Skip to content

Fysiikka tutkii ainetta, aikaa, energiaa ja avaruutta

Fysiikka tutkii kokeellisin ja teoreettisin menetelmin luonnonilmiöitä ja etsii niissä ilmeneviä yleispäteviä lainalaisuuksia. Fysiikan alalla voi erikoistua esimerkiksi teoreettiseen fysiikkaan, soveltavaan fysiikkaan, elektroniikkaan, materiaalitieteeseen tai biofysiikkaan.

Fysikaalisiin tieteisiin kuuluvat

  • fysiikka
  • geofysiikka
  • meteorologia
  • tähtitiede.

Lue, mitä Helsingin yliopiston fysiikan opiskelijat kertovat opinnoistaan. Haastattelut on julkaistu Helsingin yliopiston sivuilla.

Molekyylisimulaatioita materiaalifysiikan osastolla

Riikka kertoo, että fysiikan opiskeluun koostuu tyypillisesti parista luennosta viikossa sekä laskuharjoituksista eli laskareista. Laskarit ovat pienryhmiä, joissa opiskelijat käyvät läpi laskuharjoituksia vanhemman opiskelijan tai laitoksen assistentin kanssa. Fysiikan lisäksi hän opiskelee teoreettista fysiikka, tietojenkäsittelytiedettä, matematiikkaa ja venäjän kieltä.

Lue koko haastattelu

Otteita fysiikan opetusharjoittelijan päiväkirjasta

Eeva opiskelee fysiikan aineenopettajaksi. Ennen fysiikan opintojaan hän suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon, mutta opiskeluaikana tehdyt sijaisuudet lukiossa ja yläkoulussa saivat opetusalan tuntumaan kiinnostavammalta vaihtoehdolta. Parasta fysiikan opettamisessa ovat hetket, jolloin oppilas oivaltaa jonkin uuden asian.

Lue koko haastattelu

Rahoitusalalle tarvitaan laskutaitoisia fyysikkoja suunnittelutehtäviin

Risto opiskelee fysiikkaa, taloustiedettä ja tuotantotaloutta. Toisena vuonna suuntautumislinjaa valitessaan hän valitsi kokeellisen ja laskennallisen fysiikan kursseja, sillä ne vaikuttivat mielenkiintoisilta ja soveltavilta. Hänen mielestään fysiikan opinnoissa oppii analyyttisiä ja matemaattisia taitoja, jotka soveltuvat laajasti useille aloille. Liiketoiminnallinen harrastuneisuus tulee toteutettua opintojen ulkopuolella.

Lue koko haastattelu

Meteorologia on helposti havainnoitavaa fysiikkaa

Laura on onnistunut yhdistämään meteorologian opinnot, tutkimuksen teon ja perhe-elämän. Gradu syntyi äitiyslomalla ja nyt hän jatko-opiskelee ja tekee väitöskirjaa. Meteorologiassa yhdistyy hänen mielestään mukavasti fysikaalinen ymmärtämys ja asiat, joita voi havaita ihan jokapäiväisessä arjessakin.

Lue koko haastattelu

Tietoa alasta

Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede yliopistossa

Fysiikan ala TEM:n Ammattinetissä

Koulutus

Luonnontieteiden alan koulutukset yliopistoissa

Linkki vie hakutulossivulle, jossa voit rajata hakutulosta esimerkiksi yliopiston sijainnin tai oppiaineen mukaan.