Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Ammatilliset opinnot: Täällä on käytännön ammattilainen

Opiskelija istuu metsätyökoneen hytissä.

Jos joskus aikanaan ammattiopintojen maineessa oli kiillottamisen varaa, on asia nykyään toisin. Ammatillisen koulutuksen arvostus on kasvanut merkittävästi, ja se on kivunnut lukion rinnalle tasavertaiseksi vaihtoehdoksi nuorille. Jos haluat valmistua työelämään nopeasti, ammattiopinnot ovat sinua varten.

Ammatillista koulutusta kuvaa parhaiten sana työelämälähtöisyys. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien opiskelija tietää, mihin ammattiin hän valmistuu muutaman vuoden kuluttua.

– Koulutuksessa pääpaino on käytännössä, ja suurin osa teorioista linkittyy kiinteästi ammattityön tekemiseen. Tekemällä oppiminen sopii erityisesti käytännön töistä kiinnostuneille ja muutenkin toimeliaille nuorille, kertovat Koulutuskeskus Sedun opinto-ohjaajat Eila Samppala ja Maija-Liisa Saarnisto.

Opiskelun aikana tulevasta ammatista saa kattavan kuvan, minkä takaavat useat opintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot.

– Opintojen alusta lähtien opiskelija kasvaa vastuuseen, sillä tuotteita ja palveluksia tehdään myyntiin. Esimerkiksi ruoat, leivonnaiset, talot, asiakaspalvelu sekä erilaiset asennustyöt ovat sellaisia, joita tehdään oikeasti oikeille ihmisille. Lisäksi monialaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa tehdään paljon tiimityötä eri ammattialojen kesken, Saarnisto jatkaa.

Ammatillinen koulutus mainitaan usein nopeaksi väyläksi työelämään, mikä pitää paikkansa.

– Ammattiin valmistuu lyhyessä ajassa, joten työskentelyn ammattilaisena voi aloittaa melko nopeasti. Siksi opiskelukustannukset jäävät usein pienemmiksi verrattuna muihin koulutusvaihtoehtoihin.

Mikä olisi minulle sopiva koulutus?

Kun pohtii itselleen sopivaa peruskoulun jälkeistä koulutusta, opinto-ohjaajat kehottavat punnitsemaan asioita monesta näkökulmasta. Tärkeintä on kuitenkin tehdä valinta omista eikä parhaan ystävän lähtökohdista.

– Kannattaa miettiä omia taipumuksia, vahvuuksia, mielenkiinnon kohteita sekä myös mahdollisia rajoitteita, kuten allergioita tai sairauksia. Syytä on myös uhrata ajatus sille, pitääkö teoriapainotteisesta vai käytännöllisestä opiskelusta. Näitä asioita miettimällä pääsee jo hyvään vauhtiin, Samppala neuvoo.

Toisaalta kouluvalintaan saattavat vaikuttaa sellaisetkin seikat, kuten esimerkiksi oman seudun koulutustarjonta tai kulkuyhteydet. Jos päättää muuttaa opintojen perässä toiselle paikkakunnalle, on hyvä pohtia taloudellistakin puolta.

Alavalintaa tehdessä ei kannata tuijottaa liikaa tilastoja tulevaisuuden työvoimapulasta. Työllisyystilanne vaihtelee paikkakunnittain muun muassa sen mukaan, millaista teollisuutta alueella on ja millainen alueen palvelurakenne on.

– Työelämän muutokset ovat nopeita, joten on melko hankalaa ennustaa sitä, miltä tilanne näyttää kolmen tai viiden vuoden päästä, Saarnisto sanoo.

– Yleensä hyvät ja osaavat ammattilaiset löytävät paikkansa, oli ala sitten mikä tahansa. Opiskelualan valintaan vaikuttavat monet muutkin tekijät, ja työllisyysnäkymät on vain yksi seikka, Samppala muistuttaa.  

Ammatillisiin opintoihin voi yhdistää vaikka mitä

Omaan ammatilliseen tutkintoon voi yhdistellä melko vapaasti aineita jopa eri opinahjoista.

– Opiskelija voi valita tutkintoonsa opintoja esimerkiksi toisista ammatillisista tutkinnoista tai ammattikorkeakoulusta. Monet nuoret valitsevat myös lukioaineita ja kirjoittavat samalla ylioppilaaksi.

Ammatillisen tutkinnon suoritettuaan saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten osaamistaan voi halutessaan syventää myöhemmin jatko-opinnoissa.

– Hakiessaan jatko-opintojensa aikana harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, on plussaa se, että on jo oman alansa ammattilainen, opinto-ohjaajat toteavat.

Näitä asioita kysellään ammattiopinnoista

  • opintojen kokonaiskesto
  • koulupäivän kesto
  • koulupäivän koostumus
  • tauot
  • opiskelukustannukset
  • oppikirjat
  • jatko-opinnot
  • työpaikan löytyminen
  • palkka
  • muut koulunkäyntiin liittyvät arkipäivän asiat

Teksti: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski Oy