Skip to content

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin: linkit AMK-valintakokeessa tarvittavaan tunnisteeseen on nyt lähetetty tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Löydät linkin tunnisteeseen myös hakemukseltasi kirjautumalla Oma Opintopolkuun

Todistusvalintojen tulokset on nyt julkaistu. Voit tarkistaa oman tilanteesi Oma Opintopolusta.

 

Korkeakoulujen yhteishakujen hakuajat vuonna 2020

Vuonna 2020 korkeakouluhin järjestetään kolme yhteishakua. Hakuajat päättyvät viimeisenä hakupäivänä kello 15. Kussakin haussa voi jättää vain yhden hakemuksen. Yhden paikan säännös koskee kaikkia hakuja.

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2020 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin.

Ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakijalla voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Hän voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Hakuaika on 8.1.–22.1.2020.
Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille 5.6.2020 mennessä.
Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 17.7.2020 klo 15.00.
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020 klo 15.00.

Kevään toinen yhteishaku

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2020 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Hakuaika on 18.3.–1.4.2020.
Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020.
Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 15.7.2020.
Hakijan otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15.00.
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 3.8.2020 klo 15.00.

Kevään lisähaut

Mahdolliset yhteishaun lisähaut järjestetään aikavälillä 3.8.–26.8.2020. Korkeakoulu päättää lisähaun kestosta.

Syksyn yhteishaku

Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen keväällä 2021 alkaviin koulutuksiin.

Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota pääasiassa vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Hakuaika on 2.9.–16.9.2020.
Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.11.2020.
Hakijan otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 4.12.2020 klo 15.
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 15.12.2020 klo 15.00.

Syksyn lisähaut

Mahdolliset yhteishaun lisähaut järjestetään aikavälillä 30.11.–11.12.2020.