Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Yhteishakujen hakulomakkeen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee yhteishakujen hakulomaketta. Se on laadittu 2.9.2020 ja päivitetty 15.6.2021.

Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset perustuvat kansainvälisiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin. Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuudesta on säädetty digipalvelulaissa ja EU:n saavutettavuusdirektiivissä.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Digipalvelulaki

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse tekemällä koneellisen ja manuaalisen saavutettavuusarvioinnin.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Yhteishakujen hakulomake ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Nykyinen palvelu ei täytä useita A- ja AA-tasojen kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Ei saavutettava sisältö

Opintopolku ei ole vielä kokonaan saavutettavuusvaatimusten mukainen. Opintopolku uusitaan, ja uudistettu Opintopolku avataan kesällä 2021. Pyrimme poistamaan siihen mennessä kaikki kriittiset saavutettavuusongelmat, jotka estävät tai rajoittavat Opintopolun ja sen keskeisten palvelujen käytön.

Kuvien ja videoiden tekstivastineet

A 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Kuvakkeista ja visuaalisista elementeistä puuttuu tekstivastineita.

Tekstin muotoilu

A 1.3.1 Informaatio ja suhteet
Tekstiä ei ole kaikilta osin muotoiltu tyylien avulla.

Lomakkeen pakolliset kentät

A 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
Pakolliset kentät on merkitty vain kuvakkeella.

Linkkien muotoilu

A 1.4.1 Värien käyttö

Linkkejä on merkitty pelkästään värillä tai tekstin muotoilulla.

Tekstin ja taustan värien kontrasti

AA 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Tekstin ja taustavärin väliset kontrastit eivät ole kaikilta osin riittäviä.

Tekstiä esitetään kuvana

AA 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Yhteishakujen hakulomakkeella pakollisia kenttiä on merkitty vain kuvakkeilla.

Navigointi näppäinten avulla

A 2.1.1 Näppäimistö

Kaikkia sivuja ei voi käyttää näppäinten avulla ilman hiirtä.

A 2.1.2 Ei näppäimistöansaa
Käyttäjä jumittuu lomakkeen kenttään, eikä pääse etenemään lomakkeella näppäinten avulla.

Sivuilla toistuvien sisältöjen ohittaminen

A 2.4.1 Ohita lohkot

Käyttäjä ei pysty ohittamaan kaikkia eri sivuilla toistuvia sisältöjä: päänavigaatio ja muut sivujen yläosien sisällöt.

Navigointi apuvälineiden avulla

A 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Sivujen navigoitavien elementtien (linkit, lomake-elementit yms.) navigointijärjestys ei ole täysin looginen ja intuitiivinen.

AA 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimiä käyttävä käyttäjä ei näe, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus kulloinkin on.

Hakulomakkeen kieli

A 3.1.1 Sivun kieli
Kaikissa lomakkeista ei ole määritelty kieltä, jotta ruudunlukuohjelmat ja apuvälineet pystyvät tunnistamaan kielen. Kielen pitää olla sama kuin hakulomakkeen sisällön kieli.

Sivun osien vieraskielinen sisältö

AA 3.1.2 Osien kieli
Sivujen sisältöä on esitetty usealla eri kielellä, ja vain sivujen pääkieli on määritelty lang-attribuutilla, eikä muiden tekstikatkelmien kieltä ole määritelty.

Käyttäjän tekemä virhe

A 3.3.1 Virheen tunnistaminen

Jos hakulomaketta täyttävä käyttäjä tekee virheen, hänelle ei kerrota virheen paikkaa eikä virheen kuvausta esitetä käyttäjälle tekstimuotoisena.

Lomakkeen täyttöohjeet

A 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet. Kaikissa lomakkeiden kentissä (yhteishakujen hakulomake, palautelomake) ei ole vaadittavia ohjeita lomakkeen täyttämiseen.

Käyttö eri päätelaitteilla ja avustavalla teknologialla

A 4.1.1 Jäsentäminen (esittäminen)

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Emme voi taata, että nykyisen Opintopolun sisältö voidaan kaikilta osin esittää tarkasti kaikilla päätelaitteilla (esimerkiksi mobiililaitteilla) tai avustavan teknologian avulla (esimerkiksi näytön lukuohjelmalla).

Saavutettavuuspalaute

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Opintopolku uusitaan vuonna 2021, jolloin tavoitteena on estää kaikki kriittiset saavutettavuusongelmat, jotka estävät verkkopalvelun tai sen osan käytön.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen Opintopolussa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos et voi käyttää kaikkia Opintopolun sisältöjä saavuttavuuspuutteiden vuoksi, ota meihin yhteyttä, ja toimitamme sinulle sisällön saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuspalautteen antaminen

Lähetä saavutettavuuspalaute sähköpostitse osoitteeseen palaute@opintopolku.fi

tai Opintopolun palautelomakkeen avulla.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000