Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Terveys ja hyvinvointi, ravitsemus- ja lääketiede

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Liikuntatieteilijä

""

Ida-Marialla on taskussa sekä kasvatustieteiden maisterin että liikuntatieteiden maisterin paperit.

Sekä opettajankoulutuksen että liikuntatieteiden maisteriopinnot suorittaneella Ida-Maria Sirénillä kahden alan yhdistäminen työelämässä sujuu hyvin.

– Nyt teen opettajan sijaisuuksia ja olen myös työskennellyt liikunnan aluejärjestössä kouluttajana. On ollut todella mukavaa saada hyödyntää vähän molempia ammattialoja.

Ida-Maria opiskeli taide- ja taitopainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa kasvatustieteiden maisteriksi, minkä jälkeen hän pyrki liikuntatieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan liikunnan yhteiskuntatieteitä. Sivuaineisiin kuului niin ikään liikuntaa, mutta myös draamakasvatusta sekä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa henkilöstöjohtamisen perusopintoja. Ammattinimikkeeltään Ida-Maria on kuitenkin ala-asteen luokanopettaja.

– Yläkoulun puolella katsovat varmaankin, että pystyn hyvin sijaistamaan, koska olen tehnyt liikunnan sivuaineen alakoulun puolella ja lisäksi opiskellut liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Pedagogiikasta liikuntatieteisiin

Liikunnan hallinto kuitenkin kiinnostaa Ida-Mariaa opettamisen lisäksi.

– Se, millaisilla keinoilla koululaisten liikkuvuutta voitaisiin edistää ja mitkä järjestöt voisivat tukea koulujen liikunnallisuutta. Liikunnan tuntimäärät kouluissa ovat aika rajalliset, joten täytyy myös miettiä mitä muuta kouluissa tapahtuvaa liikuntaa voisi hyödyntää liikunnan opetuksen ohella, hän tarkentaa.

Opettajankoulutuksen aikana Ida-Marialle selvisi minkä suunnan hän ottaa.

– Tuli sellainen olo, että haluan profiloitua johonkin ammattialaan tarkemmin ja liikunta nyt on ollut itselleni aina todella tärkeää. Hetken mietin esimerkiksi liikunnanohjaajan työtä, mutta se tuntui hieman liikaa yhteen ammattialaan sidotulta.

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelma löytyi aivan sattumalta Jyväskylän yliopiston sivuja selatessa. Ohjelma painottuu liikuntasuunnitteluun, liikuntahallintoon ja liikunnan tarkasteluun sosiologisena ilmiönä.

–  Liikuntatieteellisessä meillä oli todella paljon kirjatenttejä ja luentotentit päälle. Opiskelukin oli hyvin luentomuotoista, kuten olin ajatellutkin. Opettajaopinnoissa oppiaineet käytiin läpi hyvinkin käytännön kautta, välillä virkattiin pipoa ja välillä soitettiin nokkahuilua. Ei siis aivan tyypillisimpiä yliopisto-opintoja, Ida-Maria naurahtaa.

Harjoittelut opintojen suola

– Harjoittelut ovat minusta opiskelun tärkeimpiä asioita, varsinkin opettajankoulutuksessa. Eihän sitä saa mitenkään muuten käsitystä siitä mitä työ tulee olemaan, Ida-Maria toteaa.

Eniten oppia onkin tullut juuri työharjoittelussa ja valmistumisen jälkeen kentällä.

– Opettajaopinnoissa on ehkä se haaste, että työssä hyödynnetään todella paljon hiljaista tietoa, ja sitä taas on todella vaikeaa opettaa yliopistolla. Kyllä opettajaksi opitaan erittäin vahvasti myös käytännön työn kautta.

Opettajaopintoihin Ida-Maria kaipaisikin enemmän erityispedagogiikkaa ja kasvatuspsykologiaa, siis aiheita, jotka auttavat selviytymään yhä enemmän muuttuvassa kouluympäristössä, jossa erityistilanteita tulee vastaan kaiken aikaa.

Monenlaisia mahdollisuuksia töihin

Opettajan pätevyys on Ida-Marialle mielenkiinnon kohteen lisäksi tuki ja turva. Töitä löytyy, ja muita opintoja ja omia mielenkiinnon kohteita voi yhdistää työelämässä.

– Liikunnan ja yhteiskuntatieteen puolelta töitä on ainakin julkisella sektorilla. Kunnilta ja kaupungeilta työllistävät esimerkiksi kuntien liikuntavirastot ja liikuntatoimet. Kaupungin liikuntasuunnittelijan työ on tästä esimerkki. Laajempi toimi voi olla esimerkiksi kuntien vapaa-ajan johtaja. Kolmannella sektorilla taas kaikenlaiset järjestöt työllistävät paljon, esimerkiksi eri urheilulajien liitot, liikunnan aluejärjestöt tai tietyille ryhmille suunnatut liitot.

Yksityisellä sektorilla ala taas on rajattomampi.

– Voi toimia vaikka kuntokeskusyrittäjänä. Oikeastaan voi tehdä mitä tahansa, Ida-Maria tuumaa.

Teksti ja kuvat: Henna Heikkala

Tietoa alasta

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.