Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Opintopolun Virkailijanpalvelun saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Opintopolun Virkailijanpalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua virkailija.opintopolku.fi  ja on laadittu 31.5.2021.

Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset perustuvat kansainvälisiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin WCAG 2.1. Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuudesta on säädetty digipalvelulaissa ja EU:n saavutettavuusdirektiivissä.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse tekemällä koneellisen ja manuaalisen saavutettavuusarvioinnin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Opintopolun Virkailijanpalvelu ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Virkailijanpalvelu ei kuulu digipalvelulain piiriin, ennen kuin se uusitaan.

Ei saavutettava sisältö

Virkailijan palvelu ei ole vielä kokonaan saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Verkkopalvelun havaittavuus

Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

Kuvien tekstivastineet

A 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
Kuvista, kuvakkeista ja visuaalisista elementeistä puuttuu tekstivastineita.

Lomakkeiden nimilaput ja kentät

A 1.3.1 Informaatio ja suhteet
Etusivun kirjautumislomakkeen kentistä puuttuu kuvaustekstejä, jotta apuvälineitä käyttävä käyttäjä pystyy tunnistautumaan palveluun. Virkailijanpalvelun lomakkeista puuttuu kuvaustekstejä; lomakkeiden kentissä ei ole riittäviä kuvaustekstejä eikä nimilappuja apuvälineitä käyttävälle käyttäjälle.

Tekstin ja taustan värien kontrasti

AA 1.4.3 Kontrasti (minimi)
Tekstin ja taustavärin väliset kontrastit eivät ole kaikilta osin riittäviä.

Verkkopalvelun hallittavuus

Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

Käyttö näppäimillä

A 2.1.1 Näppäimistö
Palveluun ei pysty kirjautumaan näppäimillä, eikä palvelua voi käyttää näppäimillä. 

A 2.1.2 Ei näppäimistöansaa
Jos käyttäjä pääsee, johonkin kenttään näppäinten avulla, hän ei pysty siirtymään siitä pois.

AA 2.4.7 Näkyvä kohdistus
Näppäimiä käyttävä käyttäjä ei tiedä, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus kulloinkin on.

Sivuilla toistuvien sisältöjen ohittaminen

A 2.4.1 Ohita lohkot
Käyttäjä ei pysty ohittamaan kaikkia eri sivuilla toistuvia sisältöjä: päänavigaatio ja muut sivujen yläosien sisällöt.

Otsikot

A 2.4.2 Sivuotsikot
Sivuilla olevien otsikoiden käyttö ei ole loogista. Virkailijanpalvelun etusivulta puuttuu looginen H1-tason otsikko.

Navigointi apuvälineiden avulla

A 2.4.3 Kohdistusjärjestys
Sivujen navigoitavien elementtien (linkit, lomake-elementit yms.) navigointijärjestys ei ole täysin looginen ja intuitiivinen.

Linkit ja kuvalinkit

A 2.4.4 Linkin tarkoitus kontekstissa
Kuvalinkeistä puuttuu tekstivastineita. Sama linkkiteksti sivuilla johtaa eri osoitteisiin.

Verkkopalvelun ymmärrettävyys

Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

Sivun kieli

A 3.3.1 Sivun kieli
Kaikissa palvelun osissa sivun kieltä ei ole määritelty.

Lomakkeen täyttöohjeet

A 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet.
Lomakkeiden kentistä puuttuu ohjeita, joiden avulla apuvälinettä käyttävä käyttäjä voi täyttää lomakkeen.

Verkkopalvelun toimintavarmuus

Sisällön pitää olla riittävän toimintavarmaa, jotta se voidaan luotettavasti esittää eri päätelaiteilla ja avustavalla teknologialla.

Käyttö eri päätelaitteilla ja avustavalla teknologialla

A 4.1.1 Jäsentäminen (esittäminen)
4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Ei voida taata, että Opintopolun sisältö voidaan kaikilta osin esittää tarkasti kaikilla päätelaitteilla ja avustavan teknologian avulla.

Saavutettavuuspalaute

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Kun virkailijan palvelu uusitaan, tavoitteena on estää kaikki kriittiset saavutettavuusongelmat, jotka estävät verkkopalvelun tai sen osan käytön.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen Opintopolussa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos et voi käyttää kaikkia Opintopolun sisältöjä saavuttavuuspuutteiden vuoksi, ota meihin yhteyttä, ja toimitamme sinulle sisällön saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Lähetä saavutettavuuspalaute sähköpostitse osoitteeseen palaute@opintopolku.fi

tai Opintopolun palautelomakkeen avulla: https://opintopolku.fi/wp/palautetta-opintopolusta/

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000