Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

ePerusteet saavutettavuusseloste

Tämä on ePerusteet-palvelun saavutettavuusseloste. Se on laadittu syyskuussa 2020.

Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset perustuvat kansainvälisiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin. Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuudesta on säädetty digipalvelulaissa ja EU:n saavutettavuusdirektiivissä.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Digipalvelulaki

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse tekemällä koneellisen ja manuaalisen saavutettavuusarvioinnin.

Saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Nykyinen julkinen ePerusteet-palvelu ei täytä suurinta osaa A- ja AA-tasojen kriittisistä saavutettavuusvaatimuksista.

Ei saavutettava sisältö

Nykyisessä ePerusteet-palvelussa on sekä käytettävyyteen että tekniseen saavutettavuuteen liittyviä ongelmia. Käyttöliittymä uusitaan parhaillaan ja kehittämistyössä pyritään korjaamaan nämä puutteet.

Verkkopalvelun havaittavuus

Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit esitetään niin, että niitä on helppo havaita.

Kuvien tekstivastineet

A 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
Kuvista, kuvakkeista ja visuaalisista elementeistä puuttuu tekstivastineita.

Otsikot

A 1.3.1 Informaatio ja suhteet
Otsikoita ei ole merkitty otsikkotasoiksi loogisessa järjestyksessä, jolloin apuvälineitä käyttävä käyttäjä ei voi hahmottaa ja jäsentää sivujen rakenteen.

Linkkien muotoilu

A 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
ePerusteet-palvelussa on linkkejä, joita heikkonäköiset eivät pysty hahmottamaan.

A 1.4.1 Värien käyttö

Linkkejä on merkitty pelkästään värillä tai muulla tekstin muotoilulla.

Tekstin ja taustan värien kontrasti

AA 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Tekstin ja taustavärin väliset kontrastit eivät ole kaikilta osin riittäviä. Etusivun yläpalkissa on esimerkiksi tekstiä kuvan päällä.

Verkkopalvelun hallittavuus

Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

Navigointi näppäinten avulla

A 2.1.1 Näppäimistö

Kaikkia sivuja ei voi käyttää näppäinten avulla ilman hiirtä.

Sivuilla toistuvien sisältöjen ohittaminen

A 2.4.1 Ohita lohkot

Käyttäjä ei pysty ohittamaan kaikkia eri sivuilla toistuvia sisältöjä: päänavigaatio ja muut sivujen yläosien sisällöt. Hyppää sisältöön toimintoa ei ole.

Navigointi apuvälineiden avulla

A 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Sivujen navigoitavien elementtien (linkit, lomake-elementit yms.) navigointijärjestys ei ole täysin looginen ja intuitiivinen.

Kohdistimen paikka

AA 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimiä käyttävä käyttäjä ei tiedä, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus kulloinkin on. Kohdistin ei ole myöskään riittävän näkyvä.

Verkkopalvelun ymmärrettävyys

Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

Syötekentissä ei ole peruutusmahdollisuutta

2.1.2. Ei näppäimistöansaa

Esimerkiksi hakukentistä ei pysty poistumaan näppäinten avulla.

Sivun osien vieraskielinen sisältö

AA 3.1.2 Osien kieli
Sivujen sisältöä on esitetty usealla eri kielellä, ja vain sivujen pääkieli on määritelty lang-attribuutilla, eikä muiden tekstikatkelmien kieltä ole määritelty. Ruotsinkielisellä ja englanninkielisellä sivuilla on määritelty virheellisesti kieleksi suomi.

Verkkopalvelun toimintavarmuus

Sisällön pitää olla riittävän toimintavarmaa, jotta se voidaan luotettavasti esittää eri päätelaiteilla ja avustavalla teknologialla.

Käyttö eri päätelaitteilla ja avustavalla teknologialla

4.1 Yhteensopiva

Maksimoi yhteensopivuus nykyisten ja tulevien asiakasohjelmien kanssa, mukaan lukien avustavat teknologiat.

A 4.1.1 Jäsentäminen (esittäminen)
4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Emme takaa, että nykyisen julkisen ePerusteet-palvelun sisältö voidaan kaikilta osin esittää tarkasti kaikilla päätelaitteilla (esimerkiksi mobiililaitteilla) tai avustavan teknologian avulla (esimerkiksi näytön lukuohjelmalla).

Saavutettavuuspalaute

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. ePerusteet-palvelun käyttöliittymät uudistetaan parhaillaan, ja tavoitteena on toteuttaa palvelu mahdollisimman saavutettavaksi kaikille käyttäjille.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen ePerusteet-palvelussa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Lähetä saavutettavuuspalautteesi ePerusteet-palvelusta sähköpostitse osoitteeseen eperusteet@opintopolku.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000