Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Ajankohtaiset reformit

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja hakeutumisvelvollisuus

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. Tämä vaikuttaa jo keväällä 2021 perusopetuksen jälkeiseen hakeutumiseen. Hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen koskee käytännössä niitä nuoria, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Jatkokoulutuksiin hakeutuminen tapahtuu pääosin yhteishaussa. Tästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Mitä tarkoittaa hakeutumisvelvollisuus?

Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta (yhteishaku) tai muutoin. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan. Hakeutumisvelvollisuudesta säädetään oppivelvollisuuslain 10 §:ssä (1214/2020).

Missä koulutuksissa perusopetuksen jälkeen voi oppivelvollisuutta suorittaa?

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Oppivelvollisuuden suorittamisesta perusopetuksen jälkeen säädetään oppivelvollisuuslain 4 ja 5 §:ssä.

Lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Lukiokoulutuksessa oppivelvollisuutta voi suorittaa nuorille tai aikuisille tarkoitettua lukion oppimäärää. Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkintoa. Myös ylioppilastutkintoon osallistuminen katsotaan oppivelvollisuuden suorittamiseksi.

Valmistava ja valmentava koulutus

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös valmistavissa ja valmentavissa koulutuksissa, jotka ovat perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Syksystä 2022 alkaen nämä koulutukset yhdistetään tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA).

Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa (Opistovuosi oppivelvollisille). Koulutukset löytyvät helpoiten Kansanopistoyhdistyksen hakutoiminnolla: https://www.kansanopistot.fi/koulutukset/#keyword=&courseTypes=opistovuosi

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Muut mahdolliset tavat suorittaa oppivelvollisuutta

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen ja kulttuurin vähintään lukukauden pituisessa koulutuksessa, jos oppivelvollinen on saamelainen.

Jos oppivelvollinen ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, hän voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusopetukseen.

Maahanmuuttotaustaiset oppivelvolliset, joilta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, voivat suorittaa oppivelvollisuutta perusopetuksessa tai kansanopistojen järjestämässä maahanmuuttajille tarkoitetussa koulutuksessa.

Lisäksi oppivelvollisuutta voi suorittaa myös vastaavassa koulutuksessa Ahvenanmaalla tai ulkomailla.

Maksuttomat opinnot oppivelvollisille

Oppivelvolliselle opiskelijalle opinnot ovat maksuttomia. Lue lisää opiskelijamaksuista ja maksuttomuudesta

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta ja hakeutumisvelvollisuudesta

Opetushallituksen sivut oppivelvollisuudesta 

Usein kysytyt oppivelvollisuudesta OKM:n sivuilla