Skip to content

Käynnissä toisella asteella

Oppivelvollisuus laajenee

Oppivelvollisuusikää korotetaan 18 ikävuoteen vuodesta 2021 alkaen. Samalla kaikki oppivelvollisuusikäiset saavat oikeuden suorittaa toisen asteen tutkinto maksuttomasti. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Lue lisää oppivelvollisuuden laajentamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla


Lukiokoulutus uudistuu

Lukiokoulutuksen uudistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut laajassa sidosryhmäyhteistyössä luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi lukiolaiksi. Uudistuksella varmistetaan laaja yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet. Lukio-opintojen aikana opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen. Lukioita kannustetaan myös korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön sekä kansainvälisyyteen. Ylioppilaskokeiden uusimisrajoitus poistuu.

Tutustu uudistukseen opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla