Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Terveys ja hyvinvointi, ravitsemus- ja lääketiede

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Jalkaterapeutti: Kädentaidot kulkevat kaikkialle

""

Sami opiskelee Mikkelin ammattikorkeakoulussa jalkaterapeutiksi.

– Olen tällä hetkellä opiskellut vuoden verran jalkaterapeutiksi. Opintojaksot ovat olleet hyvin monipuolisia heti opintojen alussa lähtien.

Ensimmäiset jaksot ovat olleet perusopintoja. Niissä opiskellaan alan perusteet, joista lähdetään pikku hiljaa syventymään, kun koulutus etenee, Sami kertoo.

– Olen päässyt opiskelemaan esimerkiksi kliinistä jalkaterapiaa, biomekaniikkaa, apuvälineterapiaa, ja olen tehnyt harjoitteluita heti ensimmäisen vuoden aikana useamman kerran.

Opiskelu on ollut heti ensimmäisestä vuodesta lähtien hyvin käytännönläheistä. Pulpetin takana ei ole tarvinnut kauaa istua, jotta on päässyt tekemisen makuun, Sami toteaa.

Kädentaitoja vaaditaan jalkaterapeutilta heti opiskelun alusta lähtien

Jalkaterapeutti tutkii asiakkaan jalkoja.

– Kädentaitoja opiskellaan monipuolisesti, ja ne kulkevat jalkaterapeutin mukana kaikkialle. Esimerkiksi kun tutkin asiakasta, täytyy käsien avulla tunnistaa jaloista mahdollisia ongelmia ja muutoksia mikäli niitä on.

Jalkaterapeutti tarvitsee ammatissaan kädentaitoja monissa tehtävissä, esimerkiksi veistä ja poraa käyttäessä, hieronnassa, biomekaanisissa tutkimuksissa ja apuvälineiden teossa. Kaikkia asioita harjoitellaan koulutuksessa sekä teoriassa että käytännössä.

Työmahdollisuuksia on monia

Jalkaterapeutti voi työskennellä perusterveydenhuollossa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä perus- ja erikoissairaanhoidoissa tai yksityispuolella.

Jalkaterapeutti voi toimia myös palveluiden kehittäjänä tai terveydenhuollon ulkopuolella, esimerkiksi kylpylöissä tai liikunta- ja urheilukeskuksissa.

Ammattilaisilla on hyvä työllisyys

Tulevaisuuden näkymät jalkaterapiassa ovat erittäin lupaavat. Palveluja tarvitaan päivä päivältä enemmän. Työllistyminen alalla on todella hyvä tällä hetkellä.

– Toivon, että tulevaisuudessa jalkaterapeutin toimenkuva muuttuisi samanlaiseksi kuin muualla maailmassa, mikä tarkoittaisi esimerkiksi pienimuotoisen kirurgian liittämistä jalkaterapiaan.

Teksti: Sami Holopainen

Tietoa alasta ja koulutuksesta

Terveys ja hyvinvointialat ammattikorkeakoulussa

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto