Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen yhteishaun tulokset on julkaistu. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.

Korkeakoulujen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin (Kymppiluokka, VALMA, LUVA) 19.5.-21.7.  Katso koulutukset

 

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin. Voit hakea näissä hauissa yhteishauissa täyttämättä jääneitä paikkoja.
Katso haettavat koulutukset sekä tarkat hakuajat.

Kauppatieteiden maisteri työllistyy monenlaisiin töihin

Kuva tilinpäätössivusta. Kuva: Olli Häkämies

Kauppatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet moneen työtehtävään. Opintoja valitessa kannattaa kuunnella omaa sisintään ja miettiä, mistä on kiinnostunut. Hyvä keino työmarkkinoilla erottautumiseen on räätälöidä opinnot sivuainevalinnoilla itsensä näköisiksi.

Kauppatieteiden opiskelu onnistuu monessa eri yliopistossa, sillä useat aiemmin itsenäisinä toimineet kauppakorkeakoulut on sulautettu niihin. Kaupallisia aineita opetetaan muissakin tiedekunnissa kuin kauppatieteellisessä.

– Aiemmin kauppatieteiden tutkinnot olivat enemmän putkimaisia, jolloin tutkinto rakentui lähes kokonaan kaikille samoista kursseista. Nykyään tutkinnon rakentamisessa on enemmän valinnanvaraa, kertoo opintopäällikkö Nina Nässlin Vaasan yliopistosta.

Pääaine ei määritä tulevaa työpaikkaa

Koska kauppatieteellinen tutkinto antaa valmiuksia työllistyä monentyyppisiin töihin sekä yritysmaailmassa että julkishallinnossa, ei pääainevalinnalla ole Nässlinin mukaan valtavan suurta merkitystä.

– Mielestäni opiskelijat miettivät ehkä hiukan liikaa sitä, millä alalla on tulevaisuudessa töitä. Tärkeintä olisi miettiä, mikä pääaine kiinnostaa ja mihin itse soveltuu parhaiten. Motivoituneena opiskelu on helpompaa, opintoihin jaksaa panostaa ja tarttua vaikeampiinkin haasteisiin.

Esimerkiksi Vaasan kauppatieteiden opinnoissa pääainevalinta tehdään vasta ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Silloin opiskelija on opiskellut kaikkia aineita jo hiukan ja saanut käsityksen niistä.

– Looginen ajattelukyky ja asioiden soveltaminen ovat taitoja, joita työtehtävissä tarvitaan, ja ne kehittyvät kaikissa aineissa. Jos joku ei pääse haluamaansa työhön, hänellä on kuitenkin kyky etsiä ratkaisuja, ajatella laaja-alaisesti ja päästä tavoitteeseensa toista reittiä. Tarvitsemme tulevaisuudessa ihmisiä, jotka ovat löytäneet tarmon ja innostuksen tehdä omaa juttuaan.

Sivuainevalinnoilla erikoisosaamista

Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opintoneuvojan kanssa ensimmäisen vuoden alussa, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Sivuainevalintoja kannattaa pohtia tarkkaan, eikä suunnata suin päin kaverin kanssa samoille luennoille. Yleensä omasta yliopistosta löytyy kiinnostavia sivuaineita, mutta niitä voi valita muistakin yliopistoista.

– Sivuaineilla on mahdollisuus hankkia itselleen sellaista erikoisosaamista, jota muilla ei välttämättä ole. Esimerkiksi kauppatieteisiin voi liittää muiden alojen sivuaineopintoja, mikäli on kiinnostunut työskentelemään jatkossa jollain toisella alalla. Opintojen suunnittelussa kannattaa olla avoin ja miettiä omia tulevaisuuden haaveitaan.

Kansainvälisty kotona tai ulkomailla

Kauppatieteet ovat mukana yliopistojen yhteishaussa, ja samalla pääsykokeella voi hakea lähes kaikkiin kauppatieteiden maisterin opintoihin.

– Toiset haluavat lähteä vieraalle paikkakunnalle opiskelemaan ja toiset jäävät mieluummin lähelle kotia. Jokaisen yksikön opetuskulttuuri ja painopisteet ovat omanlaisensa. Itse kannustan tarttumaan rohkeasti uusiin haasteisiin, Nina Nässlin sanoo.

Eurooppalaisen tutkintouudistuksen ansiosta opiskelijat valmistuvat ensin kandidaateiksi ja jatkavat sitten opintojaan maistereiksi. Maisterin tutkinnon voi suorittaa vaikka toisessa yliopistossa, jopa ulkomailla. Uudistuksen myötä myös Suomeen on ulkomaalaisten helpompi tulla.

– Kaikille opiskelijoille suositellaan ulkomaan vaihto-opintoja, mutta omaan yliopistoon tulevat vaihto-oppilaatkin tuovat kansainvälistä ilmapiiriä, ja esimerkiksi kurssit heidän kanssaan voivat tuoda paljon uusia kokemuksia.

Teksti: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski Oy

Tietoa alasta

Kauppatieteiden opiskelu yliopistossa

Finanssiala TEM:n Ammattinetissä

Kaupallinen ala TEM:n Ammattinetissä

Koulutus

Kauppatieteiden koulutukset yliopistoissa

Linkki vie hakutulossivulle, josta voit rajata hakutulosta mm. koulutuksen sijainnin ja pohjakoulutuksen mukaan.