Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Opintopolun saavutettavuusseloste

Tämä on Opintopolun saavutettavuusseloste. Se on laadittu 2.9.2020 ja päivitetty 30.9.2021.

Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset perustuvat kansainvälisiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin. Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuudesta on säädetty digipalvelulaissa ja EU:n saavutettavuusdirektiivissä.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Digipalvelulaki

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse tekemällä koneellisen ja manuaalisen saavutettavuusarvioinnin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Opintopolku ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Nykyinen julkinen Opintopolku ei täytä useita A- ja AA-tasojen kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Kohtuuton rasite

Opintopolussa on julkaistu videoita ja muita tallenteita, joista puuttuu tekstityksiä. Emme pysty tekstittämään tallennetta 14 vuorokauden sisällä julkaisusta, ja tekstitämme tallenteet, kun Opetushallitus on hankkinut tekstityssovelluksen. Tallenteet on julkaistu sivulla Koulutusasteille yhteiset materiaalit ja Opintopolun YouTube -kanavalla.

Ei saavutettava sisältö

Opintopolku ei ole vielä kokonaan saavutettavuusvaatimusten mukainen. Opintopolku uusitaan ja uudistetaan vuodesta 2021 alkaen. Pyrimme poistamaan uudistetusta palvelusta kaikki kriittiset saavutettavuusongelmat, jotka estävät tai rajoittavat Opintopolun ja sen keskeisten palvelujen käytön.

Valtaosa Opintopolun videoista on julkaistu Opintopolun videokanavalla ennen 23.9.2020, eivätkä saavutettavuusvaatimukset koske niitä.

Verkkopalvelun havaittavuus

Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

Kuvien ja videoiden tekstivastineet

A 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
Kuvista, kuvakkeista ja visuaalisista elementeistä puuttuu tekstivastineita. Videoiden infografiikassa ei ole tekstivastineita.

Videoiden tekstitys ja kuvailutulkkaus

A 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
A 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
AA 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)
Joistakin videoista puuttuu tekstitys ja kuvailutulkkaus.

Otsikot

A 1.3.1 Informaatio ja suhteet
Joitakin otsikoita ei ole käytetty johdonmukaisesti, jolloin apuvälineitä käyttävä käyttäjä voi hahmottaa ja jäsentää sivujen rakenteen.

Linkkien muotoilu

A 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
Opintopolun etusivulla on linkkejä, joita heikkonäköiset eivät pysty hahmottamaan.

A 1.4.1 Värien käyttö

Linkkejä on merkitty pelkästään värillä tai tekstin muotoilulla.

Tekstin ja taustan värien kontrasti

AA 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Tekstin ja taustavärin väliset kontrastit eivät ole kaikilta osin riittäviä: Opintopolun päänavigaatio ja alanavigaatio.

Tekstiä esitetään kuvana

AA 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Joissakin kaavioissa teksti on esitetty pelkästään kuvana, eikä kaikille tekstiä esittäville kuville ole tekstivastineita.

Verkkopalvelun hallittavuus

Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

Navigointi näppäinten avulla

A 2.1.1 Näppäimistö

Kaikkia sivuja ei voi käyttää näppäinten avulla ilman hiirtä.

Sivuilla toistuvien sisältöjen ohittaminen

A 2.4.1 Ohita lohkot

Käyttäjä ei pysty ohittamaan kaikkia eri sivuilla toistuvia sisältöjä: päänavigaatio ja muut sivujen yläosien sisällöt.

Navigointi apuvälineiden avulla

A 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Sivujen navigoitavien elementtien (linkit, lomake-elementit yms.) navigointijärjestys ei ole täysin looginen ja intuitiivinen.

Sisältöjen löytyminen Opintopolussa ja hakukoneen toiminta

AA 2.4.5 Useita tapoja

Opintopolun sivuja ei voi löytää nopeasti usealla eri tavalla.

Kohdistimen paikka

AA 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimiä käyttävä käyttäjä ei tiedä, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus kulloinkin on.

Verkkopalvelun ymmärrettävyys

Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

Sivun osien vieraskielinen sisältö

AA 3.1.2 Osien kieli
Sivujen sisältöä on esitetty usealla eri kielellä, ja vain sivujen pääkieli on määritelty lang-attribuutilla, eikä muiden tekstikatkelmien kieltä ole määritelty.

Sisältöjen yhdenmukaisuus

AA 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen
Sivuilla on komponentteja, joilla on sama toiminallisuus, ei ole merkitty johdonmukaisesti.

Lomakkeen täyttöohjeet

A 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet.
Lomakkeiden kentistä puuttuu ohjeita, joiden avulla apuvälinettä käyttävä käyttäjä voi täyttää lomakkeen.

Verkkopalvelun toimintavarmuus

Sisällön pitää olla riittävän toimintavarmaa, jotta se voidaan luotettavasti esittää eri päätelaiteilla ja avustavalla teknologialla.

Käyttö eri päätelaitteilla ja avustavalla teknologialla

A 4.1.1 Jäsentäminen (esittäminen)
4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Ei voida taata, että Opintopolun sisältö voidaan kaikilta osin esittää tarkasti kaikilla päätelaitteilla ja avustavan teknologian avulla.

Saavutettavuuspalaute

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Opintopolku uusitaan vuonna 2021, jolloin tavoitteena on estää kaikki kriittiset saavutettavuusongelmat, jotka estävät verkkopalvelun tai sen osan käytön.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen Opintopolussa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos et voi käyttää kaikkia Opintopolun sisältöjä saavuttavuuspuutteiden vuoksi, ota meihin yhteyttä, ja toimitamme sinulle sisällön saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Lähetä saavutettavuuspalaute sähköpostitse osoitteeseen palaute@opintopolku.fi

tai Opintopolun palautelomakkeen avulla.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000