Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Tradenomi: Hyvä tyyppi pääsee töihin, mutta ammattilainen menestyy uralla

""

Anniina Varonen päätti opiskella tradenomiksi. Hän arveli tutkinnon tukevan hänen liiketoiminnallisia valmiuksiaan ja tuovan sellaisia taitoja, joista tulevaisuuden töissä saattaisi olla hyötyä.

Kuusi vuotta tradenomiksi valmistumisen jälkeen Anniina Varonen on huomannut tehneensä parikymppisenä oikean valinnan.

– Tradenomin tutkinto on mahdollistanut minulle rahoitusalan suuryrityksessä uralla etenemisen. Se on antanut hyvän pohjan nykyisiin työtehtäviini esimiehenä, Anniina kertoo.

Pietarsaaresta kotoisin oleva Anniina muutti pääkaupunkiseudulle opiskelemaan. Hän haki ammattikorkeakouluun, jonka hän valitsi sijainnin, koulutuksen laadun sekä maineen perusteella.

– Suosittelen opiskelemaan sillä paikkakunnalla, josta löytyy itselle sopivia työskentelymahdollisuuksia. Työharjoittelut, yritysvierailut ja ylipäätään verkostojen sekä suhteiden luominen ovat erittäin tärkeitä asioita. Niistä kannattaa ottaa opintojen aikana kaikki hyöty irti, hän toteaa.

Valitse työharjoittelupaikka tarkkaan

Ovi_A_VaronenAnniinan nousujohteinen työura alkoi jo opiskeluaikana. Hän haki osa-aikatyötä pankista, mutta ei vielä silloin arvannut, millaisia mahdollisuuksia työ avaisi myöhemmin. Hän on ollut saman työnantajan palkkalistoilla jo kahdeksan vuoden ajan.

– Opiskeluaikana kannattaa hakea töitä siltä alalta, jolla voisi työskennellä tulevaisuudessa. Siten opintoihin saa syvyyttä ja monet asiat aukeavat paremmin. Urapolku alkaa jo opintojen aikana. Itse valitsin rahoituksen opintoja, kun huomasin pankissa työskennellessäni alan kiinnostavan minua.

Rahoituksen opinnot osaltaan mahdollistivatkin sen, että Anniina sai kokopäiväisen työn pankista, jossa hän suoritti myös opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun.

– Työharjoittelu on erinomainen mahdollisuus saada jalka oven väliin ja tutustua yritykseen, jossa ehkä haluaisi työskennellä. Harjoittelupaikan valintaan kannattaa panostaa. Hyvin tehty työ on paras CV.

Ole askeleen muita edellä

Tradenomiopinnot vastasivat Anniinan ennakkokäsityksiä: opiskelu oli käytännönläheistä, monella tapaa osaamista kehittävää, vuorovaikutteista ja neuvottelutaitoja kehittävää. Tutkinto valmisti ymmärtämään ja analysoimaan liike-elämän lainalaisuuksia.

– Koulussa muistutettiin koko ajan siitä, että asiakas on aina keskiössä. Sen ajattelutavan omaksumisesta on ollut erittäin paljon hyötyä.

Anniina suosittelee opintoja valitessaan pohtimaan sitä, millä alalla on tulevaisuudessa työtä, sekä millä kurssivalinnoilla voisi erottautua muista.

– Menestyvät yritykset ja ihmiset ovat aina askeleen muita edellä. Itseään kannattaa haastaa jo opiskeluaikana valitsemalla myös niitä kursseja, joissa tietää olevan haasteita, ja jotka ovat oman mukavuusalueen ulkopuolella. Vain silloin voi kehittyä. Työelämä on pääosin työskentelyä oman mukavuusalueen ulkopuolella, siihen on jo opiskellessa hyvä tottua.

Kiinnostaako myynti vai palvelu?

Tradenomin tutkinto sopii Anniinan mielestä sellaisille ihmisille, jotka ovat asenteeltaan enemmän myyjiä kuin asiakaspalvelijoita.Nainen istuu työpöytänsä äärellä. Pöydällä on tietokone, puhelin ja laskukone.

– Kysy itseltäsi, oletko sales vai service, ja tee valintasi sen perusteella. Saman kysymyksen olen myös kysynyt rekrytoidessani sopivia henkilöitä vetämääni myyntitiimiin. Jos raha ja yritystoiminta kiinnostavat, tradenomin tutkinto antaa loistavat valmiudet työelämään, Anniina neuvoo.

Tutkinto on kuitenkin vasta avain töihin, ja omaa osaamistaan pitää täydentää koko ajan myöhemmin. Anniinan tulevaisuuden haaveissa siintää MBA-tutkinto.

– Hyvä tyyppi pääsee töihin, mutta parhaat menestyvät uralla. Pelkillä kiitettävillä koulunumeroilla ei pärjää, vaan isoin koe alkaa vasta töissä. Silloin punnitaan osaaminen, uutteruus, motivaatio sekä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot, Anniina toteaa.

Teksti: Kirsi Pitkäranta, Viestintätoimisto Deski Oy
Kuvat: Tomi Karmaluoto

Tietoa alasta

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.

Katso kaupan, talouden rahoituksen alan opiskelijavideoita Opintopolun Youtube-kanavalla