Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku on päättynyt. Tallenna hakemuksen liitteet Opintopolkuun määräaikaan mennessä. Lisätietoa hakemisesta ja valinnasta korkeakoulujen hakijapalveluista (ammattikorkeakoulut ja yliopistot).

 

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen puhelinpalvelu on kiinni 30.8.–4.11.2019. Puhelinpalvelu on auki 5.11.2019 lähtien klo 9–11 tiistaista torstaihin. Lue lisää ohjaus- ja neuvontapalveluista 

 

Matematiikka on universaalia

Kolme fysiikan opiskelijaa työskentelee fysiikan laboratoriossa. Kuva: Veikko Somerpuro

Matematiikka jaotellaan usein teoreettiseen ja sovellettuun matematiikkaan. Teoreettinen matematiikka keskittyy abstrakteihin teorioihin. Sen sijaan sovelletussa matematiikassa mallinnetaan matematiikan avulla erilaisia ilmiöitä. Matematiikkaa voi opiskella sekä yliopistoissa että teknillisissä yliopistoissa.

Lue, mitä Helsingin yliopiston matematiikan opiskelijat kertovat opinnoistaan. Haastattelut on julkaistu Helsingin yliopiston sivuilla.

Huomaan kokevani uusia asioita matematiikan kautta

Annemarin mielestä matematiikka on universaalia, ja sen avulla voi selittää monia asioita maailmasta. Sovellusaloja on loputtomasti. Annemari opiskelee matematiikkaa pääaineenaan ja tilasto- sekä taloustiedettä sivuaineinaan. Usein matematiikan opiskelussa täytyy hyväksyä se tosiasia, ettei kaikkea voi ymmärtää kerralla, ja jotkut asiat jäävät avoimeksi, Annemari summaa.

Lue koko haastattelu

Matematiikan opiskelussa on parasta oivaltamisen ilo

Lukiomatematiikassa lasketaan vielä numeroilla, mutta täällä yliopistossa niitä enää harvemmin näkee, kertoo Noora, joka opiskelee matematiikan aineenopettajaksi. Aineenopettajaksi opiskelevilla matematiikkaa on jonkin verran vähemmän kuin muilla matematiikan pääaineopiskelijoilla ja pedagogiset opinnot kuuluvat opintoihin pakollisena sivuaineena. Lisäksi Noora opiskelee sivuaineinaan fysiikkaa ja kemiaa.

Lue koko haastattelu

Ongelmanratkaisu kiehtoo matematiikan opiskelijaa

Aada-Maaria kertoo, että matematiikan opinnoissa pärjää, vaikka ei olisikaan saanut kaikista lukion matematiikan kursseista hyvää numeroa. Matemaatikoilla on kova palo asioiden selvittämiseen. Turhaan ei kannata pelätä matematiikkaa. Yliopistomatematiikka eroaa lukiomatematiikasta siinä, että yleensä vastaus on jo tiedossa. Opinnot koostuvat pääosin luennoista ja laskuharjoituksista.

Lue koko haastattelu

Tietoa alasta

Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede yliopistossa

Matemaatikon ammatinkuvaus TEM:n Ammattinetissä

Finanssialan ammattialan kuvaus TEM:n Ammattinetissä

Fysiikan ammattialan kuvaus TEM:n Ammattinetissä

Kemian ammattialan kuvaus TEM:n Ammattinetissä

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL

Koulutus

Luonnontieteiden alan koulutukset yliopistoissa

Linkki vie hakutulossivulle, jossa voit rajata hakutulosta esimerkiksi yliopiston sijainnin tai oppiaineen mukaan.