huomioidaan
3 Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
4 Muut tutkintoon sisältyvät aineet (mm. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto)
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur