Skip to content

Opiskelijalle

""

Miten pääsen oppisopimusopiskelijaksi | Miten hankin osaamistaOpiskelijan taloudelliset etuudet

Oppisopimus sopii sinulle, jos haluat:

  • käytännön ammattitaidon ja ammatillisen tutkinnon
  • kokonaan uuden ammatin
  • kehittää ammattitaitoasi ja osaamistasi työn ohessa
  • suorittaa loppuun keskeytyneet ammatilliset opinnot.

Miten pääsen oppisopimusopiskelijaksi?

Aloita etsimällä itsellesi alan työpaikka. Ole aktiivinen – se kannattaa. Vinkkejä työnhakuun löydät TE-palveluiden sivuilta.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Avoimia työpaikkoja löydät TE-toimiston Avoimet työpaikat –verkkopalvelusta. Valitse työn tyypiksi Oppisopimus, niin haku hakee vain oppisopimuspaikoiksi ilmoitetut työpaikat.

Mikäli olet jo työelämässä, keskustele työnantajasi kanssa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta. Pyydä myös työnantajaa olemaan yhteydessä oppisopimuskoulutuksen järjestäjään.

Jos olet työ- ja elinkeinotoimiston asiakas, selvitä onko oppisopimuskoulutukseen saatavissa palkkatukea. Lue lisää palkkatuesta TE-palveluiden sivuilta

Jos sinulla on kysyttävää oppisopimuskoulutuksesta, niin ota yhteyttä paikalliseen oppisopimuskoulutuksen järjestäjään. Saat oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä henkilökohtaista ohjausta, tukea ja neuvontaa asian eteenpäin viemiseksi ja oppisopimuksen tekemiseksi.

Katso videoita oppisopimuksesta

Eri aloilla tutkinnon oppisopimuksella suorittaneet kertovat, miten he ovat opiskelleet uuteen ammattiin.

Miten hankin ammatillista osaamista oppisopimuskoulutuksessa? 

Oppisopimuskoulutuksessa voit hankkia työelämässä tarvittavaa ammattiosaamista käytännönläheisesti aidossa työympäristössä ja -tilanteissa. Suoritat suurimman osan tutkintoon kuuluvista opinnoista työpaikalla käytännön työtehtävissä.  Voit tarvittaessa täydentää osaamistasi myös muissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin siitä maksetaan myös palkkaa. Oppisopimuskoulutuksesta sovitaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken.

Työelämässä oppiminen suunnitellaan yhdessä työpaikan edustajan kanssa osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS), joka liitetään osaksi oppisopimusta. Koulutuksen järjestäjä vastaa tavoitteellisesta ja ohjatusta koulutuksesta. Oppisopimusopiskelijana saat työpaikalla vastuullisen työpaikkaohjaajan.

Oppisopimus voidaan laatia koko tutkinnosta tai tutkinnon osasta tai sitä pienemmästä osasta. Voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana.

Osaamista koulutussopimuksen avulla

Jos hankit osaamista koulutussopimuksen avulla, et ole työsuhteessa, eikä sinulle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle. Voit opiskelun aikana käyttää sekä oppisopimus- että koulutussopimusta hyödyksesi.

Kysy oppilaitoksista lisää oppisopimus- ja koulutussopimusmahdollisuudesta.

Katso video: Muusikko: Tutkintotodistus oli elämäni ensimmäinen järkevä paperi

Opiskelijan taloudelliset etuudet

Oppisopimuskoulutus ja mahdolliset tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia opiskelijalle.

Oppisopimusopiskelijana saat seuraavia etuja:

  • Työjaksojen ajaksi työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Tietopuolisen opintojen ajaksi päivärahaa, perheavustusta (jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavana), majoituskorvausta sekä korvausta matkakustannuksista (matkustamista yhteen suuntaan yli 10 kilometriä opiskelijan kotoa tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle).
  • Huom! Kelan opintotukea ei myönnetä oppisopimuskoulutukseen.

Voit kysyä lisää taloudellisista tuista oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä.

Hae kaikki oppisopimuspisteet Opintopolussa 

Linkki vie hakutuloslistalle, jossa voit vielä rajata hakutulosta esimerkiksi sijainnin mukaan.

Uravalmennuksesta oppisopimukseen

Frendi kertoi tällaisesta mahdollisuudesta. Tämä koulutusmalli on hyvä juuri siksi, ettei koko ajan olla koulun penkillä. Janne ja Ville opiskelevat oppisopimuksella kokeiksi ja työskentelevät kokkeina Santahaminan varuskunnassa. Katso lisää videolta…

 

""Lue haastattelu: Myyntiura lähti nousuun

Roope kiinnostui myyntityöstä nuorena, mutta koulunkäynti ei innostanut. Työnteon ja opiskelun yhdistävä oppisopimuskoulutus ratkaisi ongelman.


Opiskelijalle

CV-netin käyttö on päättynyt 30.6.2019. Työttömän työnhakijan CV:n laatiminen on jatkossa vapaaehtoista. Voit hakea työnantajia kehitteillä olevan Työmarkkinat-sivuston kautta.

Lue lisää