Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Tilastot löytyvät Vipusesta

Kuva tilastopalvelu Vipusesta.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen on opolle hyödyllinen työkalu. Sieltä löydät kaikki tilastot, joita koulutussektorilta laaditaan. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.

Tietoa löytyy koulutusasteittain, aloittain ja oppilaitoksittain. Koulutuksen yhteiset -osiosta löytyy esimerkiksi tilastoja hakeneista ja hyväksytyistä koulutusaloittain, oppilaitoksittain ja alueittain. Vipusesta löytyy myös tilasto tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta. Vastaavia tilastoja sijoittumisesta löytyy myös erikseen koulutusasteittain.

Kannattaa lukea aina myös raportin selitteestä tiedonkeruun rajoituksista ja kunkin tilaston laadinnan perusteista.

Opettele Vipunen ja ota se käyttöön

Opeta Vipusen käyttö opiskelijoillesi tai käy sitä opiskelijan kanssa läpi henkilökohtaisen keskustelun yhteydessä opiskelijaa kiinnostavan alan, oppilaitoksen tai korkeakoulun mukaan. Jos koulussanne on otettu käyttöön ”Koko koulu ohjaa”-periaate, voit delegoida homman matematiikan opettajalle.

Vipusesta voi myös ladata tilastoja excel-raportteina, jos opettaja haluaa käyttää niitä tilastollisten menetelmien opetusaineistona.

Hyödyllisiä tilastoja

Sivulta löytyvät esimerkiksi nämä tilastot:

  • Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun pisterajat
  • Korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja vuodesta 2015 lähtien

Opolle hyödyllisiä tilastoja voisivat olla esimerkiksi:

Sivulta löytyvät tilastot

  • lukion
  • ammatillisen koulutuksen
  • korkeakoulun

aloittaneiden uusien opiskelijoiden pohjakoulutuksesta. Opiskelijaa saattaa kiinnostaa, onko ammattikorkeakouluun valituilla ylioppilastutkinto vai ammatillinen perustutkinto pohjakoulutuksena, ja millä aloilla koulutuspolut kulkevat useimmin lukiosta korkeakouluun tai ammatillisesta korkeakouluun.

 

""