Skip to content

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen puhelinpalvelu on kiinni 30.8.–4.11.2019. Puhelinpalvelu on auki 5.11.2019 lähtien klo 9–11 tiistaista torstaihin. Lue lisää ohjaus- ja neuvontapalveluista 

 

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto: Oivalsin brändin ytimen ja nautin ammattilaisten ohjauksesta markkinoinnin suunnittelussa

Naisen puolilähikuva, jossa nainen seisoo ja hymyilee. Kuva: Markkinointi-insituutti

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittanut Anna Pettinen suosittelee tutkintoa kaikille markkinoinnin parissa työskenteleville, jotka haluavat saada perustiedot tai päivittää tietojaan markkinoinnista tai kehittyä omassa työssään.

Ennen opintojen aloittamista Anna oli toiminut Metoksella markkinointiassistenttina puoli vuotta. Hän halusi syventää omaa ammattitaitoaan ja päästä tekemään monipuolisempia tehtäviä.

Työni markkinointiassistenttina on vaihtelevaa. Rutiinitöiden lisäksi olen mukana tapahtumajärjestelyissä, ja teen markkinointiin liittyviä projektiluontoisia tehtäviä.

Luottamusta omaan markkinointiosaamiseen

Koulutuspäivät olivat virkistävää vaihtelua arkeen. Odotin niitä aina innolla, ja sain paljon konkreettisia vinkkejä markkinoinnin kanavista ja keinoista sekä ideoita oman työn tekemiseen.

Kurssilla opittuja asioita pystyin hyödyntämään suoraan työelämässä, ja vastavuoroisesti etätehtävien kautta pääsin syventymään omaan työskentelyyni ja tarkastelemaan sitä hieman eri näkökulmasta. Ammattilaisten kommentit ja arvioinnit omista etätehtävistä olivat yksi koulutuksen parhaista puolista.

Oli mielenkiintoista tavata opiskelijaryhmä. Sen kirjava sakki kertoi hyvin siitä, miten erilaisissa tehtävissä toimiville koulutus sopii.

Varmuutta tekemiseen ja mahdollisuus näyttää uutta osaamista

Sain koulutuksesta lisämaustetta oman työn tekemiseen. Luotan paremmin omiin kykyihini, teen päätöksiä itsenäisemmin ja myös kyseenalaistan asioita enemmän. Koulutusmateriaalit auttavat edelleen, sillä palaan niihin välillä työssäni.

Koulutukseen sisältyvien harjoitusten avulla pääsin näyttämään taitoni myös toisenlaisissa työtehtävissä. Uskon, että koulutuksella on ollut vaikutusta siihen, että sain uusia työtehtäviä sosiaalisen median, kampanjasuunnittelun sekä erilaisten projektien parissa.

Oma oppimishaluni auttoi saamaan enemmän irti koulutuksesta. Olen saanut koulutuksen jälkeen hyvää palautetta tapahtumajärjestelyistä sekä asiakkailtamme että kollegoilta. Myös työkavereiden positiivinen palaute asiakaspalvelustani lämmittää mieltä.

Opiskelu mahtui hyvin perheellisen arkeen

Suosittelen Markkinointiviestinnän ammattitutkintoa kaikille markkinoinnin parissa työskenteleville, jotka haluavat saada perustiedot tai päivittää tietojaan markkinoinnista tai kehittyä omassa työssään. Koulutuksessa oli tarpeeksi haastetta ja järjestelyt toimivat sujuvasti.

Kahden alle kouluikäisen lapsen äitinä jännitin hiukan, miten onnistun sovittamaan yhteen arjen, työt ja opinnot, mutta kaikki sujui hyvin. Aiheet olivat niin mielenkiintoisia ja opiskelumuoto joustava, joten ongelmia ei ollut. Suosittelen siis myös perheellisiä ja muitakin kiireisessä elämäntilanteessa olevia haastamaan itsensä ja aloittamaan opinnot.

Kuva ja teksti: Markkinointi-instituutti

Tietoa alasta

Kaupan ja hallinnon ala ammatillisessa koulutuksessa

Mainos- ja markkinointityön kuvaus TEM:n Ammattinetissä

Koulutus

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Koulutuslinkit vievät hakutulossivulle, jossa voit rajata hakutulosta esimerkiksi oppilaitoksen sijainnin perusteella.