Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Terveys ja hyvinvointi, ravitsemus- ja lääketiede

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Optikko: Optometriaa opiskellaan työelämää mukaillen

Kuva 4/6

Optikko tutkii asiakkaan näkölä.

Sen lisäksi, että harjoittelua kertyy oppitunneilla paljon, koulutukseen sisältyy työharjoitteluita yhteensä viisi neljän viikon jaksoa. Opiskelijat suorittavat työharjoittelun yleensä optikkoliikkeessä, jossa he soveltavat koulussa oppimaansa käytäntöön. Opiskelijat harjoittelevat työskentelyä myös Metropolian omassa, koululla sijaitsevassa optikkoliike Positiassa.