Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Taide, musiikki, käsityö, muotoilu

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Graafinen suunnittelija: Parasta on asiakkaan palaute

""

Graafiselta suunnittelijalta vaaditaan visuaalisuutta, hahmotuskykyä ja paineensietokykyä, jotta työ onnistuu.

Opinnot paras pohja työelämälle

Kuvataidelukion käyneellä Lauralla on ajasta ennen korkeakouluopintoja sekä hyviä että huonoja muistoja.

– Lukio oli toisaalta kauheaa, koska se oli niin akateemista, eikä tuntunut että jäi kauheasti mitään käteen.

Lukion jälkeen hakukohteet määräytyivät aiemmin opitun ja ympäröivän elämäntilanteen mukaan. Pääsykokeissa Laura kuitenkin päätti viimeistään mihin hän todella halusi.

– Pääsykokeista näki jo millaista opiskelu tietyssä koulussa on. Menin sinne, missä pääsykoetilannekin oli tuntunut hyvältä.

Laura toteaakin, että jos tietää mitä elämältä haluaa, opiskelemaan kannattaa hakea. Ammattikorkeakoulussa perusopinnot antoivat pehmeän laskeutumisen itse alaan. Nyt, opintojen ollessa jo loppusuoralla, Laura tietää tarkalleen minne on menossa.

– Opetus ei aina ole työelämälähtöistä, joten opimme ammatin toisiltamme. Mutta myös opettajien suhteista on valtavasti hyötyä. He lähettävät saamiaan työtarjouksia edelleen opiskelijoille. Lisäksi opettajilta oppii työskentelyrutiinin, jonka avulla työt saadaan tehtyä ajallaan.

Lauran mielestä opintojen aikana on oltava nimenomaan omatoiminen ja itsenäinen, ei enää opettajan mielipiteisiin ja apuun sitoutunut. Verkostoituminenkin tapahtuu erityisesti opiskelun aikana koulussa, opiskelutovereiden ja ystävien avulla. Laura itse seuraa alaa juuri ystävien kautta ja heidän kanssaan keskustelemalla ja tutustuu muiden alojen opiskelijoihin auttamalla heitä miten voi. Näin esimerkiksi kalustemuotoilun opiskelijat antavat tarvittaessa apuaan myös hänelle.

graafinensuunnittelija2Ammattiylpeys tärkeää

Graafiselta suunnittelijalta vaaditaan erityisesti visuaalisuutta, hahmotuskykyä ja paineensietokykyä.

– Deadlinet ovat aika nopeita. Tässä tarvitaan osaamista suhtautua ongelmiin, jos vaikka painossa menevät asiat pieleen. On kyettävä aikatauluttamaan asioita, ja deadlineja on osattava kunnioittaa.

Lauran mukaan alalla on kova kilpailu parhaista paikoista.

– Mainostoimistot ottavat hyvin vastaan työntekijöitä, mutta freelancerin on joskus vaikea tehdä töitä asiakkaille, jotka eivät tunne alaa. Oletusarvo on, että kaikki saadaan todella halvalla.

Itseensä kannattaa siis luottaa, omia taitojaan ylistää eikä koskaan kannata olettaa, että osaa kaiken työnantajan vaatiman ennakkoon. Työtä tekemällä oppii.

Oma yritys tarjoaa paljon

Oman firman perustaminen voi tuntua pelottavalta, mutta Laura rohkaisee kokeilemaan, että Suomesta saataisiin yrittäjähenkisempiä.

– Suomessa pitäisi olla enemmän yrittämistä ja pienyrittämistä, koska ihmiset eivät työllisty niillä työpaikoilla, joita on tarjolla. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat oma-aloitteisia ja työllistyvät itse. Aina kannattaa yrittää! Kannattaa kokeilla, koska silloin tietää minkälaista palautetta saa ja hoksaa onko homma oma juttu. Jos unelmat eivät kanna, voi kuitenkin olla parempi siirtyä muihin hommiin. Koskaan ei voi tietää, olisiko onnistunut, jos ei yritä.

Oman itsensä tunteminen on kuitenkin tärkeää työssä kuin työssä.

– Pitää tuntea itsensä, tietää millainen ihminen on. Jos ei onnistu, yrittää uudestaan tai kokeilee jotain muuta.

Opinnäytetyön ohessa Laura sekä käy erilaisissa tapahtumissa myymässä tuotteitaan että pyörittää nettikauppaa ja mainostaa itseään sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä pääasiallinen toimeentulo tuleekin juuri omakustannetuotteiden myynnistä internet-kaupassa sekä erilaisissa tapahtumissa. Omakustannetöiden myynnissä onkin ihanaa, kun palautetta saa suoraan juuri asiakkaalta.

– Parasta on kun tunnistetaan! Kun ihmiset tietävät minut jo etukäteen tulee tunne, että olen tehnyt jotain oikein.

Valtio ei Lauran mukaan juuri tue taiteilijoita, mutta avustusta löytyy erilaisilta säätiöiltä, taitelijoille on apurahoja ja heille järjestetään kilpailuja. Laura rohkaiseekin nuoria taitelijoita yrittämään ja luottamaan itseensä uraa luodessaan.

– Jos haluaa työskennellä alalla, varmasti löytyy tukea. Mutta jos on koulutus taustalla, vastaanotto on vielä parempi.

Teksti ja kuvat: Henna Heikkala