Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Tiedonlähteitä

Tälle sivulle on koottu tietoa keskeisistä ohjauksen palveluista.

Tietoa ohjauksesta Oph.fi-sivuilla

Oph.fi-sivustolle on koottu tietoa ohjauksesta eri koulutusasteilla sekä ohjauksen muista palveluista ja toimijoista Suomessa ja maailmalla.

Lue lisää ohjauksen eri muodoista

Hyvän ohjauksen kriteerit

Hyvän ohjauksen kriteerit on suositus, joka on laadittu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten. Opetushallitus 2014.

Tutustu hyvän ohjauksen kriteereihin (pdf)

TE-palvelut nuorille

TE-palveluiden nuorten sivuilla on tietoa ammatinvalinnasta, opintojen rahoituksesta ja työnhausta. Sieltä löytyvät myös ajantasaiset ohjaus- ja neuvontapalvelujen yhteystiedot.

Lue lisää nuorten TE-palveluista

Osaan.fi -palvelu

Osaan.fi -palvelussa voi arvioida osaamistaan ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa. Arviointi tehdään tutkinnoissa edellytettyjen ammattitaitovaatimusten perusteella, jotka on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutustu Osaan.fi-palveluun

Ammattibarometri

Ammattibarometrista löydät TE-toimistojen arvion keskeisten ammattien työllisyysnäkymistä lähitulevaisuudessa.

Kokeile Ammattibarometria

VOKES – Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus on verkostomaisesti organisoitunut osaamiskeskittymä, jonka avulla hyödynnetään monipuolisesti ohjausalan paikallista, alueellista, valtakunnallista sekä kansainvälistä osaamista.

Lue lisää VOKES-toiminnasta

ELO-elinikäisen ohjauksen verkkolehti

ELO-verkkolehdestä saat tietoa elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta.

Tutustu ELO-verkkolehteen

OpinOvi – hyvät käytännöt

Opin ovi -projekteissa on kehitetty aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Kehittämistyö on tuottanut myös materiaaleja ja välineitä TNO-työn tueksi. Sivulle on koottu Opin ovi -kehittämistyön tuloksia ja hyviä käytäntöjä.

Lue OpinOvi-palvelun hyvät käytännöt