Skip to content

Maantiede sijoittuu luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden väliin

Yksityiskohta Helsingin kartasta. KUVA: Opetushallitus, Olli Häkämies

Maantiede tutkii muun muassa luonnon prosesseja, ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteita sekä yhteiskunnan sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia kysymyksiä.

Maantieteen opiskelussa voi suuntautua esimerkiksi:

  •     kulttuurimaantieteeseen
  •     luonnonmaantieteeseen
  •     suunnittelumaantieteeseen
  •     kaupunkimaantieteeseen
  •     kehitysmaantieteeseen
  •     matkailumaantieteeseen
  •     aluemaantieteeseen
  •     geoinformatiikkaan.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lisäksi maatiedettä voi opiskella myös yhteiskuntatieteissä (yhteiskuntamaantiede)  ja kauppatieteissä (talousmaantiede).

Kaikki pitäisi saada kiinnostumaan kaupungista

Unelmien kaupungissa asukkaat otettaisiin enemmän mukaan kaupungin toimintaan ja vaikuttajat eivät edustaisi vain jotakin tiettyä yksipuolista ryhmää. Kaikki pitäisi saada kiinnostumaan kaupungista, pohtii Aliisa, joka opiskelee  toista vuotta matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Pääaineekseen hän valitsi aluetieteen ja erikoistumislinjakseen kaupunkimaantieteen.

Lue koko haastattelu

Maantieteen ja aluetieteen yhdistelmässä luonnontieteet linkittyvät yhteiskuntaan

Laura on suuntautunut opinnoissaan suunnittelumaantieteeseen ja geoinformatiikkaan. Hän kertoo, että geoinformatiikka on hyvin käytännönläheistä. Me opiskelemme case-tapausten kautta ja olemme esimerkiksi mallintaneet paikkatieto-ohjelmistolla Forssan seudun tulvavaaroja, Laura kuvailee.

Lue koko haastattelu

Maantiede sekoittaa mukavasti luonnontieteitä ja ihmistieteitä

Liisa opiskelee maantieteen ja yhteiskuntaopin opettajaksi lukioon. Mielenkiintoisimpia kursseja hänelle ovat olleet paikkatieto-ohjelmia käsitelleet kurssit, joilla opiskelijat saavat heti alusta alkaen itse luoda karttoja ja paikkatietoaineistoja, ja visualisoida suurta määrää dataa eri aiheista. Sivuaineinaan hän opiskelee opettajan pedagogisia opintoja, taloustiedettä ja valtio-oppia.

Lue koko haastattelu

Maankäytön suunnittelua ja alueiden kehittämistä paikallisesta mittakaavasta kansainvälisiin projekteihin

Suunnittelumaantiedettä opiskellut Mari kannustaa opiskelujen alkuvaiheessa seuraamaan omaa kiinnostusta tai kartuttamaan kokemuksia eri kursseilta ja tieteenaloilta. Harva tietää etukäteen, mikä on juuri se oma juttu. Suuntautuminen on helpompaa, kun tietää useista aloista jotain.

Lue koko haastattelu

Tietoa alasta

Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede yliopistossa

Yhteiskuntatieteet yliopistossa

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL

Koulutus

Luonnontieteiden alan koulutukset yliopistoissa

Linkki vie hakutulossivulle, jolla voit rajata hakutulosta esimerkiksi yliopiston sijainnin tai oppiaineen mukaan.