Skip to content

Koronavirus COVID-19 ja sen leviäminen vaikuttaa mahdollisesti myös opiskelijavalintoihin. Katso opiskelijavalintoihin liittyvä ajankohtainen ohjeistus.

 

Tiedonlähteitä

Hyvän ohjauksen kriteerit

Hyvän ohjauksen kriteerit on suositus, joka on laadittu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten. Opetushallitus 2014.

Tutustu hyvän ohjauksen kriteereihin (pdf)

TE-palvelut nuorille

TE-palveluiden nuorten sivuilla on tietoa ammatinvalinnasta, opintojen rahoituksesta ja työnhausta. Sieltä löytyvät myös ajantasaiset ohjaus- ja neuvontapalvelujen yhteystiedot.

Uudistettu Osaan.fi -palvelu

Osaan.fi_thb Osaan.fi -palvelussa voi arvioida osaamistaan ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa. Arviointi tehdään tutkinnoissa edellytettyjen ammattitaitovaatimusten perusteella, jotka on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa.

Ammattibarometri

Ammattibarometrista löydät TE-toimistojen arvion keskeisten ammattien työllisyysnäkymistä lähitulevaisuudessa.

CIMO:n Euroguidance – työvälineitä ohjaukseen

Esityksiä, harjoituksia, pohdintatehtäviä ja kokemuksia maailmalta.

VOKES – Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus on verkostomaisesti organisoitunut osaamiskeskittymä, jonka avulla hyödynnetään monipuolisesti ohjausalan paikallista, alueellista, valtakunnallista sekä kansainvälistä osaamista.

OpinOvi – hyvät käytännöt

Opin ovi -projekteissa on kehitetty aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Kehittämistyö on tuottanut myös materiaaleja ja välineitä TNO-työn tueksi. Sivulle on koottu Opin ovi -kehittämistyön tuloksia ja hyviä käytäntöjä.

ELO-elinikäisen ohjauksen verkkolehti

Asiaa elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta. Elo-verkkolehti_thb

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina
-opokoulutuksen tulokset

Opojen kehittämiä menetelmiä aiheista:

  • Ilmiöpohjaisuus opinto-ohjauksessa
  • Ohjaus tutkivana oppimisena
  • Ratkaisukeskeinen ja valmentava ote opinto-ohjauksessa
  • Toiminnalliset ja aktivoivat ryhmätyömenetelmät opinto-ohjauksessa
  • Sosiaalinen media opinto-ohjauksessa

Edu.fi oppilaanohjaajille

Peruskoulun opojen tietopaketti ja linkkejä verkkomateriaaleihin.

Edu.fi opinto-ohjaajille

Lukion opojen tietopaketti ja linkkejä verkkomateriaaleihin.

Urheiluakatemiat

Urheiluakatemiat on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille. Keskeisenä tavoitteena on koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen.