Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Maa- ja metsätalous, ympäristö

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Metsäenergian tuottaja: Monipuolinen metsäalan osaaja

""

Daniel opiskelee metsäenergian tuottajaksi.

Olen viimeisen vuoden opiskelija, ja valmistun pian metsäenergian tuotannon koulutusohjelmasta. Lähdin opiskelemaan metsäalaa siksi, että jo lapsena Keski-Suomessa asuessani ihailimme kavereiden kanssa metsäkoneita metsissä. Myöhemmin päädyin kokeilemaan metsäalaa, enkä ole katunut, sillä ala tuntuu omalta. Lisäksi tutkinnon tuoma pätevyys laajentaa mahdollisuuksiani toimia metsäalan töissä.

Metsäalan opiskelu kiinnostaa minua siksi, että haluan kehittää itseäni. Itselleni sopivalla alalla motivaatiokin on ollut kohdillaan. Viihdyn luonnossa ja itsenäinen luonnonläheinen työ sopii minulle parhaiten.

Alussa opiskelu oli tietopuolisia metsäalan perusopintoja. Kun tiedot, taidot ja ymmärrys alasta kasvoivat, opiskelut siirtyivät enemmän käytännön töihin metsiin. Ensin aloitettiin pienemmillä työkaluilla; vesureilla ja raivaussahoilla ja sitten siirryttiin moottorisahojen kautta isoihin koneisiin. Lopulta metsiä hoidettiin taimikosta tukkipuuhun.

Tutkinnossa tulee tutuksi metsäkoneenkuljettajan taitojen lisäksi myös lämpölaitoksen käyttöön, hoitoon ja huoltoon liittyvät asiat. Nekin osaltaan laajentavat osaamistani metsäalan monipuolisissa töissä sekä parantavat työllistymisvaihtoehtojani. Opiskeluiden puolivälissä vaihdoin tähän tutkintoon metsäkoneenkuljettajan suuntautumisesta. Vaikka haluankin tulevaisuudessa tehdä ensisijaisesti hakkuukoneenkuljettajan töitä, en kuitenkaan pidä mahdottomana että tekisin muita metsäalan töitä tai toimistotöitä.

Metsäenergian tuottajana voin toimia hakkuu- ja ajokoneen kuljettajan tehtävien lisäksi vaikkapa metsänhoitoyritysten tai lämpölaitosten työtehtävissä.

Käden jatkeena hieman suurempi virkkuukoukku

Alalla vaaditaan hyvää käden ja silmän koordinaatiota. Tätä harjoitellaan aluksi simulaattoreilla ja sitten oikeilla metsäkoneilla. Vaikka koneet vaihtuvatkin, on ammatissa lopulta kysymys käsillä tekemisestä. Käden jatkeena on vain hieman suurempi virkkuukoukku. On tärkeää, että koneita oppii käyttämään taitavasti ja tarkasti, sillä isoilla koneilla voi saada aikaan isoja vahinkoja.

Metsäenergian tuottajan on oltava täsmällinen ja vastuullinen. Kovapäisyydestäkään ei ole haittaa, sillä usein on suoriuduttava haastavista töistä paineen alla keskittyen  tarkasti siihen mitä on tekemässä. Rauhallinen ja ratkaisukykyinen on oltava silloinkin, kun tekee töitä yksin pimeässä metsässä tuntemattomilla seuduilla vain kone seuranaan.

Suosittelen metsäalaa ja metsäenergian tuottajan suuntautumista kaikille luonnosta ja siellä liikkumisesta kiinnostuneille. Tutkinto on hyvä keino tutustua metsäalaan, vaikka ei vielä tarkasti tietäisikään mitä lopulta haluaa työkseen tehdä. Opiskelu antaa hyvät eväät alan hommiin. Itsenäinen työote ja kiinnostus konetekniikkaan auttaa valtavasti. Koneet ovat työkalujamme, ja niistä on päivittäin pidettävä huolta toimintakunnon varmistamiseksi. Yleensä maatilojen kasvatit pärjäävät hyvin näissä hommissa alusta alkaen.

Tulevaisuuden näkymät metsäalalla ovat hyvät ja uskon metsäalan työllistävän Suomessa jatkossakin. Suomalaisilla on alasta pitkät perinteet ja alalle työllistyminen on itsestä kiinni. Työllistymisessä on myös kyse muustakin kuin taidoista, sillä oma olemus ja ulosanti ovat usein iso asia työnantajalle.

Olen työskennellyt metsäalan yrityksessä viimeisen opiskeluvuoteni aikana metsäkoneenkuljettajana ja olen pärjännyt työssäni hyvin. Pidän työstäni, vaikka työmaat ovat usein toisella paikkakunnalla ja ympäristö on vieras. Luotan itseeni ja osaamiseeni paikasta riippumatta, onhan minulla alla tuttu kone ja taustatukena hyvä työnantaja.

Tietoa alasta

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.

Katso video metsäkoneenkuljettajasta ja muita metsäalan videoita

Koulutus

Koulutuslinkit vievät hakutulossivulle, jossa voit rajata hakutulosta muun muassa sijainnin mukaan.