Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Maa- ja metsätalous, ympäristö

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Ympäristöinsinööri: Hanketyöskentely on palkitsevaa, mutta epävarmaa

Niina Kinnunen työskentelee jätevesihankkeessa, jossa hän neuvoo kuntia ja kuntalaisia haja-asutusalueen talousjätevesiasioissa. Hän pitää sosiaalisesta neuvontatyöstä, mutta kaipaa toisinaan työkavereita. Yksi työn parhaista puolista on, että työtä voi tehdä itsenäisesti.

Kaikilla haja-asutusalueen vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla täytyy olla kiinteistöissään lain vaatimat talousjätevesien käsittelyratkaisut. Jätevesihankkeessa neuvotaan ihmisiä toteuttamaan kiinteistöjensä jätevesien käsittely vaatimusten edellyttämällä tavalla. Niina Kinnunen on yksin vastuussa Kainuun alueen hankkeen sujumisesta, koska hän on sen ainoa työntekijä.

– Kun aloitin työt yhdeksän kuntaa kattavassa hankkeessa, sain suunnitella asioita itsenäisesti ja pohtia, miten hanketta on järkevä toteuttaa. Aikani kului aluksi pitkälti pohjatyöhön, koska vierailin eri kunnissa selvittämässä, miten asioita on toteutettu, Niina kertoo.

Työssään Niina käy muun muassa kiinteistövierailuilla neuvomassa asukkaille, mitä tontilla pitää määräysten täyttämiseksi tehdä. Lisäksi hän osallistuu neuvontapäiville.

– Jotkut käsitteet saattavat olla ihmisille vieraita. Siksi on hyvä, että käyn tapaamassa asukkaita ja minulta voi kysyä mitä vain. Epäselvyyttä on muun muassa sellaisissa asetusten kohdissa, kuten että milloin voi saada vapautuksen vaatimuksista, ja milloin jätevesimäärä on vähäinen, hän luettelee.

Omaa talousvesikaivoa ei haluta pilata

Ihmiset suhtautuvat vaihtelevasti jätevesiasioihin. Harva haluaa ottaa riskiä esimerkiksi talousvesikaivonsa pilaantumisesta, joten monet ymmärtävät hyvin asetusten tärkeyden ja esimerkiksi juuri sen, miksi kaivon tulee sijaita riittävän kaukana jätevesijärjestelmästä. Kritiikkiäkin kuitenkin tulee.

– Toiset sadattelevat eivätkä halua tehdä uudistuksia, koska samat kaivot ovat ennenkin toimineet. Ymmärrän kielteisyyttäkin, koska vaadittavat muutokset voivat olla kalliita. Sinänsä työni on kiitollista, koska en ole tehnyt asetuksia enkä myöskään toimi valvovana viranomaisena.

Kun Niina valmistui vuonna 2005 ympäristötekniikan insinööriksi, ei töitä oikein löytynyt. Siksi hän opiskeli vielä rakennustekniikan insinööriksi ja valmistui vuonna 2012.

– Valmistuttuani ympäristöinsinööriksi yrityksissä ajateltiin, että joku voi oman työnsä ohella huolehtia ympäristöasioista. Tilanne lienee nyt muuttunut, Niina kertoo.

Hänelle on hyötyä molemmista tutkinnoistaan nykyisessä työssään, ja varmasti myös tulevaisuudessa.

– On hyvä ymmärtää myös rakennusmääräyksiä. Mikäli en olisi aiemmin työskennellyt jätevesineuvonnassa, olisin melkoisten haasteiden edessä varsinkin nyt, kun ei ole työkavereita.

Hanketyön epävarmuus ja joustavuus

Samanlaisia jätevesihankkeita on muillakin alueilla. Niissä työskentelevät toimivat vertaistukena toisilleen ja apua pyydetään puolin ja toisin. Niina kuitenkin kaipaa välillä sitä, että kollegan mielipidettä voisi joskus kysyä viereisestä huoneesta.

Hanketyössä tulevaisuuden suunnittelu on hankalaa. Rahoitus voi loppua, ja hanke päättyä lyhyelläkin varoitusajalla. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin lukuisia hyviä asioita.

– Neljän viikon kesäloma ja tulevaisuuden suunnittelu ovat unelmiani. Parasta on se, että voin suunnitella työpäiväni itse ja tehdä työt vaikka kotoa käsin. Työni joustaa omien menojeni mukaan. Olen työskennellyt aiemmin kunnissa, ja esimerkiksi lauantaityöhön tarvittiin lupa-anomus. Työni on nyt vapaata, ja esimerkiksi viime kesänä työskentelin useana lauantaina. Työpäiväni ei pääty neljältä, vaan sitten, kun päivän työt on tehty.

Teksti: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski Oy

Tietoa alasta

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.