Skip to content

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun tulokset valmiita. Korkeakoulut ilmoittavat valinnan tuloksesta hakijoille. 

 

Yhteishausta ammatilliseen ja lukioon

Miksi peruskoulun päättöluokkalaisten henkilötiedot siirretään Opintopolkuun?

Peruskoulun päättöluokkalaisten perustietoja voi alkaa siirtää Opintopolun suoritusrekisteriin alkuvuodesta ja kaikki tiedot pitäisi olla siirretty ennen yhteishaun hakuaikaa. Valmistavissa koulutuksissa opiskelevien perustietojen siirto on vapaaehtoista. Siirto tehdään pääasiassa oppilaitoksen oppilashallinto-ohjelmalla. Tiedot siirretään, jotta lähettävän koulun opinto-ohjaaja voi seurata omien oppilaidensa hakeutumista Opintopolku-palvelun kautta, ja hakijoille voidaan siirtää päättötodistusten arvosanat toukokuussa.  Tietojen siirtäminen vaatii Opintopolussa tiedonsiirtäjä-roolin.

Milloin perusopetuksen ja lisäopetuksen päättävien arvosanat siirretään Opintopolkuun?

Oppilaiden päättötodistusten arvosanatiedot siirretään toukokuun loppuun mennessä Opintopolun suoritusrekisteriin. Tiedot siirretään oppilaitoksen oppilashallinto-ohjelmalla. Mahdolliset muutokset arvosanatietoihin pitää tallentaa Opintopolkuun viimeistään kesäkuun alussa. Opinto-ohjaaja -käyttöoikeudella voi tehdä muutoksia arvosanoihin suoraan suoritusrekisteriin.

Kaikkien oppilaiden arvosanatiedot siirretään, myös näiden osalta:

  • ehdot saaneen oppilaan arvosanat siirretään, myös nelosarvosanat
  • ilman päättötodistusta jäävän oppilaan tiedot siirretään
  • lisäopetuksen päättäviltä siirretään lisäopetuksen lisäksi myös perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat.

Katso tarkemmat aikataulut siirroista Opetushallituksen tarkennetussa aikataulussa, löytyy virkailijan työpöydältä.

Miten suoraan lukiosta hakevien arvosanat saadaan hakemukselle?

Suoraan lukiosta hakevat eivät itse voi lisätä arvosanoja hakulomakkeelle, vaan opinto-ohjaaja tallentaa hakijoiden arvosanat suoritusrekisteriin toukokuussa.

Saako Opintopolusta listan erityislukioista?

Erillistä listaa erityislukioista ei saa. Lukiokohtaiset erityislinjat ja painotukset näkyvät hakutuloksessa koulutuksen nimessä ja lukioiden antamissa koulutuksen kuvauksissa.

Mitkä valinnaiset aineet merkitään hakulomakkeelle?

Hakulomakkeelle merkitään ainoastaan ne valinnaiset aineet, jotka ovat vähintään 2 vuosiviikkotuntia ja jotka kuuluvat johonkin yhteiseen aineeseen. Muita valinnaisia aineita ei merkitä hakulomakkeelle.

Kuinka paljon valintapisteitä saa suoritetusta kymppiluokasta (perusopetuksen lisäopetus) tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta (VALMA) tai sitä vastaavasta aikaisemmasta koulutuksesta (esim. ammattistartti)?

Vastaus: Hakija saa 6 valintapistettä koulutuksien suorittamisesta ja 8 valintapistettä siitä, että hänellä ei ole opiskelupaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa.

Miten peruskoulun päättötodistuksessa suoritettu yksilöllistetty arvosana vaikuttaa pisteisiin?

Yksilöllistetyt arvosanat eivät vaikuta pisteisiin millään tavalla, keskiarvo lasketaan sellaisenaan pisteitä antavaksi.

Onko harkinnanvaraisesti valittu hakija mukana myös pistevalinnassa?

Kyllä, harkinnanvaraisesti hakenut voidaan valita myös pisteiden perusteella.

Voiko peruskoulun ulkomailla suorittanut hakija hakea yhteishaussa?

Kyllä voi. Hakija merkitsee hakulomakkeelle pohjakoulutuksenaan Ulkomainen koulutus, jonka jälkeen valinta tehdään harkinnanvaraisesti. Hakijan pitää toimittaa tarvittavat todistukset suoraan kaikkiin hakemiinsa oppilaitoksiin.

Mistä löydän tietoa valintaperusteista?

Ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet löytyvät Opintopolku.fi:sta, osiosta Ammatillinen koulutus > Valintaperusteet ammatilliseen. Vastaavat valintaperusteet lukioon löytyvät osiosta Lukio > Miten opiskelijat valitaan lukioon.

