Skip to content

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku 8.1.2020−22.1.2020. Ensimmäisessa haussa voi hakea vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin. Katso haussa olevat koulutukset tästä. 

 

Haku ammatilliseen opettajakorkeakouluun on alkanut! 

Hakuaika: 2.1.2020 klo 08:00 – 23.1.2020 klo 15:00.

Katso lisätietoja hakukohteista ja hakemisesta.

 

Käynnissä toisella asteella

Lukiokoulutus uudistuu

Lukiokoulutuksen uudistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut laajassa sidosryhmäyhteistyössä luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi lukiolaiksi. Uudistuksella varmistetaan laaja yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet. Lukio-opintojen aikana opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen. Lukioita kannustetaan myös korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön sekä kansainvälisyyteen. Ylioppilaskokeiden uusimisrajoitus poistuu.

Tutustu uudistukseen opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla


Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillinen koulutus on muuttunut, ja tulee muuttumaan merkittävästi seuraavan vuoden aikana. Kolmiportainen tutkintorakenne (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) säilyy, mutta tutkinnot ovat entistä laaja-alaisempia, eikä uutta osaamisalaa varten enää luoda kokonaan uutta tutkintonimikettä. Asetus, joka uudistaa ammatillisen koulutuksen tutkinnot, astui voimaan elokuussa 2017. Asetuksen myötä osa uusista ja uudistetuista tutkinnoista tulee voimaan jo tällöin.

Tarjolla olevien tutkintojen määrä puolittuu, jolloin ammatillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja 65 ja erikoisammattitutkintoja 56. Hakukohteet vähenevät siis reilusti, mutta opiskelijat saavat tutkintonsa sisällä tehdä yksilöllisiä valintoja huomattavasti enemmän nykyisestä.

Uudistus astuu voimaan porrastetusti kolmessa vaiheessa. Tutkintomuutokset päivitetään kokonaisuudessaan viimeistään tammikuuhun 2019 mennessä. Hakuprosessi itsessään säilyy entisellään, joten perusopetuksesta valmistuvat hakevat tuttuun tapaan kevään yhteishaussa. Tämän lisäksi oppilaitoksilla on tarjolla ympäri vuoden jatkuvia hakuja. Ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuville on käytössä uusia valintaperusteita.

Klikkaamalla kuvaa saat näkyviin isomman kuvan pdf-muodossa.

Ammatillinen koulutus kaaviokuvana

Ammatillisen koulutuksen reformi hyväksyttiin 30.6.2017. Uusi laki tuli voimaan 1.1.2018. Lue lisää ammatillisen koulutuksen reformista.