Skip to content

Oma Opintopolku -palvelun saavutettavuussseloste

Tämä on Oma Opintopolun palvelun saavutettavuusseloste. Se koskee palveluja Hakemukset ja opiskelupaikan vastaanotto ja Omat opintosuoritukseni. Saavutettavuusseloste on laadittu 10.9.2020.

Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset perustuvat kansainvälisiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin. Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuudesta on säädetty laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja EU:n saavutettavuusdirektiivissä.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Digipalvelulaki

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse tekemällä koneellisen ja manuaalisen saavutettavuusarvioinnin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Oma Opintopolku ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Nykyinen julkinen Oma Opintopolku ei täytä useita A- ja AA-tasojen kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Ei saavutettava sisältö

Oma Opintopolku ei ole vielä kokonaan saavutettavuusvaatimusten mukainen. Opintopolku uusitaan, ja uudistettu Oma Opintopolku palvelu avataan kesällä 2021. Pyrimme tekemään uudesta verkkopalvelusta mahdollisimman saavutettavan ja täyttämään kaikki kriittiset saavutettavuusvaatimukset, jotta verkkopalvelu ja sen keskeiset palvelut ovat kaikkien käytettävissä ilman esteitä.

Verkkopalvelun havaittavuus

Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

Kuvien tekstivastineet

A 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
Kuvista, kuvakkeista ja visuaalisista elementeistä puuttuu tekstivastineita.

A 1.4.1 Värien käyttö

Linkkejä on merkitty pelkästään värillä tai tekstin muotoilulla.

Tekstin ja taustan värien kontrasti

AA 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Tekstin ja taustavärin väliset kontrastit eivät ole kaikilta osin riittäviä: Opintopolun päänavigaatio ja alanavigaatio.

Verkkopalvelun hallittavuus

Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

Palvelun käyttö näppäimillä

A 2.1.1 Näppäimistö

Palveluja ei voi täysin käyttää näppäinten avulla. Hakemukseni-palvelussa ei voi muokata hakemusta näppäinten avulla, eikä lisätä liitteitä hakemukseen. Opintoni-palvelussa opintosuoritusten jakaminen ei onnistu näppäinten avulla.

Sivuilla toistuvien sisältöjen ohittaminen

A 2.4.1 Ohita lohkot

Käyttäjä ei pysty ohittamaan kaikkia eri sivuilla toistuvia sisältöjä: päänavigaatio ja muut sivujen yläosien sisällöt.

Kohdistimen paikka

AA 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimiä käyttävä käyttäjä ei tiedä, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus kulloinkin on.

Verkkopalvelun ymmärrettävyys

Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

Sivun osien vieraskielinen sisältö

AA 3.1.2 Osien kieli
Sivujen sisältöä on esitetty usealla eri kielellä, ja vain sivujen pääkieli on määritelty lang-attribuutilla, eikä muiden tekstikatkelmien kieltä ole määritelty.

Verkkopalvelun toimintavarmuus

Sisällön pitää olla riittävän toimintavarmaa, jotta se voidaan luotettavasti esittää eri päätelaiteilla ja avustavalla teknologialla.

Käyttö eri päätelaitteilla ja avustavalla teknologialla

A 4.1.1 Jäsentäminen (esittäminen)

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Emme voita taata, että nykyinen Oma Opintopolku-palvelun sisältö voidaan kaikilta osin esittää tarkasti kaikilla päätelaitteilla (esimerkiksi mobiililaitteilla) tai avustavan teknologian avulla (esimerkiksi näytön lukuohjelmalla).

Saavutettavuuspalaute

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Opintopolku uusitaan vuonna 2021, jolloin tavoitteena on estää kaikki kriittiset saavutettavuusongelmat, jotka estävät verkkopalvelun tai sen osan käytön.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen Opintopolussa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Lähetä saavutettavuuspalaute sähköpostitse osoitteeseen tai Opintopolun palautelomakkeen avulla:

Mihin saavutettavuuspalaute lähetetään?

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000