Mistä 9. luokkalainen saa valintapisteitä?

Peruskoululainen saa 6 pistettä, jos hän hakee samana vuonna kun saa peruskoulun päättötodistuksen. Lisäksi hän saa 8 pistettä, jos hänellä ei ole jo opiskelupaikkaa. Todistuspisteitä hän voi saada enintään 16 pistettä ja painotettavista arvosanoista enintään 8 pistettä. Jos ammatillinen hakutoive on ensimmäisenä, hakija saa 2 pistettä ja mahdollisesta työkokemuksesta enintään 3 pistettä, sekä mahdolliset sukupuolipisteet 2. Jos oppilaitos järjestää pääsykokeen, siitä voi saada enintään 10 pistettä.

Minkälaisesta koulutukseen liittyvästä työharjoittelusta voi hakija saada pisteitä?

Yleisestä työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetusta työharjoittelusta (työvoimapoliittiseen koulutukseen sisältyvä) saa pisteitä, jos harjoittelua on vähintään 3 kuukautta. Pisteitä saa myös kuntouttavasta työpajatoiminnasta.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin oppilaitoksen opetuskieli, pitääkö hänen osallistua kielikokeeseen?

Jos hakija on suorittanut perusopetuksen/lukion oppimäärän haettavan koulutuksen opetuskielellä tai hän voi osoittaa omaavansa riittävän kielitaidon muulla tavalla, hänen ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Lue lisää kielikokeesta.

Jos hakija saa kutsun kielikokeeseen ja hän on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän, niin hän voi ilmoittaa oppilaitokselle, että hänellä on riittävät taidot toisessa kotimaisessa kielessä ja tarvittaessa lähettää oppilaitokselle kirjallisen todistuksen kielitaidostaan. Tällöin kielikoe katsotaan hyväksytyksi ja valinta voi edetä normaalisti.

Ketkä hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin?

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Koekutsu tulee ylimmältä, saman valintaryhmään kuuluvalta oppilaitokselta.

Voiko jossakin koulutuksessa olla ennakkotehtävä?

Pääsykoe voi olla myös monivaiheinen eli ensimmäinen vaihe voi olla esim. kirjallinen koe tai tehtävä.

Mitä tarkoittaa yhteishaun hakulomakkeella oleva oppisopimus-täppä?

Yhteishaun hakulomakkeella hakija voi ilmoittaa kiinnostuksensa oppisopimuskoulutukseen. Oppilaitokset voivat saada näin tiedon niistä nuorista, jotka mahdollisesti olisivat kiinnostuneita suorittamaan ammatillisen koulutuksen oppisopimuskoulutuksena ja voivat tarpeen mukaan kertoa lisää oppisopimuksen käytännöistä. Vaikka hakija on ilmoittanut kiinnostuksestaan oppisopimukseen, se ei velvoita häntä tai oppilaitosta oppisopimukseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työpaikkaa.  Lue lisää oppisopimuksesta 

Voiko hakija vielä hakulomakkeen tallennuksen jälkeen muuttaa tai lisätä hakutoiveita?

  • Kun hakija on lähettänyt hakemuksensa, hän saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin. Viesti sisältää myös muokkauslinkin, jonka kautta pääsee vielä hakuaikana lisäämään ja poistamaan hakutoiveita tai vaihtamaan hakutoiveiden järjestystä. (Linkki ei ole käytössä erityisoppilaitosten haussa).
  • Jos hakijalla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti, hän voi vaihtoehtoisesti kirjautua sisään Opintopolku.fi:ssä, ja tehdä muutoksia hakutoiveisiin Oma Opintopolku -palvelussa hakuaikana. Oma Opintopolku -palvelussa voi hakutoivemuutosten lisäksi muokata hakutoiveisiin liittyviin kysymyksiin antamia vastauksia, päivittää yhteystietoja, nähdä valintojen tulokset ja ottaa opiskelupaikan vastaan.  Lue lisää Oma Opintopolku -palvelusta.
  • Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Lisää kysyttävää hakemisesta ja valinnasta?

Opintopolun hakuneuvonta, puhelin: 029 533 1010

  • Puhelinneuvonta palvelee tiistaista torstaihin klo 9.30-13.00.
  • Puhelinneuvonta palvelee poikkeuksellisesti hakujen viimeisenä hakupäivänä klo 9.30-15.00.
  • Ajanjaksolla 29.5.-22.6. puhelinneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.30-13.00.
  • puhelun hinta kaikkialta Suomesta paikallisverkkomaksu / matkapuhelinmaksu

Sähköposti: virkailija(at)opintopolku.fi