Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Oppisopimus

Mitä voin opiskella oppisopimuskoulutuksessa?

Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Voit myös suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia tai tutkinnon osaa pienemmän osan. Opiskelet työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta. Suoritat suurimman osan tutkintoon kuuluvista opinnoista työpaikalla. Täydennät niitä tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Aikaisempi osaamisesi otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa. Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Voit suorittaa koulutuksen myös koulutussopimuksella

Jos hankit osaamista koulutussopimuksen avulla, et ole työsuhteessa, eikä sinulle makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi osa kerrallaan. Oppilaitos ja työpaikka tekevät sopimuksen ja sopimus annetaan sinulle tiedoksi.

Voit opiskelun aikana käyttää sekä oppisopimus- että koulutussopimusta hyödyksesi. Kysy oppilaitoksista lisää oppisopimus- ja koulutussopimuksista.

Miten työnantaja voi hyödyntää oppisopimusta?

Työnantaja ja opiskelija (koulutettava työntekijä) ovat oppisopimuksen tärkeimmät osapuolet, sillä opiskelusta suurin osa tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla. Lisäksi mukana ovat oppilaitos ja oppisopimustoimija. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja opiskelu on päätoimista. Opiskelija suorittaa lisäksi opintoja oppilaitoksessa.

Sopiiko oppisopimus yrittäjälle?

Yrittäjänä voit opiskella oppisopimuksella ammattialasi tutkinnon, yrittäjyyteen liittyvän tutkinnon tai saada muuta lisäkoulutusta. Voit suorittaa koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä ja yrittäjä sopivat koulutuksen järjestämisestä.

Taloudellista tukea opiskeluun

Oppisopimuskoulutus on yleensä opiskelijalle maksutonta ja koulutuksen aikana saat alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, voit saada taloudellista tukea opiskeluun. Katso myös Opintososiaaliset edut ja opiskelijamaksut.

Katso videot oppisopimusopiskelijoista

Uravalmennuksesta  oppisopimukseen

Frendi kertoi tällaisesta mahdollisuudesta. Tämä koulutusmalli on hyvä juuri siksi, ettei koko ajan olla koulun penkillä. Janne ja Ville opiskelevat oppisopimuksella kokeiksi ja työskentelevät kokkeina Santahaminan varuskunnassa. Katso lisää videolta…

Eri aloilla tutkinnon oppisopimuksella suorittaneet kertovat, miten he ovat opiskelleet uuteen ammattiin.

""Lue haastattelu: Myyntiura lähti nousuun

Roope kiinnostui myyntityöstä nuorena, mutta koulun käynti ei innostanut. Työnteon ja opiskelun yhdistävä oppisopimuskoulutus ratkaisi ongelman.