Skip to content

Vanha Opintopolku suljetaan vuoden 2022 lopussa. Tammikuusta 2023 alkaen kaikki koulutustieto uudessa Opintopolussa.

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen alkaa uudessa Opintopolussa 3.1.2023. Lue lisää ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja hakemisesta uudesta Opintopolusta.

Opinto-ohjaaja on lukiolaisen tuki

Taidelukion opiskelijat liikuntatunnilla.

Samaan aikaan, kun nuoruus on jännittävimmillään ja useita asioita kokeillaan ensimmäistä kertaa, pitäisi tehdä valintoja muun muassa siitä, mille alalle suuntautuu ”sitten aikuisena”. Kun mielessä ovat urasuunnitteluun ja ammatinvalintaan liittyvät asiat, kannattaa etsiä koulun opinto-ohjaajan avoin ovi.

Lukio-opiskelun ensimmäisinä päivinä monet asiat saattavat hämmentää, kuten esimerkiksi opiskelun vapaus sekä se, että yhtäkkiä onkin itse vastuussa omasta lukujärjestyksestään. Valintoja tehdessä on hyvä pohtia jo hiukan sitä, mille alalle suuntautuisi tulevaisuudessa.

– Opinto-ohjaajat antavat tietoa kurssien sisällöistä, toteutusaikataulusta, suoritusjärjestyksestä sekä vaikutuksista yo-kirjoituksiin. He myös rohkaisevat opiskelijoita tekemään valintoja, jotka tukevat omia edellytyksiä, vahvuuksia, harrastuksia ja jatko-opintosuunnitelmia, kertoo Kuusamon lukion opinto-ohjaa Martti Välitalo.

Valitsenko pitkää vai lyhyttä matikkaa?

Osalle lukiolaisista ammatinvalinta saattaa olla jo selkeä lukion alussa, mutta useimmat tarvitset päätöksiinsä ohjausta ja tukea.

– Esimerkiksi jo lukion alussa on hyvä tiedostaa sellaisten opiskelualojen pääsykriteerit, joissa edellytetään fysiikan yksi pakollinen ja seitsemän syventävää kurssia sekä mahdolliset kertauskurssit päälle. Jos havahtuu näihin vaatimuksiin liian myöhään, ei aika välttämättä riitä kaikkien suorittamiseen, ja lukion jälkeen niiden opiskelu on hankalaa.

Kun valitsee syventäviä ja soveltavia kursseja lukujärjestykseensä, kannattaa miettiä, mitkä kurssit ovat itselle hyödyllisiä ja kiinnostavia.

– Oppiainevalinnoissa monia askarruttavat esimerkiksi se, valitseeko pitkän vai lyhyen matematiikan. Myöhemmin samaa asiaa pohditaan uudelleen kurssien vaikeutuessa. Näissäkin mietinnöissä voi tulla juttelemaan opinto-ohjaajan kanssa, Välitalo sanoo.

Vinkkejä lukujärjestyksen tekemiseen

Opinto- ja ryhmänohjaajat auttavat uusien asioiden selventämisessä, kuten muun muassa siinä, mitä tarkoittavat luokattomuus, koeviikot, uusintakokeet, kurssien korvaavuudet, pakollisuudet sekä suoritusjärjestys. Apua saa tarvittaessa lukujärjestyksenkin tekemiseen. Jaksamisen kannalta lukuvuoden eri jaksoille olisi hyvä sijoittaa tasaisesti itselleen haasteellisia ja helppoja oppiaineita.

– Tavallisesti oppilaat haluavat varmistua muun muassa siitä, että kaikki tarpeellinen on lukujärjestyksessä varmasti mukana opintojen edistymiseksi. Vinkiksi yleensä sanon, että kannattaa suorittaa kurssit numerojärjestyksessä ja valita aluksi enimmäkseen pakollisia kursseja. Lukio on joustava, koska poikkeuksiakin voi tehdä.

Hymy kertoo onnistumisesta

Opinto-ohjaajan paras työkalu lukiolaisten opinto-ohjauksessa on keskustelu. Sillä Välitalo ei kuitenkaan tarkoita niin sanottua kahvipöytäkeskustelua, vaan tavoitteellista ohjauskeskustelua.

– Keskustelu voi olla kertaluonteinen tai jatkua useilla kerroilla niin kauan, että kysymyksiin on löydetty tyydyttävät ratkaisut.

Välitalo mainitsee työnsä parhaaksi puoleksi sosiaalisuuden ja ihmisten kohtaamisen. Haasteita opinto-ohjaaja kohtaa silloin, kun pitäisi osata tarjota tärkeimmät tietyn opiskelijan pulmaan ja elämäntilanteeseen liittyvät päätöksentekokriteerit. Myös kannustus ja rohkaisu on taitolaji: pieleen mennyt sanavalinta voi jäädä nuoren mieleen kenties loppuelämäksi. Välitalo toivoo, että opinto-ohjaajan juttusille tultaisiin matalan kynnyksen yli.

– Opinto-ohjaajan kanssa keskustellaan ”isoista” kysymyksistä, kuten tulevaisuudesta ja opintojen sujumisesta. Valinnat eivät ole aina kovin helppoja. Kun ohjaustuokion jälkeen lukiolaisnuoren kasvoille kohoaa tyytyväinen ja helpottunut ilme hymyn kera, tiedän onnistuneeni, Välitalo kertoo.

Teksti: Kirsi Pitkäranta Viestintätoimisto Deski Oy

Tietoa alasta

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.

Suomen opinto-ohjaajat